Financiën

ONE bestaat uit twee afzonderlijke nonprofit-organisaties:

  • De ONE Campaign is een niet-partijgebonden 501(c)(3) organisatie die het publiek informeert en bewustmaakt over de crisis rondom extreme armoede en de vooruitgang die door levensreddende programma’s geboekt wordt. (RED) is een onderafdeling van de ONE Campaign, die partnerschappen sluit met wereldwijde iconische merken, zoals Apple, Bank of America, The Coca-Cola Company, Beats by Dre en Belvedere. Deze merken staan tot 50 procent van de nettowinsten op producten en diensten met een (RED)-label af aan het Global Fund ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria.
  • ONE Action is een niet-partijgebonden 501(c)(4) organisatie die druk uitoefent op beleidsmakers om hun steun te geven aan intelligente, doeltreffende beleidsveranderingen en programma’s die levens redden, kinderen onderwijzen en mensen helpen die in de armste landen ter wereld aan de armoede proberen te ontkomen.

ONE vult elk jaar een 990-formulier in (zie hieronder), zowel voor de ONE Campaign als voor ONE Action. Organisaties die vrijgesteld worden van belastingen moeten dit rapporteringsformulier jaarlijks indienen bij de Belastingdienst van de Verenigde Staten. Het formulier bevat informatie over de missie, programma’s en financiën van de indienende organisatie. Het formulier dat het recentst ingediend werd, dateert van 2016

Download het ONE Campaign Formulier 990 (PDF)

Download het ONE Action Formulier 990 (PDF)

Financieel overzicht 2016: de ONE Campaign

De ONE Campaign gaf in 2016 35,9 miljoen dollar uit. De financiën van de ONE Campaign worden elk jaar aan een audit onderworpen. In het schema hieronder ziet u hoe deze uitgaven onze werking ondersteunen.

81,9 procent: de ONE Campaign-programma’s

De ONE Campaign gaf 82 procent van haar budget uit aan bewustwording van het grote publiek en het informeren van beleidsmakers, waardoor ze intelligent en doeltreffend beleid en programma’s die miljoenen levens van mensen in de armste landen ter wereld redden steunde. Dit werk heeft een rechtstreekse impact. Daarom streven we ernaar om een zo groot mogelijk deel van het budget hieraan te besteden.

15 procent: management en administratie

Management en administratieve taken zijn noodzakelijk om een wereldwijde organisatie met kantoren in negen landen op de been te houden. ONE beperkt haar management- en administratiekosten tot een minimum. Deze kosten houden onder andere salarissen voor het personeel over de hele wereld in, en wettelijke, boekhoudkundige en bankkosten. Daarnaast horen onrechtstreekse kosten hieronder thuis: huur van kantoren, IT-, gsm- en websitekosten.

3,1 procent: fondsenwerving

De ONE Campaign werd opgericht door verschillende stichtingen, individuele filantropen en bedrijven. Dankzij de vrijgevigheid van onze donoren, hoeft ONE geen geld te werven bij het grote publiek en kan het zijn fondsenwerving kosten laag houden. De kosten die hieronder vallen, zijn onder andere het beheer van voorstellen en de ontwikkeling en het onderhoud van partnerships met donoren.

Programma-investering: de ONE Campaign

Het schema hieronder toont hoe de uitgaven voor het programma van de ONE Campaign 2016 verdeeld werden:

Publiek onderricht en bewustwording in Noord-Amerika: 9.089.479 dollar (inclusief 2.399.059 dollar als schenking)

De ONE Campaign zette zijn werk verder om het Amerikaanse en Canadese publiek, de media en beleidsmakers bewust te maken van het belang van officiële ontwikkelingssamenwerking en internationale programma’s die hiv/aids, tuberculose en malaria bestrijden en honger en hongersnood uit de ontwikkelingswereld willen helpen. Op de conferentie voor de aanvulling van het Global Fund in september, zegden donoren 13 miljard dollar toe aan het Global Fund om aids, tuberculose en malaria te bestrijden – de grootste multilaterale belofte voor wereldwijde gezondheidszorg uit de geschiedenis en een verhoging van bijna 1 miljard dollar ten opzichte van de vorige cyclus. Hoewel heel wat partners wereldwijd hun steentje bijdroegen aan deze prestatie, hoorde ONE bij een kleine groep – met o.a. de Gates Foundation, de Canadese regering en het Global Fund zelf, die als drijvende kracht achter de strategie en het lobbywerk zat.

