Bescherming van werknemers

Bescherming van werknemers

Ons beleid voor de bescherming van werknemers

De mensen die bij ONE werken zijn het meest waardevolle dat we hebben. We zijn dan ook zeer toegewijd om hen te beschermen.

De ONE Campaign gelooft dat waar je leeft niet zou mogen bepalen of je leeft. Onze medewerkers werken elke dag vastberaden aan een wereld waarin echt iedere persoon een eerlijke kans krijgt om alles uit zichzelf te halen. Eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn de grondslagen van ons campagnewerk. Het is cruciaal dat ook de werkplek waar we dat doen, past bij de principes waarvoor we vechten.

Zoals alle non-profitorganisaties, die er zijn om anderen van dienst te zijn, wil ONE een hoge standaard in ere houden voor de behandeling van zijn medewerkers. We tekenden voor een missie die groter is dan ieder van ons. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de beslissingen en acties die we ondernemen of waarin we falen. We gedragen ons op een manier die het vertrouwen van anderen verdient. We steunen onze collega’s en geven elkaar de kans om fantastisch werk te leveren. We behandelen iedereen met respect. We waarderen en stimuleren op actieve wijze de bijdrage van allerlei ideeën, uit verschillende perspectieven en achtergronden. We focussen op oplossingen. We verwelkomen kritiek en een kritische houding, maar cynisme verwerpen we. En we moeten verantwoording afleggen ten opzichte van onszelf en elkaar.

Iedere werknemer en vrijwilliger moet in een veilige omgeving kunnen werken, waarin hij of zij niet te maken krijgt met intimidatie, misbruik of ander ongepast gedrag. Dat betekent ook, dat iedereen de verantwoording heeft om zich gepast te gedragen en een gezonde en open organisatiecultuur te koesteren. We moeten zorg dragen voor elkaar en misbruik rapporteren wanneer we het opmerken.

Dit document is een verklaring. Het volgende hoofdstuk van The ONE Campaign – dat we samen zullen schrijven – is hier volledig op gebaseerd.

Onze beloftes aan onze mensen

Ieder lid van ONE’s team zet zich in voor de veiligheid en het welzijn van de hele groep. Daarom verklaren wij als organisatie onze inzet ten opzichte van deze acht principes:

  1. We tolereren geen pestgedrag, intimidatie of ander beledigend gedrag op de werkvloer.
  2. We dulden geen racistisch, seksistisch, homofoob, transfoob of ander discriminatoir gedrag. Van niemand, op welk niveau dan ook.
  3. We vragen medewerkers op elk niveau hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties en hun leidinggevenden te vertellen wanneer ze misbruik opmerken.
  4. We zorgen ervoor dat er verschillende manieren zijn om klachten, bezorgdheden of ergernissen te delen met leidinggevenden.
  5. We nemen alle bezorgdheden en ergernissen serieus en geen enkele bewering zal worden genegeerd.
  6. We pakken managementproblemen aan.
  7. We verzekeren dat alle medewerkers een managementtraining krijgen en jaarlijks een gender- en diversiteitstraining.
  8. We laten onze passie voor het werk nooit een excuus worden voor ongepast werkgedrag.

Deze principes zijn de basis van onze toewijding aan ons personeel. Ze zijn ingebed in de hele organisatie, in onze managementstijl en in onze beleidsvorming. Ze zetten de standaard voor hoe we met onze medewerkers, onderaannemers en vrijwilligers omgaan. En terwijl we werken aan een wereld zoals wij die voor ogen hebben, zorgen ze ervoor dat we ook de organisatie bouwen die onze waarden weerspiegelt.

Niemand kan beloven dat misbruik nooit zal gebeuren. Dat heeft de geschiedenis uitgewezen. Wat we wél kunnen beloven, is dat de leiders van ONE er alles aan zullen doen om misbruik te voorkomen. En zij zullen erover waken dat de organisatie snél en verantwoordelijk optreedt wanneer het toch gebeurt.

Deze verklaring is de start van ons werk, niet het einde. Het beschermen van onze mensen is de nooit-aflatende verantwoordelijkheid van iedere manager én iedere werknemer. Door samen te werken kunnen we niet alleen voldoen aan de hogere standaard die we onszelf hebben opgelegd – dat wat we voor de wereld voor ogen hebben, kunnen we zo ook bereiken.