Financiën

ONE bestaat uit twee aparte non-profitorganisaties:

  • De ONE Campaign valt onder sectie 501(c)3 van de Amerikaanse Internal Revenue Code en is op geen enkele manier verbonden met een politieke partij. De organisatie informeert het grote publiek en maakt hen bewust van de wereldwijde extreme armoedecrisis en de vooruitgang die wordt geboekt door haar levensreddende programma’s. (RED) is een afdeling van The ONE Campaign en werkt samen met enkele internationale iconische merken zoals Apple, Bank of America, Beats by Dre en Belvedere. Zij dragen tot 50% van hun winst op producten en diensten met het (RED)-label af aan het Global Fund.
  • ONE Action valt onder sectie 501(c)4 van de Amerikaanse Internal Revenue Code en is op geen enkele manier verbonden met een politieke partij. Deze tak zet wetgevers onder druk om ondersteuning te bieden aan kleine, doeltreffende programma’s en beleid dat levens redt, kinderen onderwijst en hulp verleent aan mensen in de armste landen ter wereld om zichzelf aan armoede te laten ontsnappen.

Elk jaar vult ONE een Form 990 in – zowel voor The ONE Campaign als voor ONE Action. Dit is een jaarlijks rapport dat ONE bij de Amerikaanse belastingdienst moet neerleggen in ruil voor vrijstelling van belastingen. Het rapport bevat info over onze missie, programma’s en financiën. Het laatste formulier is van 2014. Omdat de 990-formulieren vrij ingewikkeld zijn, bieden we aanvullende informatie.

Download het ONE Campaign Form 990 (PDF, 1.7MB)

Download het ONE Action Form 990 (PDF, 1MB)

Financieel overzicht van The ONE Campaign in 2015

De ONE Campaign gaf 37,4 miljoen dollar uit in 2015. De financiën van de organisatie worden elk jaar gecontroleerd. In onderstaand schema zie je hoe deze uitgaven bijdroegen aan ons werk:

De programma’s van The ONE Campaign: 83,3%

De ONE Campaign spendeerde 83% van zijn budget aan publieke bewustmaking en het informeren van beleidsmakers. Dat deden ze ter ondersteuning van slimme en doeltreffende programma’s en beleid dat de levens van miljoenen mensen in de armste landen ter wereld redt. We streven ernaar zoveel mogelijk van ons budget hieraan uit te geven, aangezien dit direct impact heeft. Dit percentage ligt boven het internationale best practice-cijfer van 80%.

Management- en administratiekosten: 13,5%

Een globale organisatie met kantoren in acht landen kan niet functioneren zonder management en administratieve werkzaamheden. ONE houdt zijn management- en administratiekosten zo laag mogelijk. Dit deel van het budget omvat salarissen, rechts-, boekhoudkundige en bankvergoedingen en indirecte kosten zoals kantoorhuur, IT, mobiele telefonie en kosten.

Kosten voor fondsenwerving: 3,2%

De ONE Campaign wordt gesponsord door een combinatie van stichtingen, individuele filantropen en bedrijven. Dankzij hun vrijgevigheid hoeft ONE geen fondsen te werven bij het grote publiek en kan het haar wervingskosten dus laag houden. De kosten hiervoor omvatten de verwerking van steunvoorstellen en de ontwikkeling en het onderhoud van een goede verstandhouding met donateurs.

Investeringen in Programa’s: THE ONE Campaign

In het schema hieronder zie je hoe de uitgaven voor het ‘The ONE Campaign 2015’-programma verdeeld werden:

Voorlichting en bewustmaking in de V.S.: $10.078.643

In Amerika gaat de ONE Campaign onverminderd door met voorlichting en bewustmaking. Het Amerikaanse publiek, de media en beleidsmakers krijgen gerichte informatie over het belang van officiële ontwikkelingssamenwerking en over internationale programma’s die ziektes zoals hiv/aids, tuberculose en malaria bestrijden, en hongersnood uit de wereld helpen.