In Canada slaagden we erin om de bijdrage van het Global Fund aan te vullen, bouwden we een nieuw nationaal netwerk van lobbyisten op, en boden we premier Trudeau de basis waarop hij in 2017 grotere toezeggingen kon doen. Ons ledenaantal in Canada groeide met meer dan 30 procent in 2016, door veel media-aandacht en de inzet van leden voor beleidslobbying.

In een poging om het publiek en beleidsmakers te informeren over het belang van het buitenlandse ontwikkelingssamenwerking budget voor de VS, onder de nieuw verkozen president Trump, herlanceerde ONE het Faith-programma in 2016. We waren vertegenwoordigd op Faith-geïnspireerde festivals, zoals Together 2016 (met meer dan 150.000 aanwezigen). Daarnaast waren we aanwezig op evenementen in kerken in het hele land en gingen we een partnership aan met Seacoast, een prominente megakerk uit het Zuiden. We creëerden materiaal om onze Faith-leden te informeren over de bescherming van het ontwikkelingssamenwerking budget. Daarnaast ontwikkelden we een strategie memo over het belang van de Amerikaanse geloofsgemeenschappen.

Publiek onderricht en bewustwording in Europa: 7.074.481 dollar (inclusief 521.364 dollar als schenking)

De ONE Campaign bleef over heel Europa onverminderd het algemeen publiek bewustmaken en aanmoedigen zich in te zetten voor de strijd tegen extreme armoede en ziektes in Afrika – vooral in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de instellingen van de Europese Unie, Nederland en Italië. ONE voerde ook bewustmakingscampagnes en lobbyde in Ierland, Zweden en Australië.

Aan het begin van het jaar tekenden zich zorgelijke signalen af. Het leek erop dat veel Europese regeringen de kosten voor vluchtelingen die aan hun grenzen verschenen, wilden verhalen op hun budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. Als antwoord hierop vormden wij een partnership met verschillende ngo’s, waaronder Global Citizen, Oxfam en Save the Children. We lanceerden een gezamenlijke campagne – die werd gesteund door meer dan 115.000 mensen. In die campagne legden we aan de Europese leiders uit dat ze aan de behoeften van de vluchtelingen in hun land kunnen tegemoetkomen zonder de langetermijnontwikkeling van ’s werelds armste mensen daarvoor op te offeren. De gezamenlijke campagne belichtte het thema over heel Europa. Een van de campagnesuccessen boekten we in Zweden, waar de regering het aandeel van zijn ontwikkelingssamenwerkingsbudget voor vluchtelingen in het binnenland reduceerde.

We konden onze transparantie-agenda verder doorzetten dankzij lobby in drie continenten, in aanloop naar de anti-corruptietop in London in mei 2016, met focus op de Fair Play Standaard (die gebaseerd is op vijf punten). Op de bijeenkomst kondigde Frankrijk aan dat ze nieuwe openbare registers zouden maken voor bedrijven en fondsen, en de Britse regering maakte nieuwe beleidsbeloftes waarin een deel van onze beleidseisen verwerkt waren. Dit hield onder andere in dat er een openbaar register zou komen van begunstigde eigenaren voor buitenlandse bezitters van eigendommen in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 55.000 ONE-leden ondernamen actie voor deze campagne. We droegen ook bij aan de wereldtop ‘Open Government Partnership’ in Parijs.

In het kader van onze Armoede is Seksistisch-campagne deelden we in Europa onder andere ons Armoede is Seksistisch-beleidsrapport bij het Duitse parlement, organiseerden we een panel-evenement op het Women of the World Festival in London, en een campagnelancering in Parijs met Jeugdambassadeurs, celebrities en de Staatssecretaris voor Ontwikkeling, André Vallini.

In 2016 breidden we ons Jeugdambassadeur-programma nog verder uit, door meer dan 300 vrijwilligers te rekruteren in 7 Europese landen. We brachten hen samen op de ONE-top in Parijs, samen met ONE-activisten van Nigeria. In 2016 hielpen ze de ambities voor het Global Fund te vergroten – onder andere door een meeting met Bill Gates en ONE en (RED)’s ontvangst in Rome, naar aanleiding van de aanvulling – en de Franse en Europese budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.

