Privacybeleid en voorwaarden

Privacybeleid en voorwaarden

Introductie

ONE committeert zich aan de bescherming van privacy en veiligheid van de bezoekers van ONE.org. We hebben dit privacybeleid en de bijbehorende voorwaarden opgesteld om je te informeren over onze verplichtingen ten opzichte van jou. Mocht je vragen hebben over dit beleid, of mocht je een beroep willen doen op de rechten die gelden voor je persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

Als wereldwijde organisatie, bestaat ONE uit meerdere bedrijfsentiteiten. In de VS verwijst ONE naar twee organisaties: ONE Action – een non-profit sociale welzijnsorganisatie, die volgens sectie 501(c)(4) van de Amerikaanse belastingwet georganiseerd is; en ‘The ONE Campaign’ – een non-profit publieke liefdadigheidsinstelling, die volgens sectie 501(c)(3) van de Amerikaanse belastingwet georganiseerd is. Buiten de VS bestaat ONE uit de volgende aparte entiteiten:

 • Canada: ONE Global (Canada);
 • Duitsland: ONE Campaign gemeinnützige GmbH), een Duitse naamloze vennootschap zonder winstoogmerk;
 • Nigeria: ONE Campaign Nigeria LTD/GTE;
 • Zuid-Afrika: ONE Campaign Africa NPC;
 • Verenigd Koninkrijk: ONE Against Poverty (VK), geregistreerd bij de Liefdadigheidscommissie onder nummer 1170855.

ONE opereert dus onder verschillende bedrijfsentiteiten, maar deze entiteiten delen wel kantoren, personeel, systemen, databases en een gemeenschappelijke missie. ONE Action beheert ONE.org en stuurt hen aan, maar het deelt data die het ontvangt met de bedrijfsentiteiten die hierboven beschreven staan.

Het ONE-hoofdkantoor is in de Verenigde Staten, en heeft daar ook zijn primaire website servers. Alle informatie die jij verschaft, wordt dus overgedragen van jouw land naar ONE’s servers in de VS. Wanneer je dit beleid aanvaardt en gegevens invoert op deze website, geef je dus toestemming voor die overdracht. Je kan je toestemming altijd intrekken. Dat doe je door contact met ons op te nemen.

Privacybeleid

Informatie die ONE verzamelt en hoe we die gebruiken

Persoonlijke informatie

Om onze missie tot een goed einde te brengen, rekent ONE op de medewerking van mensen zoals u. We ontwierpen onze website dan ook zodat je zo gemakkelijk mogelijk kunt meewerken en meedoen. Vaak houdt dit in dat we je naar persoonlijke informatie vragen. In de volgende sectie leggen we je uit op welke manieren we je om persoonlijke informatie vragen.

AVG-naleving

ONE leeft, wanneer van toepassing, de EU-gegevensbeschermingswetten na voor het verzamelen, het gebruik, de opslag en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens (zoals omschreven staat in de EU General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je op welke manier ONE de EU-gegevensbeschermingswet naleeft.

