Mediacentrum

Recentste

ONE: Besteed het ontwikkelingsbudget daar waar het voor bedoeld is

De komende jaren wil het kabinet 3,5 miljard euro uit het ontwikkelings- en noodhulpbudget besteden aan asielkosten binnen Nederland (de zogeheten in-donor refugee costs). Deze maatregelen zijn opgenomen in…

ONE & Cordaid over publicatie OECD: “Besteed budget voor ontwikkelingssamenwerking daar waar het voor bedoeld is”

Uit een publicatie van de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) is gebleken dat de financiering voor ontwikkelingssamenwerking in 2022 een recordniveau van 204 miljard dollar heeft bereikt….

“Onrechtvaardig en onbegrijpelijk” – ONE, Cordaid, Oxfam Novib en Wemos reageren op het kabinetsbesluit om 0 euro extra bij te dragen aan het beëindigen van de coronapandemie  

Vandaag lieten de nieuwe Ministers Schreinemacher (VVD) en Kuipers (D66) weten geen extra middelen vrij te maken voor de internationale strijd tegen corona en armere landen te helpen hun…

Stembusakkoord: maatschappelijke organisaties roepen op tot investering in ontwikkelingssamenwerking

De ONE Campaign heeft samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties waaronder Oxfam Novib, Cordaid en PARTOS het stembusakkoord voor ontwikkelingssamenwerking gelanceerd. In dit akkoord worden politieke partijen gevraagd zich…

Meerderheid Nederlanders wijst vaccin-nationalisme af

Nederlanders steunen het principe dat COVID-19 vaccins overal ter wereld op een eerlijke en gelijke manier beschikbaar gemaakt moeten worden, ongeacht de rijkdom van een land. De meerderheid van de…

Een vitale stem van vertrouwen in het vermogen van de wereld om ziekten te verslaan – ONE verwelkomt de beloften op de wereldwijde vaccinatie-top

Gavi, the Vaccine Alliance, biedt een blauwdruk voor het verslaan van virussen zoals Covid-19 4 juni, Londen, Verenigd Koninkrijk – Eerder vandaag, tijdens de door de Britse regering georganiseerde “The…

Activisten roepen wereldleiders op tot een wereldwijd actieplan tegen COVID-19

De activisten van ONE deden vandaag op Wereldgezondheidsdag een oproep aan wereldleiders om samen een gecoördineerde wereldwijde respons tegen COVID-19 te bedenken.

De corona crisis vraagt om nationale én internationale solidariteit

In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is in de afgelopen 50 jaar nog nooit zo laag geweest

Hoewel de economie blijft groeien, blijft het budget voor Ontwikkelingssamenwerking dalen. In de afgelopen halve eeuw is het relatieve budget nog nooit zo laag geweest. De toezegging om 0,7% van het BNI te besteden aan Ontwikkelingssamenwerking wordt ook dit jaar niet gehaald, en daalt tot 0,53% – een evenaring van de laagterecords in de jaren ‘70, toen wereldleiders de internationale toezegging deden om 0,7% te besteden aan officiële ontwikkelingssamenwerking.

Het is nu of nooit – het EU-budget moet in kansen investeren

EU-leiders komen op 13 en 14 december bijeen in Brussel om het Meerjarige Financieel Kader (MFK) en de uitgavenprioriteiten van 2021 tot 2027 te bespreken. Mocht de EU haar internationale…

Onze EU-leiders kijken niet verder dan migratie

Brussel, 18 oktober 2018 – De afloop van de EU-top in Brussel kent een teleurstellende uitkomst voor ontwikkelingssamenwerking. Emily Wigens van ONE in Nederland zei het volgende: “De EU-leiders zijn opnieuw…

De ONE Jeugdambassadeurs strijden voor een wereld zonder extreme armoede bij het Europees Parlement

Twee Nederlandse ONE Jeugdambassadeurs zijn naar het Europees Parlement afgereisd om de parlementsleden te overtuigen van het belang om het budget voor EU-ontwikkelingssamenwerking te verhogen. Dat deed ze niet…