In september 2016 keurden de Verenigde Naties de Werelddoelengoed. De ONE Campaign werkte het hele jaar door om concrete inhoud aan de doelen te geven en ze meetbaar te maken. Ook brachten wij ze onder de aandacht van onze leden en het publiek. ONE was een belangrijke speler in  wereldwijde samenwerkingen om de nieuwe Werelddoelen zo bekend mogelijk te maken, zoals Project Everyone, Global Citizen en Action/2015

Voorlichting en bewustmaking in Europa: $8.867.542

De ONE Campaign zette zich onophoudelijk in om over heel Europa mensen bewust te maken van en enthousiasmeren voor de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziekten. Dit gebeurde voornamelijk in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië, Zweden en de instellingen van de Europese Unie. ONE voerde ook bewustmakingscampagnes en acties om het publiek te mobiliseren in Ierland en Australië.

Samen met andere partners uit de sector, benadrukte de ONE Campaign het belang van de officiële ontwikkelingsbudgetten en hoe belangrijk het is dat we die beschermen.

ONE speelde een prominente rol in lokale voorlichtings- en mobilisatiecampagnes rond een aantal belangrijke kwesties voor ONE. Zo was er de Armoede is Seksistisch-campagne die vrouwen en meisjes centraal stelt in ontwikkelingsbeleid. In juni 2016, op de vooravond van de Duitse G7-top, kregen de Europese ONE-jeugdambassadeurs steun van ONE-leden uit de VS, Canada en Japan voor een reeks publieke stunts en events. Samen riepen ze de G7-leiders op om hun belofte na te komen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen (bni) te besteden aan ontwikkelingshulp en te investeren in voedingsprojecten, en om minstens 50% van het budget voor ontwikkelingssamenwerking aan de minst ontwikkelde landen te besteden.

2015 was het jaar van de Werelddoelen en ONE speelde daarvoor een belangrijke rol in Europa in een aantal nationale en internationale coalities. De organisatie mobiliseerde het grote publiek om de doelstellingen te steunen en te promoten. ONE speelde een centrale rol in de #LightTheWay-events binnen ‘Action/2015’ in Europa aan de vooravond van de bekendmaking van de Werelddoelen. ONE nam het voortouw in Parijs, Berlijn en Brussel en speelde een centrale rol in het evenement in Londen. Daarnaast voerden we ook campagne voor de aanvulling van het budget van Gavi, de vaccinatie-alliantie.

(RED): $5.684.253

In 2015 slaagde (RED) erin om de betrokkenheid van bedrijven nog verder te vergroten, in naam van het Global Fund, door samenwerkingen aan te gaan met grote bedrijven zoals Apple, Bank of America, The Coca-Cola Company, Beats by Dre en Belvedere. Door inkomsten uit deze samenwerkingen en campagnes, zamelde (RED) in totaal 46 miljoen dollar in, voor het Global Fund en haar strijd tegen aids, tuberculose en malaria (“The Global Fund”).

GAP, een van de partners die (RED) oprichtte, deed ook in 2015 weer mee, samen met nieuwe partners uit de private sector: Alessi, Alex and Ani, Le Creuset, Fresh, Supercell en Uber.

In juni lanceerde (RED) voor het tweede jaar op rij zijn culinaire campagne ‘EAT (RED) DRINK (RED) SAVE LIVES’, die door chef Mario Batali werd geleid en op steun van meer dan 50 toonaangevende chef ambassadeurs kon rekenen. De campagne was tot het einde van de maand juni verlengd, zodat fans de strijd tegen aids konden ondersteunen door op meer dan 13.000 locaties wereldwijd eten en drinken te kopen– met speciale RED-items op het menu en creatieve sociale media-acties. De campagne werd geopend met een openlucht diner voor 1.000 gasten in New York, waar The Roots en beroemde gasten zoals Vanessa Bayer, Kathleen Turner, Brendan Fallis en Carmen Ejogo optraden.