 • Wettelijke basis. ONE verwerkt alleen de persoonlijke gegevens die jij zelf verschaft (je naam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode), wanneer:
  • we daarvoor wettelijke gronden hebben, inclusief het voldoen aan onze wettelijke en regulerende verplichtingen;
  • we een contract voor onze diensten met jou afsluiten;
  • we legitieme belangen hebben bij het gebruik van je persoonlijke gegevens, en jouw belangen of fundamentele rechten onze belangen niet overtreffen;
  • we van jou de expliciete toestemming hebben om de gegevens in kwestie te verwerken.
 • Gegevensbeheerders. De gegevensbeheerders voor de EU-gegevensbeschermingswet zijn ONE en diens netwerk van wereldwijde partners: The ONE Campaign, ONE Action, ONE Global Canada, ONE Campaign Nigeria LTD/GTE, ONE Campaign Africa NPC, ONE Campaign gemeinnützige GmbH  en ONE Against Poverty UK. We hopen dat we blijven groeien en zullen dit beleid dan ook updaten wanneer er in de toekomst nieuwe entiteiten worden toegevoegd.
 • Derde partijen. Zoals je zult opmerken in het beleid dat volgt, geven we nooit je persoonlijke gegevens vrij, behalve aan ONE-personeel en ONE’s erkende medewerkers (zie verderop). Geven we je data vrij aan erkende medewerkers van derde partijen? Dan sluiten we hierover geheimhoudingsovereenkomsten af. Zo verzekeren we je dat je persoonlijke gegevens nooit gedeeld, verkocht of vrijgegeven worden door deze derde partij.
 • Verwerkingsredenen. Doordat je jouw persoonlijke gegevens met ons deelt, beschouwen we jou als ‘lid’ of ‘abonnee’. Als je daarmee akkoord gaat, sturen we je e-mails over ons werk en kansen om actie te ondernemen om een eind te maken aan extreme armoede en voorkombare ziektes in Sub-Sahara-Afrika. De reden waarom we jouw persoonlijke gegevens verwerken – en ze bewaren op onze servers, contact met je opnemen om actie te ondernemen en jou als lid beschouwen – is om onze missie te realiseren en extreme armoede en voorkombare ziekten de wereld uit te helpen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of er winst uit halen. Je kunt je op elk moment afmelden.
 • Jouw rechten. Als je een EU/VK-burger bent en in de EU/VK verblijft, or een non-EU-burger bent maar in de EU/VK verblijft, dan zou je de volgende rechten kunnen hebben met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je met ons deelt, in de mate die de geldende databeschermingswetten bepalen:
  • Je kunt alle inhoud die je ons hebt verschaft om je persoonlijke gegevens te verwerken, weer intrekken.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonlijke gegevens en kunt ze altijd aanpassen.
  • Je kunt al je persoonlijke gegevens laten wissen, als het doel waarvoor ze ingezameld werden niet langer geldt, je je goedkeuring voor verwerking intrekt of er bezwaar tegen inbrengt, en er geen andere legitieme redenen zijn voor de verwerking. Of wanneer je meent dat ze onwettig worden gebruikt.
  • Je kunt de verwerking van je persoonlijke gegevens laten inperken, omdat je hun juistheid betwijfelt, de verwerking onwettig is of wij ze niet langer nodig hebben en jij wel voor een legale claim. Of je tekent bezwaar aan tegen de verwerking en wacht de verificatie af van onze wettelijke redenen om ze te verwerken.
  • Je kunt je persoonlijke gegevens laten overgaan naar een ander bedrijf onder bepaalde omstandigheden.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij je nationale gegevensbeschermingsinstantie als je het idee krijgt dat je persoonlijke gegevens onwettig worden verwerkt.

Lid worden van ONE

Wanneer je een ONE-supporter/lid wordt, vragen wij je gegevens, waaronder je naam, e-mailadres, postcode en land van verblijf. Wij delen deze persoonlijke identificatiegegevens niet en stellen ze ook niet op een andere manier ter beschikking van derden. Alleen ONE-personeel en gevolmachtigde personen (wie dat zijn, lees je hieronder) kunnen de persoonlijke identificatiegegevens die je ons geeft, inkijken. Jij bepaalt zelf of je ons deze gegevens wil leveren.

Campagne acties

Onze petities zijn belangrijke hulpmiddelen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid. Lees, voordat je ze tekent, welke informatie wij openbaar maken en wat we níét vrijgeven.

Wanneer je een petitie ondertekent of een actie onderneemt op onze website, beschouwen wij jouw naam en land van verblijf als openbare informatie en zouden we deze informatie kunnen delen met wereldleiders of beslissingsorganen die we willen beïnvloeden.

Wanneer we dergelijke acties richting hen ondernemen, maken wij nooit jouw e-mailadres of telefoonnummer openbaar.

