1. Home
  2. Mediacentrum
  3. Stembusakkoord: maatschappelijke organisaties roepen op tot investering in ontwikkelingssamenwerking

Stembusakkoord: maatschappelijke organisaties roepen op tot investering in ontwikkelingssamenwerking

De ONE Campaign heeft samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties waaronder Oxfam Novib, Cordaid en PARTOS het stembusakkoord voor ontwikkelingssamenwerking gelanceerd. In dit akkoord worden politieke partijen gevraagd zich te committeren aan het terugbrengen van de investering voor ontwikkelingssamenwerking naar 0,7% van ons Bruto Nationaal Inkomen. Dit akkoord kan dienen als basis van het toekomstige coalitie akkoord Dat is de internationaal overeengekomen norm, waaraan Nederland zich al gecommitteerd heeft. Door corona, dat in veel ontwikkelingslanden een enorm negatieve sociaaleconomische impact heeft, is het des te belangrijker dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd. Veel partijen hebben het terug groeien naar 0,7% in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Belangrijk is dat zij zich hieraan committeren, in aanloop naar de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen.

Een groei van het budget voor ontwikkelingssamenwerking is noodzakelijk om stabiliteit, goed bestuur en sociale en economische ontwikkeling in lage inkomenslanden te bevorderen. Het akkoord benadrukt echter ook dat ontwikkeling in andere landen belangrijk is voor de welvaart en toekomst van Nederland. Grote uitdagingen die de wereld nu teisteren zoals ziekte, ongelijkheid en klimaatverandering houden zich niet aan grenzen, zoals de coronapandemie duidelijk aantoont. Nederland is pas veilig als de rest van de wereld ook veilig is, en als het beter gaat met de rest van de wereld, profiteert Nederland daar ook van mee.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 tekende een meerderheid van de politieke partijen in Nederland het stembusakkoord: ‘Keer de trend’. D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SGP, PvdD, SP en 50-Plus gaven toen aan extra te willen investeren in ontwikkelingssamenwerking. Dat leidde ertoe dat het Kabinet Rutte III het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhoogd hebben, maar de 0,7% norm is daarmee niet bereikt. Wij streven ernaar dat het nieuwe Kabinet aan het eind van de regeerperiode, in 2025, weer terug is op 0,7%.

Dit stembusakkoord is dus een belangrijk instrument om samenwerking tussen partijen te verzekeren op dit onderwerp, en het doel van 0,7% te halen. De volgende partijleiders hebben inmiddels getekend:

  • Sigrid Kaag, D66
  • Lilian Marijnissen, SP
  • Lilianne Ploumen, PvdA
  • Gert-Jan Segers ChristenUnie
  • Tom van der Lee, GroenLinks
  • Esther Ouwehand, PvdD
  • Chris Stoffer, SGP
  • Laurens Dassen, Volt