1. Home
  2. Mediacentrum
  3. Een vitale stem van vertrouwen in het vermogen van de wereld om ziekten te verslaan – ONE verwelkomt de beloften op de wereldwijde vaccinatie-top

Een vitale stem van vertrouwen in het vermogen van de wereld om ziekten te verslaan – ONE verwelkomt de beloften op de wereldwijde vaccinatie-top

Gavi, the Vaccine Alliance, biedt een blauwdruk voor het verslaan van virussen zoals Covid-19

4 juni, Londen, Verenigd Koninkrijk – Eerder vandaag, tijdens de door de Britse regering georganiseerde “The Global Vaccine Summit”, hebben donoren uit de hele wereld 8,8 miljard dollar toegezegd om ervoor te zorgen dat Gavi haar vitale werk kan voortzetten en ervoor kan zorgen dat kinderen in de armste landen ter wereld toegang hebben tot levensreddende vaccins.

De toezeggingen die tijdens de conferentie zijn gedaan, betekenen dat Gavi volledig wordt gefinancierd voor de komende vijf jaar. Hierdoor kan de organisatie meer dan 300 miljoen kinderen voorzien van essentiële vaccins, waardoor 8 miljoen levens worden gered en nog veel meer kinderen kunnen profiteren van een veiligere en gezondere start van hun leven. Dit geld zal ook bijdragen aan de verbetering van de gezondheidsstelsels en de versterking van de vaccin leverings- en distributieketens – wat een cruciale rol zal spelen bij het beëindigen van de huidige COVID-19-pandemie.

De top heeft zich ook gericht op stappen om ervoor te zorgen dat de COVID-19-vaccins zo breed en zo eerlijk mogelijk worden verspreid. Ter ondersteuning van deze inspanningen heeft Gavi de top gebruikt om de Advance Market Commitment voor COVID-19 vaccins (Gavi Covax AMC) te lanceren, een nieuw financieringsinstrument dat tot doel heeft de productie van voldoende hoeveelheden van eventuele COVID-19 vaccins aan te moedigen en de snelheid waarmee vaccins beschikbaar komen, met name voor de armste landen in de wereld, te verhogen.

Als vertegenwoordiger van Nederland op deze top heeft premier Rutte een bijdrage van 325 miljoen euro aangekondigd. Een groot deel van dit bedrag zal worden gekanaliseerd via de Internationale Financieringsfaciliteit voor Immunisatie, dat zich richt op het ondersteunen van routinematige vaccinatieprogramma’s, het versnellen van de productie en het waarborgen van de toegang tot vaccins.

Na de afsluiting van de top zei Gayle Smith, CEO en voorzitter van The ONE Campaign: 

De beloften die vandaag zijn gedaan zullen helpen om honderden miljoenen kinderen over de hele wereld te beschermen en markeren een vitale stem van vertrouwen in ons vermogen om overal ziekten te verslaan”.

“Wat Gavi zo speciaal maakt, is dat het de wereld bewapent tegen voorkombare ziekten, de wetenschap inzet om levensreddende vaccins te maken, de vindingrijkheid om ze naar elke uithoek van de planeet te brengen en de vastberadenheid om samen te werken om de meest kwetsbaren te beschermen. Dit is de beste blauwdruk die we hebben voor het verslaan van ziekten als Covid-19, dus het is bemoedigend om verdere toezeggingen te zien, niet alleen om de instrumenten te vinden om het virus te verslaan, maar om ze daar te krijgen waar ze nodig zijn”.

“De dank gaat uit naar al diegenen die vandaag het grotere plaatje zagen, vooral het Verenigd Koninkrijk voor het organiseren van dit evenement en naar alle donoren die zich hebben ingezet en ervoor hebben gezorgd dat Gavi volledig wordt gefinancierd. Dit is geweldig leiderschap dat niet alleen het leven van miljoenen kinderen zal redden, maar ook ons vermogen om toekomstige pandemieën te voorkomen – en zo iedereen te beschermen – zal vergroten”.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eefje van Esch, [email protected], +44 7557 743329 (Nederlandstalig)

Over ONE

ONE is een wereldwijde organisatie die campagne voert om extreme armoede en voorkombare ziektes uiterlijk in 2030 uit de wereld te helpen. Want alleen dan kan iedereen, waar ook ter wereld, een waardig leven leiden vol kansen en mogelijkheden. Als onpartijdig organisatie verhogen we het publieke bewustzijn en zetten politieke leiders onder druk om beloftes te doen en na te komen, voor de bestrijding van aids en andere voorkombare ziektes, het verhogen van investeringen in de landbouw en voeding, en vragen we om meer transparantie in de programma’s rondom armoedebestrijding. Lees meer op: www.one.org