(RED): 5.912.812 dollar

In 2016 bracht (RED) in totaal 108 miljoen dollar op voor het Global Fund in de strijd tegen aids, tuberculose en malaria, via partnerschappen met toonaangevende bedrijven uit de privésector, zoals Apple, Bank of America, The Coca Cola Company, Beats by Dr. Dre en Belvedere, en vele anderen.

Gedurende het jaar kwamen er 7 nieuwe partners uit de privésector bij (RED): Salesforce, NetJets, Lokai, Billecart-Salmon, Ergo Depot en S’well.

In juni 2016 verzamelde (RED) voor het derde jaar op rij de top van de culinaire wereld voor de strijd tegen aids, via de EAT (RED) SAVE LIVES-campagne. Onder leiding van chef Mario Batali, werd de campagne gelanceerd met een (RED)-dinerevent voor 600 gasten. Het diner werd gecreëerd door tien topchefs, waaronder Anthony Bourdain, Tom Douglass en Nancy Silverton. De hele maand werden honderden speciale events georganiseerd in restaurants en bars over de hele wereld, die mensen de kans gaven om door (RED) te eten en te drinken de strijd tegen aids te steunen.

Als ondersteuning van Wereldaidsdag, was de jaarlijkse (RED)Shopathon goed voor een waar shopping-extravaganza, net voor de feestdagen. (RED) bood op Omaze.com een aantal ervaringen aan die men kon winnen, met een aantal van ’s werelds beroemdste sterren, en kansen om meer dan 200 producten – ‘die iets teruggeven’- te kopen. De campagne bracht 69 miljoen dollar op voor het Global Fund, inclusief dollar matching door The Bill & Melinda Gates Foundation. De (RED) Shopathon bracht ook verhitte discussies en bewustmaking teweeg rond aids. Enkele van de hoogtepunten? Jimmy Kimmel die opnieuw zijn hele show in teken van (RED) opvoerde voor de lancering van de campagne, een speciale (RED)-kerst-infomercial met Hollywood-actrice Robin Wright en tien ervaringen die te winnen waren op Omaze.com met sterren zoals U2, DJ Khaled, James Corden, Julia Roberts en Neil Patrick Harris.

Beleidsonderzoek en –analyse rond tracking van hulp, landbouw, aids, transparantie en de Millenniumdoelstellingen: 3.682.027 dollar

De ONE Campaign maakte 4 rapporten in 2016. Het eerste in de rij was het Armoede is Seksistisch-rapport. We publiceerden ook 3 rapporten als onderdeel van onze DATA Report-reeks. Elk van die rapporten zette de noodzaak van meer en betere ontwikkelingssamenwerking voor de strijd tegen extreme armoede in de kijker. Het eerste rapport ‘Financing Stability’, legde de nadruk op de noodzaak van meer humanitaire ontwikkelingssamenwerking; het tweede rapport, het Africa DATA rapport, nam de gezondheidsuitgaven in Afrika onder de loep; en het derde was ons traditionele DATA-rapport, dat ontwikkelingssamenwerkingsbeloftes van donorlanden opvolgt. Daarnaast publiceerden we ‘Stuck in Neutral: Tracking the Global Response to hiv/aids’, om de strijd tegen hiv nauw te blijven monitoren.

We namen ook deel aan politieke debatten rond het opkomende conflict op het Afrikaanse continent en ontwikkelden briefings over hoe veiligheidsdiensten en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties kunnen samenwerken in de strijd tegen armoede.

Afrikaanse betrokkenheid en bereik: 3.651.775 dollar (inclusief 2.623.324 dollar als schenking)

De ONE Campaign haar Afrika-kantoor bevindt zich in Johannesburg, Zuid-Afrika, en versterkte van hier uit zijn personeelscapaciteit en zijn relaties met Afrikaanse sleutelfiguren en internationale partners uit het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers en influencers om samen extreme armoede te bestrijden. De ONE Campaign focuste zich in 2016 voornamelijk op een gezondheidscampagne in Nigeria, een landbouwcampagne in Franstalig Afrika en drong bij de Afrikaanse Unie aan om onze prioritaire eisen voor meer investeringen in gezondheid en landbouw in te willigen. Daarnaast ijverden we ook voor transparantie- en verantwoordingssystemen en –processen voor overheidsbudgettering en aanbestedingsprocedures.

