De wereldwijde actie om COVID-19 te bestrijden, werkt niet. Dit jaar zijn er tot nu toe – ondanks de ontwikkeling en uitrol van effectieve vaccins – meer dan twee keer zoveel mensen gestorven aan COVID-19 dan in heel 2020. Een nieuwe doelstelling om tegen september 2022 70% van de wereldbevolking in alle inkomenscategorieën te vaccineren, is nodig om de pandemie onder controle te krijgen. Als het huidige tempo van wereldwijde vaccindistributie en -productie niet dringend versnelt, zal de wereld die...
De nieuwe Nederlandse regering zal de komende vier jaar het hoofd moeten bieden aan de grootste uitdagingen van onze generatie: extreme armoede, ongelijkheden, wereldwijde pandemieën en klimaatverandering. Enkel sterk leiderschap op nationaal én internationaal niveau kan ervoor zorgen dat we deze uitdagingen aan kunnen. De komende vier jaar zullen we duurzame oplossingen moéten vinden voor uitdagingen in binnen- en buitenland. Hierbij zijn Nederlandse politici van groot belang. Wij hebben daarom drie aanbevelingen voor hen, die ervoor zullen zorgen dat de...
Deze blog is geschreven door gastblogger en Jeugdambassadeur Uditi. COVID-19 heeft een grote stempel gedrukt op iedereens leven. Van het ene op het andere moment zijn we naar een nieuwe realiteit gegaan die gedomineerd wordt door lockdownmaatregelen en sociale afstandsmaatregelen. Naarmate de COVID-gevallen begonnen te stijgen, kwam ook de angst voor de wereldwijde economische gevolgen steeds meer in beeld. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie werden 2,7 miljard werknemers, die ongeveer 81% van de beroepsbevolking in de wereld vertegenwoordigen, getroffen door...