Op Wereldaidsdag in 2015 ging de (RED)-Shopathon van start: een kerstshoppingcampagne van een maand waarbij mensen die (RED)-producten kochten, kans maakten om unieke ontmoetingen met beroemdheden te winnen en via veilingen op een brunch met topzakenmensen konden bieden. Het startschot van de campagne werd gegeven op de vooravond van Wereldaidsdag. (RED) mocht toen de Jimmy Kimmel Live-show met onder andere Bono, Snoop Doog en Matt Damon te gast overnemen. Op 1 december, Wereldaidsdag zelf, sloeg (RED) de handen ineen met Snapchat om drie speciale filters aan te bieden, die door Jared Leto, DJ Tiësto en Jimmy Kimmel waren ontworpen. De Bill & Melinda Gates Foundation schonk drie dollar per keer dat de filter werd gebruikt op die dag, wat een bedrag van 3 miljoen dollar opleverde. Het eindtotaal van deze campagne op tot 28 miljoen dollar voor het Global Fund.

Andere hoogtepunten van Wereldaidsdag waren de jaarlijkse (RED)-vakantiesingle (voor de negende keer al) van The Killers en de komst van nieuwe partners zoals Supercell, LiveNation Entertainment en Uber.

Beleidsonderzoek en analyse rond ontwikkelingssamenwerking tracking, landbouw, aids, transparantie en de Millenniumdoelstellingen: $3.341.610

De One Campaign heeft in 2015 drie rapporten gepubliceerd: het allereerste ‘Poverty is Sexist’-rapport, het ‘2015 DATA rapport: Putting the Poorest first’, en ‘Unfinished Business: Tracking Global Commitments on aids, Volume 4’. Daarnaast lanceerden we het ‘Follow the Money’-portaal dat aantoont hoe open data gebruikt kunnen worden om geld voor publieke doeleinde te volgen en te controleren dat het correct wordt uitgegeven. Het ONE wereldgezondheidsteam volgde de reactie op de West-Afrikaanse ebolacrisis door middel van de onlineverantwoordingstool die donortoezeggingen en –betalingen trackt.

We schreven ook beleidsbriefings in aanloop naar belangrijke events, zoals Financing for Development, de Ebola-conferentie van de VN, World Food Day en de African Growth and Opportunity Act (AGOA)-toelating. Voor de Securities and Exchange Commission (SEC) dienden we documenten in die aantonen hoe data uit de winningsindustrie kunnen worden gebruikt om corruptie succesvol aan te pakken, door het openbaar bestuur in de VS verhelderen en leiders van ngo’s, regeringen en zaken samenbrachten om een nieuwe organisatie op te richten: de Global Partnership for Sustainable Development Data.

De gezondheids- en voedingsteams focusten op de G7, als belangrijkste moment om nieuwe toezeggingen en beloftes te krijgen voor onze belangrijkste kwesties. Het landbouwteam bracht een coalitie samen rond Werelddoel2, gericht op verantwoording en transparantie binnen landbouw, voedselveiligheid en uitgaves voor voedsel.

Afrikaans engagement en bereik: $3.032.635

De ONE Campaign versterkte vanuit haar Afrika kantoor in Johannesburg, Zuid-Afrika haar personeelscapaciteit en werkte verder aan relaties met de belangrijkste Afrikaanse organisaties, beleidsmakers en influencers om de strijd tegen extreme armoede aan te gaan. De ONE Campaign focuste zich in 2015 vooral op Werelddoelen en hoe we die konden specifiëren, financieren en bereiken.

Het ONE Africa Team werkte samen met het Global Team om grote acties zoals Project Everyone, Global Citizen en Action/2015 mogelijk te maken. Zo maakten ze van de nieuwe Globale Doelstellingen een echte brand en verspreidden ze zo zoveel mogelijk de boodschap.

ONE lanceerde verder ook een campagne voor Internationale Vrouwendag, die het simpele feit verkondigde dat Armoede Seksistisch is. Daarvoor werkten we samen met negen bekende Afrikaanse vrouwelijke artiesten. Zij schreven een nummer en doken er de opnamestudio’s mee in. ‘Strong girl’ werd genomineerd voor een All Africa Music Award en werd over het hele continent gespeeld op de radio. Zo werd het een waar campagnelied. Later maakten mannen er een remix van, om aan te tonen dat deze kwesties niet alleen bij vrouwen spelen – maar bij iedereen.