Nigeria

In januari 2016 lanceerden we met succes het Nigeria Champions-programma in Abuja. We rekruteerden in totaal 23 ‘kampioenen’ die we trainden in beleidsvorming in Nigeria. Het Champions-programma maakte deel uit van onze strategie voor grotere betrokkenheid van onze leden.

De champions spelen een leidersrol in de ondersteuning van onze campagnes op federaal en staatsniveau. In april lanceerden we onze Make Naija Stronger-gezondheidscampagne (MNS). In samenwerking met de Dangote-stichting bezochten we de Noordoost-Nigeriaanse stad Maiduguri in Borno State, om de campagne meer draagkracht te geven,. We brachten daar een bezoek aan kampen voor binnenlandse ontheemden. Meetings op het hoogste niveau, met de Nigeriaanse vicepresident, professor Yemi Osinbajo en de personeelsstaf van de president, Abba Kyari, hielpen ons de beleidsmakers op het hoogste level van de Nigeriaanse overheid te informeren.

ONE zette zich, in coalitie met 76 CSO’s uit de gezondheidssector, in om een schaduwgezondheidsbudget en een mediumtermijnstrategie voor de gezondheidssector uit te werken. Die werden vervolgens gebruikt om een memo te ontwikkelen die mee werd ondertekend door alle coalitieleden. De memo werd vervolgens gepresenteerd aan alle relevante overheidsinstellingen in Nigeria. Daarnaast lanceerden we twee onderdelen van een creatieve campagne tijdens de MNS-campagne: een publieke boodschap onder de noemer ‘I am In … To Make Najia Stronger’ en een korte documentaire over de gezondheidssituatie in Nigeria. Voor de publieke boodschap vroegen we 8 beroemde Nigeriaanse artiesten ons te steunen: Waje, Toolz, Hon, Desmond Elliott, Falz, Yemi Alade, Basketmouth, Kate Henshaw en Ali Nuhu. We slaagden er ook in om op meerdere momenten leden te werven.

Landbouw in Franstalig West-Afrika

ONE’s West-Afrikaanse vertegenwoordigers sloten zich aan bij de continentale Coalitie van Niet-Staatsgebonden Actoren (CNC) voor het monitoren van het Overkoepelende Afrikaanse Landbouwontwikkelingsplan (CAADP). Sinds de Afrikaanse Unie de CAADP lanceerde op de elfde Partners Platform Meeting van de CNC in Johannesburg in maart 2015, steekt de coalitie actief energie in het implementatieproces van de CAADP, op nationaal, regionaal en continentaal niveau. CNC is een platform dat niet-staatsgebonden actoren (landbouwers, veehouders, vissersorganisaties, maar ook maatschappelijke middenveldorganisaties, vrouwelijke kleinschalige landbouwers, jeugd, media, de privésector en academische organisaties) over heel Afrika verenigt. ONE nam deel aan de bijeenkomsten en tweewekelijkse meetings over het CNC om te onderzoeken hoe het zelf kon bijdragen aan de CNC-initiatieven. ONE steunde de publicatie van de analyse van de CAADP-implementatie in Senegal. Dit is nu een centrale tool om vooruitgang op het gebied van landbouwhervormingen in Senegal en Afrika op te volgen. Deze publicatie is de eerste analyse die werd uitgevoerd voor CAADP door maatschappelijke middenveldorganisaties . Dit geeft de ONE Campaign een leiderspositie in het lobbywerk voor CAADP via analyses en data.

Betrokkenheid Afrikaanse Unie (AU)

In samenwerking met de AU, gebruikte ONE de diverse technische en high-level AU-fora om de Afrikaanse overheid op te roepen een katalytisch raamwerk te gebruiken om aids, tuberculose en malaria voor 2030 te beëindigen in Afrika. Dit hield onder andere een oproep aan de Afrikaanse regering in om het Global Fund te steunen. De bijeenkomst van de Afrikaanse Unie in juli, in Kigali, nam al onze aanbevelingen over in het raamwerk, zonder enige aanpassing. ONE sloot zich ook aan bij een high-level-panel van de AU ‘Ending Aids by 2030’, op de Internationale Aidsconferentie (IAC), waar het raamwerk werd besproken en ONE de Afrikaanse leiders opriep om hun financiële toezeggingen voor de strijd tegen hiv/aids te verhogen en de Abuja-toezegging te implementeren.

