1. Home
  2. Mediacentrum
  3. Het is nu of nooit – het EU-budget moet in kansen investeren

Het is nu of nooit – het EU-budget moet in kansen investeren

EU-leiders komen op 13 en 14 december bijeen in Brussel om het Meerjarige Financieel Kader (MFK) en de uitgavenprioriteiten van 2021 tot 2027 te bespreken.

Mocht de EU haar internationale commitment nakomen en 0,7% van het bni investeren in ontwikkelingssamenwerking, dan zal zij het budget moeten verhogen tot €140 miljard. Uit het nieuwe rapport van ONE, “Een EU-budget dat investeert in kansen”, blijkt dat als dit zou worden uitgegeven aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen in de minst ontwikkelde landen in Afrika (MOL’s) en fragiele staten, dit zou kunnen leiden tot:

  • Toegang tot kleuter-, lager en middelbaar onderwijs voor 32,5 miljoen kinderen per jaar (bijna de helft van de Franse bevolking);
  • Toegang tot fundamentele gezondheidszorg en voeding voor 43,5 miljoen mensen per jaar (meer dan de helft van de Duitse bevolking);
  • Een sociaal vangnet (gericht op iedereen die dicht bij de armoedegrens of in armoede leeft) dat per jaar 50,3 miljoen mensen ondersteunt (bijna drie keer de Nederlandse bevolking (!)).

Momenteel staat er echter slechts €123 miljard gereserveerd voor het budget voor externe zaken.

Emily Wigens, ONE in Nederland:
“Het volgende MFK zal de positie en geloofwaardigheid van de EU bepalen als een wereldleider op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die zich inzet om de 0,7% doelstelling te halen. Het EU-budget voor hulp gaat echter verder dan geopolitiek en internationale invloed. Het gaat over mensenlevens. We hebben nu een kans om te handelen. Het is tijd om meer te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, voeding en sociale sectoren om een ​​gezondere, goed opgeleide en welvarender wereld voor iedereen te bouwen.

Van Nederland verwachten we dat woorden worden omgezet in daden. Het beschermen van mensenlevens en de beloftes om te investeren in deze cruciale sectoren kan niet enkel worden beperkt tot het ontwikkelingsbeleid vanuit Nederland. De overheid zou deze strategie ook op Europees niveau moeten volgen én verdedigen – beginnend bij de prioriteiten van EU-ontwikkelingssamenwerking in de onderhandelingen voor het MFK.”

In de gesprekken die ONE heeft gehouden met commissarissen van de EU zeiden zij het volgende:

 Neven Mimica, Europees commissaris voor internationale samenwerking en ontwikkeling:
“De EU en de lidstaten hebben zich gezamenlijk gecommitteerd om 0,7% van het bni uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. De lidstaten zijn op weg naar die doelstellingen; vorig jaar gaven ze rond de 0,5% van het bni uit aan ontwikkelingssamenwerking. Vanuit onze kant zullen we blijven werken aan het bereiken van dat doel voor de Europese begroting.

Als we erin slagen een hoger EU-ontwikkelingssamenwerkingsbudget te bewerkstelligen, zal dit een belangrijke doorbraak betekenen in het vermogen van de EU om haar leidersrol als de grootste wereldwijde donor in ontwikkelingssamenwerking te behouden. ”

Günther Oettinger, Europees commissaris belast met Begroting en Personeelszaken:
“Nu hebben we de mogelijkheid om het EU-instrument voor nabuurschap, ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking te versterken. Het lot van Europa, ons Europees nabuurschap, ligt voornamelijk in Afrika. We strijden voor hoge investeringen voor de mensen die daar wonen”.

*** EINDE PERSBERICHT  ***

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emily Wigens, [email protected], +32 478 7061 14 (Engelstalig) of Eefje van Esch, [email protected], +44 7557 743329 (Nederlandstalig)

Over ONE
ONE is een internationale lobby- en campagneorganisatie met meer dan 9,5 miljoen leden die zich inzetten om extreme armoede en voorkombare ziekten de wereld uit te helpen, vooral in Afrika. Als onpartijdig organisatie verhogen we het publieke bewustzijn en zetten politieke leiders onder druk om beloftes te doen en na te komen, voor de bestrijding van aids en andere voorkombare ziektes, het verhogen van investeringen in de landbouw en voeding, en vragen we om meer transparantie in de programma’s rondom armoedebestrijding. Lees meer op: www.one.org