Naast het lied werkte ONE Africa ook samen met het Wereld Economisch Forum, Oxfam, de Afrikaanse Unie, Afrimma en vele andere gelijkgezinde organisaties om de ‘Armoede is Seksistisch’-boodschap te verspreiden. ONE organiseerde beleidsgesprekken rond gender en armoede in Zambia, Zimbabwe, Tanzania en Zuid-Afrika, wat tot een sterk communiqué leidde en onderschreven werd door een groot aantal middenveldorganisaties. Meer dan 1.017.447 mensen in Afrika ondertekenden onze ‘Armoede is Seksistisch’-petitie, waaronder meer dan 600.000 nieuwe leden. ONE overhandigde het communiqué en de petitie aan vijf staatshoofden van de Afrikaanse Unie op hun bijeenkomst in Johannesburg. Later namen zij een aantal beleidsbeslissingen die Afrikaanse vrouwen meer ondersteuning geven. ONE’s Afrikaanse leden waren echt de drijvende kracht achter deze campagne.

Op de Financing for Development-top in Addis Abeba in juli 2015, werd onze oproep, om de globale financiering voor de minst ontwikkelde landen te verhogen met 50%, duidelijk gehoord.

De ONE Africa Award 2015: $132.766

De ONE Campaign reikte zijn jaarlijkse ONE Africa Award uit aan een middenveldorganisatie die gebaseerd is in Afrika en een innovatieve aanpak hanteert om één of meerdere Millenniumdoelstellingen te halen.

De 100.000 dollar van de Africa Award ging in 2015 naar Support for Women in Environment and Agriculture: SWAGEN. Deze organisatie, die uitsluitend door zijn leden wordt gedragen, gebruikt inheemse kennis om milieu en duurzaam ontwikkelingsbeleid dat een impact heeft op gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen, aan te passen, te beperken en te verbeteren.

Het werk van SWAGEN richt zich op het Rwoho Natuurlijk tropisch regenwoud in Uganda. SWAGEN’s lobby-impact viel op tussen de 252 indrukwekkende inzendingen die we ontvingen uit 33 landen in Afrika. SWAGEN verdient lof voor de manier waarop het in Uganda een nationale beleidshervorming voor bosbehoud onderhandelde. Mét erkenning voor de rechten van gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos.

Met uitzondering van de ONE Africa Award, verdeelt ONE geen beurzen en financiert het niet rechtstreeks projecten in ontwikkelingslanden, wat al door andere ngo’s goed gedaan wordt.

Financiell Overzicht 2015: ONE Action

ONE Action spendeerde 3,33 miljoen dollar in 2014. De financiën van ONE Action worden elk jaar gecontroleerd. In het schema hieronder zie je aan welke activiteiten dit geld toebedeeld werd.

ONE Action gaf in 2015 3,69 miljoen dollar uit. De financiën van ONE Action worden elk jaar doorgelicht. Het overzicht hieronder toont hoe deze uitgaven ons werk ten ondersteunden:

Action-programma’s: 83,6%

ONE Action gaf 83,6% van het budget uit aan druk zetten op beleidsmakers om slim en doeltreffend beleid en programma’s te ondersteunen die het leven van miljoenen mensen in ’s werelds armste landen kunnen redden.

ONE Action’s lobbywerk blijft een belangrijke factor om wetgevende instanties in de VS en Europa te overtuigen om de fondsen voor belangrijke ontwikkelingskwesties te beschermen en, waar mogelijk, te verhogen. ONE Action’s leden zijn bijzonder toegewijde activisten die op waardevolle wijze bijdragen aan ONE Action’s grootste campagnes.