Acties gericht aan wereldleiders of beleidsmakers

Bij gelegenheid krijg je op onze website de kans om rechtstreeks berichten te zenden naar beleidsmakers: via Twitter, een e-mail of brief. De aard van deze communicatiemiddelen maakt het onmogelijk om jouw informatie – welke ook (zoals jouw e-mailadres) – geheim te houden voor de ontvanger van de boodschap. Mocht je ervoor kiezen om jouw contactgegevens op deze manier met een beleidsmaker te delen, dan kunnen wij niet controleren of deze persoon en/of organisatie jouw informatie gebruikt of privé houdt.

Rechtstreeks contact

Op onze website vind je online formulieren en e-mailadressen om contact met ons op te nemen. Meld gerust al je vragen, opmerkingen, problemen met onze website en andere onderwerpen. Om je te kunnen beantwoorden, hebben wij de volgende gegevens van je nodig: jouw e-mailadres en het land waar je woont. We gebruiken deze informatie alleen om je te beantwoorden en niet voor andere doeleinden zonder jouw expliciete toestemming. Je mag deze online formulieren en e-mailadressen gebruiken om met ons te corresponderen over rechten die je hebt onder wetgeving, zoals het recht om geïnformeerd te worden over de informatie die wij over jou hebben en het gebruik daarvan; het recht om jouw persoonlijke data te corrigeren of up-to-date te brengen; het recht om jouw informatie te blokkeren en het recht om jouw gegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wij houden ons aan wetten die gelden voor jou en onszelf, om jouw probleem op te lossen.

Om je af te melden van onze mailinglijsten, klik hier.

Tekstberichten/SMS

In bepaalde landen heb je de mogelijkheid om berichten van ONE via sms te ontvangen. De sms-opt-in gegevens en toestemming worden niet gedeeld met derden, hoewel jouw nummer kan worden verstrekt aan geautoriseerde derden die namens ons optreden om sms-verzenddiensten te leveren.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Wil je graag dat wij jouw persoonlijke informatie verwijderen uit onze systemen? Neem dan contact met ons op. Houd er wel rekening mee dat persoonlijke identificatieinformatie die in petities werd meegegeven kan worden verwijderd uit onze systemen, maar, eenmaal overhandigd aan de persoon of organisatie waar de petitie en andere acties zich op richten, kan dit niet meer uit de systemen worden verwijderd.

Afhankelijk van de lokale wetgeving houden wij jouw persoonlijke identificatiegegevens bij gedurende je lidmaatschap en maximaal 1 jaar nadat je bent uitgeschreven. We behouden die informatie 1 jaar voor communicatie-doeleinden. Onderneem jij in het jaar nadat je je uitschreef, geen actie? Dan verwijderen wij al je persoonlijke informatie uit onze systemen. Opmerking voor inwoners van de EER/VK: kies jij ervoor om een actie te ondernemen, maar wil je in het vervolg geen e-mails meer ontvangen? Dan beschouwen wij je niet als ‘lid’. We houden je gegevens dan bij tot een jaar nadat je de actie gedaan hebt. Daarna worden ze automatisch uit onze systemen verwijderd.

Gevolmachtigde personen

Bij gelegenheid kan het gebeuren dat wij jouw persoonlijke gegevens – of een deel ervan – delen met bepaalde gevolmachtigde personen. Bijvoorbeeld met externe partners die onze website onderhouden, puur om ons bij ons werk te ondersteunen. Zij houden zich aan alle bepalingen van dit privacybeleid en delen of gebruiken jouw persoonlijke informatie niet voor enige andere doelstelling dan om ONE te helpen.

Doelgroep targeting

Wij kunnen de gegevens van jouw gebruikersprofiel met derde partijen delen om in de toekomst nog gerichter nieuwe leden te motiveren om mee te strijden tegen extreme armoede, vanaf de platforms van derde partijen. Wanneer we dat doen, verzekeren wij je dat jouw gegevens veilig zijn en verwijderen we die naderhand ook uit hun systemen.