Financieel overzicht 2016: ONE Action

ONE Action gaf in 2016 3,77 miljoen dollar uit. De financiën van ONE Action worden elk jaar aan een audit onderworpen. Het onderstaande schema toont hoe deze uitgaven ons werk ondersteunden.

83,9 procent: Action-programma’s

Het lobbywerk van ONE Action speelt een waardevolle rol in het overtuigen van beleidsmakers om ONE’s kerndoelen, waaronder einde aan extreme armoede, te beschermen, en waar mogelijk extra te financieren. De leden van ONE Action zijn zeer betrokken lobbyisten en dragen aanzienlijk bij aan de grote ONE Action-campagnes.

Verenigde Staten

Lobbywerk: ONE’s lobbywerk blijft een belangrijke rol spelen bij het overtuigen van de Amerikaanse beleidsmakers om onze kerndoelen te beschermen, en waar mogelijk de budgetten te verhogen. We haalden in 2016 enkele belangrijke winsten binnen in de VS, onder andere de goedkeuring van vier belangrijke wetteksten in de Verenigde Staten: de Electrify Africa Act, Dodd-Frank 1504, de Global Food and Security Act, en de Foreign Aid Transparancy and Accountability Act.

In februari kwam de meerjarige campagne voor de Electrify Africa Act succesvol ten einde: president Obama liet het voorstel in een wet omzetten, die 50 miljoen mensen in sub-Sahara-Afrika voor het eerst toegang geeft tot elektriciteit. ONE-leden stuurden duizenden brieven en tweets, pleegden telefoontjes, tekenden petities en belegden honderden vergaderingen met hun leiders in het Congres.

In juli velde de Securities and Exchange Commission (SEC) een streng finaal oordeel om Dodd-Frank 1504 te implementeren. ONE en Oxfam America dienden een gezamenlijke petitie in bij de SEC met duizenden handtekeningen, samen met honderden brieven van ONE-leden. Daarbovenop citeerde het SEC meer dan honderd keer aanzienlijke beleidsbijdragen van ONE.

ONE speelde, samen met een klein team aan ngo-partners (waaronder CARE, Interaction en Bread) een cruciale rol in het slagen van de Global Food and Security Act (GFSA) in juli. ONE-leden pleegden duizenden telefoontjes, schreven brieven, belegden honderden meetings om te verzekeren dat de VS zou verder bouwen op het succes van reeds gemaakte inspanningen, om wereldwijd voedsel en voedselzekerheid te verbeteren.

Daarnaast, nam ONE’s Government Relations-team in juli een leidersrol aan bij het slagen van de Foreign Aid Transparency and Accountability Act: wetgeving die verbetering brengt in de manier waarop buitenlandse ondersteuning wordt gemonitord en geëvalueerd.

ONE Vote’16: ONE Vote’16 was een campagne die de beleidstoezeggingen van presidentskandidaten moest garanderen, relaties moest helpen opbouwen met toekomstige leiders en steun van het electoraat voor internationale ontwikkelingssamenwerking moest aantonen. De ONE Vote Caravan, met een virtual reality headset en een springkasteel in de vorm van het Witte Huis, reisde bijna 10.000 kilometer, met haltes in 17 staten voor 27 verschillende events. Onze lobby-inspanningen vulden we aan met het opbouwen van relaties op hoog niveau en publieke campagnes die in het oog sprongen. Zo mobiliseerden we 120 vrijwilligers die duizenden leden de ONE Vote-petitie lieten ondertekenen, waarin we presidentskandidaten vroegen om een plan te ontwikkelen om extreme armoede uit de wereld te helpen, voor ze het Witte Huis betraden. Onze leden trokken de Trump-campagne duizenden keren aan de mouw tijdens de verkiezingsperiode. Hoewel ONE Vote ’16 initieel vooral focuste op de presidentsverkiezing, ontwikkelden we ook relaties met succesvolle kandidaten voor het Congres.

Tijdens de voorverkiezingen lanceerden we een grassrootscampagne (met meer dan 100 interpellaties van kandidaten en videoverklaringen van kandidaten). En in de verkiezingsperiode organiseerden we 11 evenementen, verspreid over 2 weken, die Congresleden, ngo’s en nieuwe ONE-leden moesten overtuigen.