Energie

Verder bouwend op vroeger werk, zetten ONE-leden zich weer over het hele land in voor de campagne Electrify Africa Act. Deze wetgeving zou 50 miljoen mensen in sub-Sahara-Afrika voor het eerst in hun leven toegang tot elektriciteit geven. De energiecampagne blijft een van ONE’s succesvolste grassrootscampagnes ooit. In 2015 wierven ONE-vrijwilligers 20.994 nieuwe leden, stuurden ze meer dan 37.825 berichten naar het Congres, pleegden ze 6.898 telefoontjes en overhandigden ze 426 petities met 165.000 handtekeningen om de Electrify Africa Act te steunen. De wet werd goedgekeurd door het Buitenlandse Zaken Comité van de Senaat in oktober 2015 en door het Huis in januari 2016. In februari 2016 ondertekende President Obama de wet.

We begonnen in 2013 met onze inspanningen om de toegang tot elektriciteit in sub-Sahara-Afrika te verbeteren. ONE werkte toen samen met partij-onafhankelijke wetgevers om de Electrify Africa Act aan het Huis van Afgevaardigden van de VS voor te stellen en de Energize Africa Act aan de Senaat. In deze campagne, die gedurende meerdere jaren liep, zorgde ONE ervoor dat er 186.891 brieven werden geschreven, hielden we 744 vrijwilligersmeetings in Capitol Hill, stuurden we 5.445 tweets, pleegden we 4.814 telefoontjes en leverden we 657 petities af. Onze vrijwilligers legden in totaal zo 200.000 directe contacten met de Congres-kantoren. De energiecampagne zorgde ook voor 360.000 nieuwe petitie-ondertekenaars en wierf 24.000 nieuwe ONE-leden.

ONE Vote

ONE Vote 16 is een campagne die ervoor moet zorgen dat kandidaten beleidsbeloftes maken, die relaties met toekomstige leiders opbouwt en die achterbansteun verzekert voor internationale ontwikkeling. In 2015, huurde ONE lokale organisatoren in de eerste primary states (New Hampshire, Iowa en South-Carolina) in, om zich sterk te maken op belangrijke campagne plekken. En om aan de kandidaten te vragen wat ze zouden doen om extreme armoede in Afrika aan te pakken en om ONE’s wetgevende agenda te steunen, als ze zouden worden verkozen. We kregen sterke antwoorden en steunbetuigingen voor het President’s Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) en om vrouwen en meisjes in sub-Sahara-Afrika te steunen. We ontmoetten ook de senior staff van bijna alle grote campagnes. Zo informeerden we hen en bouwden we een relatie met hen op.

 Europa

Strijd over budgetten, leiderschapswissels en veranderingen van het politieke landschap beïnvloedden ons werk in 2015. ONE Action maakte optimaal gebruik van een combinatie van openbare campagnes en lobbywerk met insiders om de dalingen van het officieel ontwikkelingshulpbudget tegen te houden en om bij een nieuwe golf politieke leiders toezeggingen voor het beëindigen van extreme armoede te verzekeren.

Het zag er in oktober niet goed uit voor de EU-budgetten voor ontwikkelingssamenwerking; de EU-lidstaten zochten manieren om te besparen op het EU-budget voor 2016. Ze schrapten een disproportioneel groot deel uit het EU-budget voor externe doeleinden (waaronder ook de ontwikkelingsbudgetten vallen). Gerichte publieke campagnes en intern lobbywerk van ONE bracht groot succes: het EU-budget voor externe doeleinden voor 2015 werd met 5% verhoogd. Dat betekende 9,17 miljard dollar extra voor vluchtelingenhulp, humanitaire hulp en ontwikkelingsprogramma’s.

In Frankrijk beloofde het budgetsvoorstel voor 2016, die uitkwam begin oktober, niet veel goeds: er zou maar liefst 5% worden bespaard op het ontwikkelingshulpbudget, dat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken valt. Gedurende drie intensieve dagen in het Parlement, ontmoetten onze Franse jeugdambassadeurs 20 parlementsleden en lobbyden ze voor wijzigingen die het ontwikkelingshulpbudget zouden verhogen (vooral via inkomsten uit de financiële transactietaks). Onze jeugdambassadeurs namen ook deel aan een parlementaire zitting rond ontwikkelingshulp, waren actief op Twitter, gaven interviews aan de media en hadden nog regelmatig afspraken met parlementariërs. Naast het werk van de jeugdambassadeurs, legden we contacten met de media en hielden we verschillende lobbyvergaderingen met de minister van Financiën, Sapin. We organiseerden ook een stunt samen met andere ngo’s. De belangrijkste wijzigingen werden goedgekeurd, grotendeels tegen de wil van de overheid in. Met het resultaat dat de 5% besparing op het ontwikkelingshulpbudget werd omgedraaid naar een verhoging van het budget met 5,5%. Goed voor 170 miljoen euro.