Andere vermeldingen

ONE.org kan genoodzaakt zijn om jouw persoonlijke informatie vrij te geven wanneer wij daartoe verplicht zijn door een wet, regulering, juridisch proces of een afdwingbaar verzoek van een overheidsinstelling.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevenselementen die op jouw computer, smartphone of ander mobiel toestel worden opgeslagen door jouw webbrowser. De meeste websites gebruiken cookies om bepaalde functies mogelijk te maken en om jouw gebruiksgemak te vergroten. Zo herkent de website je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek.

Cookies houden informatie bij over jouw gebruik van de website, maar ze bevatten geen persoonlijke identificatie-informatie op zich. Zo bewaren ze bijvoorbeeld jouw naam of adres niet.

Ontdek hier meer over cookies.

ONE.org gebruikt cookies om jouw websitebezoek zo persoonlijk mogelijk te maken en om enkele noodzakelijke functies te ondersteunen. Dankzij de cookies begrijpen we ook beter hoe bezoekers onze website gebruiken. ONE.org behoudt zich het recht voor om in de toekomst cookies te gebruiken voor andere doeleinden.

Alle cookies die door ONE op jouw computer worden geïnstalleerd, verlopen binnen het kalenderjaar. Opgelet: wij beheren geen cookies die door derde partijen worden geïnstalleerd (zie hieronder).

Op het moment dat dit privacybeleid werd geschreven, gebruikte ONE.org volgende types cookies:

Personalisatie

Deze cookies gebruikt ONE.org om terugkerende bezoekers te herkennen en hun voorkeursinstellingen te onthouden. Zo besparen cookies je bijvoorbeeld de moeite meldingsvensters te sluiten als je dat bij jouw vorige bezoek zelf ook deed.

Analysetools

Wij gebruiken externe services zoals Google Analytics voor realtime rapportering over onder andere jouw gebruik van de website en jouw navigatie binnen onze webomgeving. Alleen het ONE.org-personeel en gevolmachtigde personen hebben toegang tot deze gegevens. In de rapporten verzamelen wij onder meer data over jouw pageviews, unieke views, unieke bezoekers, terugkerende bezoekers, bezoekfrequentie, en pieken in het webverkeer. Wij gebruiken deze diensten niet om persoonlijke info – in welke vorm dan ook – op te vragen, te verzamelen of bij te houden.

Wil je niet dat ONE.org jouw gegevens op deze manier bijhoudt? Volg dan de Opt-out-instructies van Google.

Cookies van derden

ONE.org bied je ook een aantal externe diensten, zoals delen via social media. Deze externe partijen maken mogelijk ook gebruik van cookies wanneer je hun diensten gebruikt. Ontdek meer over deze diensten en hun privacybeleid via deze links:

Jij hebt keuzes met betrekking tot cookies, en je kunt bepalen welke cookies je accepteert of weigert door te klikken op de koppeling ‘Cookies’ onderaan elke pagina op ONE.org.

Houd er rekening mee dat cookies uitschakelen een invloed kan hebben op jouw gebruikerservaring bij ONE.org en andere sites. Je kunt jouw browser voorkeuren aanpassen waardoor je alle of specifieke cookies aanvaardt. Aanvaard je de cookies niet? Dan profiteer je ook niet van de gepersonaliseerde inhoud die wij aanbieden.

Wil je weten hoe jouw cookies uitschakelt of zoek je er meer informatie over? Ga dan naar het helpmenu of de supportwebsite van jouw browser. Je erkent dat wij noch controle hebben over het gebruik van cookies door derde partijen, noch gebonden zijn aan hun privacybeleid. En gebruikt deze externe diensten dus op eigen risico.

Privacy voor kinderen

Wij nemen nooit bewust contact op met of verzamelen gegevens van minderjarigen. ONE.org heeft niet de bedoeling om welke informatie dan ook te verzamelen van kinderen jonger dan 13 (of een andere relevante leeftijd, indien die binnen de desbetreffende jurisdictie van toepassing is voor ‘minderjarigen’). We ontwierpen onze site zodanig dat we nooit bewust informatie van minderjarigen aanvaarden wanneer naar leeftijdsgerelateerde informatie wordt gevraagd.

