De vraagstukken

Wat we doen

De vraagstukken

We leven in een onrechtvaardige wereld. Te veel mensen leven in extreme armoede en elk jaar sterven er nog steeds miljoenen mensen aan ziektes die we kunnen voorkomen. We zien dat er ongelijkheid is in de toegang tot goed onderwijs, goede banen en levensreddende medicijnen. En degenen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis betalen de hoogste prijs.

ONE bestaat om een meer rechtvaardige en gelijke wereld te creëren. Medische vooruitgang, onderwijs, banen met een leefbaar inkomen en veilige huizen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, overal ter wereld. We weten wat er moet veranderen: betere wetten, meer strategische financiering en doeltreffende wereldwijde partnerschappen om de grootste problemen in de wereld aan te pakken.

Wij streven naar oplossingen voor de onderliggende oorzaken en de gevolgen van onrecht. Dit betekent ook beleidsmaatregelen om ongelijkheid en wereldwijde armoede te verminderen, om de financiële en voedselzekerheid voor iedereen te verbeteren en om de toegang tot levensreddende geneesmiddelen, hoogwaardig onderwijs en fatsoenlijke banen uit te breiden.

We werken samen met organisaties die bewezen oplossingen voor deze uitdagingen implementeren. En we dringen er bij regeringen en wereldwijde instanties op aan dat ze slimme, gerichte financiering invoeren die het leven van mensen zal verbeteren.

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een rechtvaardig, menswaardig en kansrijk leven. Wij pakken de problemen aan die dat verhinderen en dringen aan op oplossingen die daadwerkelijk een verschil maken in het leven van mensen.