Canada

Lobbywerk: In Canada bouwden we relaties op met ambtenaren van de Trudeau-regering en parlementsleden. We faciliteerden in het bijzonder de banden tussen de administratie van de premier en sleutelfiguren binnen de ontwikkelingssamenwerkingssector, we kregen de premier op onze hand als topwoordvoerder voor Armoede is Seksistisch, en ondersteunden een succesvolle aanvullingscampagne voor het Global Fund.

Europa

Europese donoren zegden 6 miljard dollar toe aan het Global Fund, waaronder een stijging van 27% van de Europese Commissie, ten opzichte van haar beloftes van 2014-2016. Na lobbywerk van ONE en partners, verhoogde Italië haar toezegging met 40%. Zowel Frankrijk als Zweden behielden hun budgetniveaus van 2014-2016, Duitsland verhoogde zijn toezeggingen met 33% (een eerste stijging van de bijdrage in tien jaar!), Australië verhoogde zijn bijdrage met 10% – ondanks een algemene context van besparingen op ontwikkelingssamenwerking, en Nederland vulde zijn originele beloftes met 10 miljoen euro aan.

We voerden een ONE Vote-campagne in Ierland voor hun verkiezingen, waarin we kandidaten opriepen om een einde te maken aan extreme armoede, ondervoeding en voorkombare ziektes in Afrika, door ervoor te zorgen dat het leeuwendeel van de Ierse ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet in de landen die het allerminst krijgen en dat meisjes en vrouwen de kern van ontwikkeling moeten vormen. ONE-leden tekenden onze petitie die er bij kandidaten op aandrong om deze beloften te maken en Ierse Jeugdambassadeurs richtten hun pijlen op de verkozenen met deze belofte na de algemene verkiezingen. Naar het eind van het jaar toe, begonnen we aan de voorbereidingen voor de campagne en planden we ons lobbywerk voor de parlementaire en presidentiële verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

13,7 procent: management en administratie

Onder managements- en administratieve kosten vallen salarissen voor het wereldwijde personeel, inclusief de afdelingen financiën, hr en officemanagement, en wettelijke, boekhoudkundige en bankkosten. Daarnaast horen onrechtstreekse kosten hieronder thuis, zoals huur van kantoren, IT-, gsm- en websitekosten.

2,4 procent: fondsenwerving

ONE Action werd gesticht door de ONE Campaign en individuele filantropen. Dankzij de vrijgevigheid van onze donoren, vraagt ONE geen steun bij het grote publiek, waardoor we onze fondsenwervingskosten laag kunnen houden.

Donoren

ONE en (RED) werden opgericht door zowel stichtingen, individuele filantropen als bedrijven. Wij vragen het grote publiek niet om geld en ontvangen geen overheidssteun. Hieronder vindt u een lijst van onze financiële sponsors die op minstens 25.000 dollar hebben bijgedragen aan ons werk sinds januari 2017. Sommige van onze donoren hebben ons om anonimiteit gevraagd en wij respecteren hun wensen. Fondsen van anonieme donoren bedragen minder dan 1 procent van alle bijdragen.

Alex and Ani
America Movil
André Pienaar
Ann and John Doerr
Anonymous
Anonymous Fund of MCF
Bank of America
Bill and Melinda Gates Foundation
Bloomberg Philanthropies
Bono
Cargill
Caterpillar Foundation
Cindy and Ryan Beedie
Coca-Cola
Dangote Foundation
DEMDACO
Denis O’Brien
Fossil
George Lucas Family Foundation
Google
Iger Bay Foundation
Lauran and Myrna Bromley
Litowitz Family Foundation
Lynne and Marc Benioff
Marilyn and Jeffrey Katzenberg
Mary Ann and Mark Kaufman
New Venture Fund
Omidyar Network
Open Society Foundations
Open Society Policy Center
Paddy McKillen
Robert Kraft, New England Patriots Foundation
Ronald O. Perelman
SAP
Sheridan Family Charitable Fund
Sherwood Foundation
Sheryl Sandberg
Skoll Foundation
The Bromley Foundation
The Columbus Foundation
The David Geffen Foundation
The Parker Foundation
Theresia Gouw and Matthew McIntyre
Tom Freston
Trott Family Foundation
William and Flora Hewlett Foundation