Het is mogelijk dat wij door fraude of bedrog toch informatie over kinderen jonger dan dertien jaar ontvangen. Worden we hiervan op de hoogte gesteld? Dan gaan we na of deze informatie klopt en vragen we meteen toestemming van de ouders van het kind om de informatie te behouden. Krijgen we die niet? Dan wissen we onmiddellijk alle info over het kind van onze servers. Heb je hier weet van dat wij informatie van kinderen ontvangen? Neem dan meteen contact met ons op.

Veiligheid

ONE.org gebruikt encryptietechnologieën om data over te zetten en te ontvangen. We voerden bovendien de nodige veiligheidsmaatregelen door in onze fysieke werkruimtes. Om te voorkomen dat informatie die we bij jou verzamelden, verloren gaat of misbruikt wordt.

Toch wijzen we je erop dat de overdracht van informatie op het internet (of via e-mail/SMS waar van toepassing) nooit helemaal veilig is. Hoewel wij er dus alles aan doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat de informatieoverdracht via onze website volledig risicoloos is.

We gebruiken de re-CAPTCHA-technologie van Google om misbruik of spam op de ONE.org website te voorkomen. Deze technologie wordt gebruikt om te bepalen of een actie die op ONE.org wordt gedaan door een mens wordt uitgevoerd of dat het een poging is om onze systemen via geautomatiseerde verwerking te misbruiken. Onderdeel van deze techniek is het versturen van de IP-adressen van de bezoekers en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-technologie. Aanvullende informatie over reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy.

Algemene voorwaarden

Wanneer je onze website bezoekt, gaat je te goeder trouw akkoord met de volgende voorwaarden. Aanvaard je deze voorwaarden niet? Dan mag je ONE.org niet bezoeken of gebruiken. En schend je een van deze voorwaarden? Dan zet ONE.org automatisch jouw toegang tot de website stop.

ONE’s eigendomsrechten en hergebruikbeleid

De inhoud op ONE.org en onze mobiele services zijn beschermd door copyright, handelsmerk-, patentrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en tegen elk ander ongeoorloofd gebruik dat deze wetten schendt. Je stemt ermee in om alle toepasbare wetten, overheidsregulering en richtlijnen na te leven wanneer je ONE.org of onze mobiele services gebruikt, en bij zaken die uit dit gebruik voortvloeien.

Links

ONE.org plaatst op zijn website links naar andere websites en bronnen. Je erkent dat ONE geen controle heeft over deze sites en bronnen, en dus de content, reclame, producten of andere diensten op deze websites niet onderschrijft, noch er verantwoordelijk of aansprakelijk voor is.

Tekstberichten/SMS

In bepaalde landen kun je berichten van ONE ontvangen via sms. Er kunnen berichten- en gegevenstarieven van toepassing zijn.

Als je voor deze service kiest, ontvang je gemiddeld tot 4 sms-berichten per maand op het mobiele telefoonnummer dat je opgeeft. Carriers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten.

Je kunt je op elk moment afmelden voor deze service door het woord STOP te sms’en of rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Als je hulp nodig hebt met deze service, kun je ons bellen via de telefoonnummers op onze pagina Contact.

Claims bij schending van auteursrechten

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 biedt recht op verhaal aan eigenaars van auteursrecht die menen dat werk dat op internet verschijnt in strijd is met hun rechten onder VS-copyright. Meen je te goeder trouw dat werk dat op ONE.org verschijnt in strijd is met jouw copyright? Stuur ons dan – al dan niet via jouw vertegenwoordiger – een verzoek om jouw werk te verwijderen of te blokkeren. Berichten en tegenberichten moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op dat moment gelden.

Disclaimer

ONE biedt jou zijn website ONE.org en zijn inhoud aan in de staat waarop ze zich op dit moment bevinden. ONE verbindt zich – met betrekking tot de aangeboden data of gerelateerde informatie – niet tot enige opzettelijke of impliciete garanties, vertegenwoordigingen of aanbevelingen.