In aanloop naar en in de nasleep van de Britse algemene verkiezingen in mei vroegen we parlementsleden om onze ‘Just Say Yes’-campagne te steunen en zich te houden aan de beloftes van het VK aan ’s werelds armste landen, om meer hulp hun richting in te sturen en om meisjes en vrouwen centraal te stellen in het ontwikkelingsbeleid. Doordat onze leden en jeugdambassadeurs onophoudelijke schreven, belden en aanklopten bij parlementsleden behaalden we onze doelstelling: meer dan de helft van alle parlementsleden steunden ons voorstel. Aan het eind van de campagne, in november, hadden we al 346 stemmen (53%) achter ons.

Management- en administratiekosten: 13,6%

Onder management- en administratiekosten horen:

  • De salarissen voor het wereldwijde operationele personeel, waaronder het financiële, HR- en officemanagement
  • De juridische, boekhoudkundige en bankkosten
  • De indirecte kosten zoals kantoorhuur, IT- en website-onderhoud en mobiele telefonie.

Fondsenwerving: 2,8%

ONE Action wordt gefinancierd door The ONE Campaign en individuele filantropen. Dankzij de vrijgevigheid van onze donoren, werft ONE Action geen fondsen bij het grote publiek. Zo kunnen we onze wervingskosten dus laag houden.

Donateurs

ONE en RED worden gefinancierd door een combinatie van foundations, individuele filantropen en bedrijven. We vragen het algemene publiek niet voor donaties en ontvangen ook geen geld van overheden. Hieronder vindt u een lijst van onze financiële donoren die minstens $25,0000 per jaar hebben gedoneerd sinds januari 2015. Een aantal donoren hebben gevraagd anoniem te blijven en wij respecteren die keuze. Donaties van anonieme sponsoren bedraagt minder dan 4% van de totale donaties.

Abbott
Alba and Thomas Tull
Alex and Ani
Alice and Thomas Tisch Foundation, Inc
America Movil
Amy Rao
Ann and John Doerr
Anna Getty
Anonymous Fund of MCF
Bank of America
Bill and Melinda Gates Foundation
Bloomberg Philanthropies
Bono
Caterpillar Foundation
Catie and Donald Marron
Cindy and Ryan Beedie
Coatue Foundation
Curtis Schenker
DEMDACO
Denis O’Brien
Foundation to Promote Open Society
Fund for Policy Reform
George Lucas Family Foundation
Iger Bay Foundation
JPMorgan Chase & Co.
Kore Infrastructure
Lauran and Myrna Bromley, The Bromley Foundation
Lynne and Marc Benioff
Marilyn and Jeffrey Katzenberg
MARS, Incorporated
Natallie and Amar Doman
National Basketball Association
New Venture Fund
Omidyar Network
Paddy McKillen
Patrick B. Meneley
Peter G. Peterson Foundation
Pritzker Innovation Fund
Ray Chambers, MCJ Amelior Foundation
Robert Kraft, New England Patriots Foundation
Ronald Burkle
Ronald O. Perelman
Salesforce
Sandi and John Thompson
Sean Parker Family Foundation
Sherwood Foundation
Sheryl Sandberg
Skoll Foundation
Sonia and Paul Tudor Jones
The Columbus Foundation
The David Geffen Foundation
The Oliver Group
Theresia Gouw and Matthew McIntyre
Tom Freston
Trott Family Foundation
Universal Music Group
William and Flora Hewlett Foundation
YouTube