Wat we doen

Wat we doen

Wij zijn jouw megafoon voor gerechtigheid

Wij laten ons horen voor een rechtvaardige en menswaardige toekomst voor iedereen. Wij brengen mensen samen. Mensen zoals jij, om onze stemmen te versterken, om ervoor te zorgen dat ze door de machthebbers worden gehoord. Wij eisen verandering van de mensen die het kunnen waarmaken en we houden hen verantwoordelijk. Als we samen als ONE spreken, wordt onze stem gehoord.

Ons model voor verandering

We brengen ONE’s campagne-expertise en tientallen jaren ervaring in het creëren van echte, zinvolle verandering, en we zijn een megafoon voor de passionele pleitbezorgers van de wereld: de petitievoerders, demonstranten en mobilisatoren. Samen eisen we onvermoeibaar en op een effectieve manier verandering van de machthebbers om dit waar te maken.

Onze impact

Wij zorgen ervoor dat de ideeën, het beleid en de financiering die een rechtvaardiger wereld kunnen creëren, luid en duidelijk worden gehoord en niet kunnen worden genegeerd. In deze verscheurde wereld brengen wij mensen samen en verenigen hen rond een gemeenschappelijke missie, en samen overtuigen wij machthebbers om actie te ondernemen. En dit is een werk van lange adem. Door de jaren heen hebben we gevochten voor betere wetten, aangedrongen op wereldwijde samenwerking en miljarden dollars verworven voor de meest dringende problemen in de wereld. De impact? Een wereld waarin meer mensen kansen hebben, rechten, gezondheidszorg, onderwijs… de gelijkheid die iedereen, waar dan ook, verdient.

De vraagstukken

Armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en ziekte zijn symptomen van onrecht die moeten veranderen. We weten wat er moet gebeuren om een rechtvaardiger wereld te creëren, en we streven naar weloverwogen oplossingen voor de onderliggende oorzaken van onrecht. Medische vooruitgang, hoogwaardig onderwijs en banen, gendergelijkheid en een veilige plek om te wonen zouden geen voorrecht mogen zijn dat afhangt van waar je woont. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een rechtvaardig, menswaardig en kansrijk leven.

Onderzoek, data, beleid

onze kracht om verandering te creëren komt niet van één bron. Het is de gezamenlijke inspanning van onze supporters over de hele wereld en uiterst nauwgezette beleidsonderzoekers. Ons werk is gebaseerd op feiten, gegevens en harde bewijzen die machthebbers onmogelijk kunnen negeren. Als wij pleiten voor verandering, brengen wij de cijfers en inzichten mee die laten zien wat we kunnen bereiken als we resultaatgericht te werk gaan en gerechtigheid nastreven.