ONE.org bevat mogelijk onopzettelijke onjuistheden of fouten. Daarenboven kan het gebeuren dat een derde partij zonder onze toestemming veranderingen aanbrengt in de ONE.org-content of -functies. Hoewel wij waken over de integriteit van ONE.org, geven we geen garanties over de volledigheid of correctheid van de website. Merk je op dat de informatie op ONE.org niet volledig of correct is? Neem dan contact met ons op en beschrijf – indien mogelijk – de informatie of functie die we moeten controleren én waar we die terugvinden op ONE.org (de url). Voeg hier ook jouw contactgegevens aan toe.

Aansprakelijkheidsbeperking

Noch ONE, noch een van haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers of adviseurs zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met ONE.org en/of materialen op ONE.org, een gekoppelde site of enige inhoud of service die beschikbaar is via ONE.org. Jouw enige oplossing voor ontevredenheid over de site, inhouddiensten, of een gekoppelde site is om jouw gebruik hiervan te stoppen.

Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord ONE en onze directeuren, functionarissen, werknemers en adviseurs te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim of eis (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeit uit: (a) jouw activiteiten in verband met ONE.org; (b) elke schending van dit Beleid door jou; en (c) elke bewering dat inzendingen of andere materialen die jij bij ons indient of naar ONE.org verzendt inbreuk maken op of anderszins inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Inzenden van inhoud en ONE’s Take-Down-beleid

Inzendingen van inhoud, materialen en postings moeten in overeenstemming zijn met het volgende beleid; schending van dit beleid kan leiden tot verwijdering van de inhoud door ONE. Door inhoud te plaatsen, ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

 • Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat de rechten van een persoon of entiteit schendt of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten of de rechten op privacy en publiciteit zoals deze rechten zijn gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving.
 • Ingezonden materiaal mag geen personen of entiteiten belasteren.
 • Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat beschermd is door auteursrecht, ongeacht of het werk geregistreerd is of niet, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten.
 • Inzendingen mogen geen merknamen, handelsmerken, trade dress, logo’s, zegels of andere afbeeldingen bevatten die geassocieerd kunnen worden met een specifieke organisatie of individu, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij of partijen die rechten en titels hebben op dergelijke materialen.
 • Inzendingen mogen geen afbeeldingen, foto’s of kunstwerken bevatten die niet volledig eigendom zijn van de zender.
 • Er mogen geen afbeeldingen van kinderen worden geplaatst tenzij de juiste licenties zijn verkregen van de ouders of andere voogden van de kinderen.
 • Inzendingen mogen geen informatie, inhoud, verklaringen of voorstellingen bevatten die opruiend, gevaarlijk, ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, onrechtmatig, schadelijk, lasterlijk of smadelijk zijn. Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een groep of individu promoot of discriminatie promoot op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, seksuele identiteit of leeftijd.
 • Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat onwettig is.
 • Inzendingen mogen niet bedoeld zijn om commerciële activiteiten te promoten of anderszins te vergemakkelijken.

ONE behoudt zich het recht voor om aanvullende inhoud, inclusief links, geheel of gedeeltelijk te verwijderen wegens overtreding van dit beleid of omdat de inhoud geacht wordt geen verband te houden met de postings of de discussie die plaatsvindt.

Als je inhoud of materiaal op ONE.org waarneemt dat in strijd lijkt te zijn met een van de bovenstaande vereisten, neem dan contact met ons op. Postings kunnen worden verwijderd en beoordeeld naar goeddunken van ONE, en alleen in het geval dat dergelijke inhoud in overeenstemming met het beleid wordt bevonden, zal dergelijke inhoud opnieuw worden geplaatst.

Algemeen en updates

Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling van dit beleid of een deel van dit beleid niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan om de intentie van dit beleid te beïnvloeden, en zal de rest van dit beleid volledig van kracht blijven. Indien ONE nalaat een bepaling van dit beleid of een verwant recht af te dwingen of uit te oefenen, vormt dit geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Laatste update: januari 2024.