1. Home
  2. Verhalen
  3. De missie van een jonge activiste: gelijkheid voor alle kinderen en vrouwen

De missie van een jonge activiste: gelijkheid voor alle kinderen en vrouwen

Kinderen zijn de toekomst: een cliché dat we allemaal maar al te goed kennen. Waarom het steeds maar terugkomt? Omdat het juist en cruciaal is. Hoe kinderen nu leven, en wat ze allemaal meemaken, dat is de basis van onze toekomst. Als we de best mogelijke toekomst willen, moeten we nu de beste situatie creëren voor onze kinderen.

Wadi Ben-Hirki is een jeugdactivist en filantroop in Nigeria die zich richt op het helpen van gemarginaliseerde gemeenschappen, met name vrouwen en jongeren, en hen toegang verschaft tot onderwijs en kansen die hen vaak worden ontzegd. Wadi is de laatste deelneemster in onze Yours in Power-reeks. Zij is een van de drie activisten die brieven schreven naar hun jongere zelf. Daarin delen ze advies, aanmoedigingen en wijsheden met zichzelf. Hun documentaires en werk dienen als inspiratie voor de volgende generatie gendergelijkheidsactivisten.

Wadi groeide op in Noord-Nigeria en ondervond aan den lijve de moeilijkheden die de toekomst van een kind kunnen belemmeren. Met de Wadi Ben-Hirki Foundation (WBH) wil ze alle kinderen een gelijke kans geven om op te bloeien en hun talenten ten volle te benutten. Ze strijdt voor beter onderwijs, tegen kindhuwelijken en tegen extreme armoede.

Van jongere naar jeugdactiviste

Wadi in het hart van Abuja.

Van kleins af wist Wadi dat ze in de ogen van anderen rondom haar minderwaardig was. En dat alleen omdat ze een meisje was. Ze hoorde uitspraken zoals “een vrouw is alleen om naar te kijken, niet om naar te luisteren” en “vrouwen zijn tweederangsburgers”.

Toen besefte ze dat deze kwesties niet alleen op haar effect hadden. Overal in haar omgeving zag ze omstandigheden die een negatieve impact hadden op kinderen.

Ze besloot om in actie te komen. Op haar achttiende richtte ze de Wasi Ben-Hirki Foundation op. Het doel van WBH? Vooral jongeren en vrouwen uit achtergestelde gemeenschappen kansen aanreiken die hen normaal worden ontzegd.

Wadi zet haar werk verder als ONE Champion voor Nigeria. Ze plaatst onderwijs voor jongeren in de schijnwerpers zoals met de #GirlsCount-campagne in 2016. Daarnaast is ze een spreker op internationale podia – waaronder de 2018 Youth20 Summit.

“Je hoeft geen machtshebber te zijn om het verschil te maken”, zegt Wadi.

Ze werd in 2018 verkozen om in de African Leadership Institute Youth Advisory Board te zetelen. Het programma brengt jonge leiders in contact met elkaar. Samen hebben ze een grotere impact op jeugdkwesties in heel Afrika.

Wadi is geboren in het noordoosten van Nigeria, waar de opstand van Boko Haram genadeloos is. Grote groepen mensen – waaronder haar familieleden – ontvluchtten de regio. Ze zette samen met de WHB Foundation de #LITMOW-campagne op. Overlevenden van de opstand, vooral kinderen, krijgen dankzij hen hulp.

Jongerenkwesties en -armoede

Ongelijkheid treft mensen van alle leeftijden. Maar de impact ervan op jongeren is immens. Wanneer je alle kinderen gelijke kansen geeft, hebben ze allemaal evenveel kans om zich volledig te ontwikkelen.

“We moeten samenwerken in de strijd voor basisrechten voor alle kinderen. We plukken morgen de vruchten van de opofferingen die we nu maken.”

Kinderarmoede, kindhuwelijken en toegang tot onderwijs… het is maar een greep uit de lijst van ongelijkheidsfactoren bij jongeren. Ze zijn vaak verstrengeld met elkaar. En de oorzaak ervan ligt in dezelfde haard van armoede. Word je geboren in een van de armste landen in de wereld? Dan heb je 9 keer minder kans om te genieten van onderwijs, vergeleken met een kind uit een van de rijkste landen. Meisjes moeten bovendien vaker grote drempels overwinnen op dat vlak.

Maar pak je een van deze kwesties aan, dan vergroot je de kans om de armoedecirkel te verbreken. Goed onderwijs is de beste remedie tegen armoede en instabiliteit.

Wadi herkent dat patroon: “We moeten samenwerken in de strijd voor basisrechten voor alle kinderen. We plukken morgen de vruchten van de opofferingen die we nu maken.”

Wadi met het meisje dat haar jongere zelf speelt.

De campagnes van de WBH Foundation nemen verschillende aspecten van deze kwesties onder handen. Zo bereiken ze jongeren op de meest acute vlakken.

Kinderarmoede

Armoede treft kinderen en jongeren meer dan andere leeftijdsgroepen. Wereldwijd leeft één op vijf kinderen in extreme armoede. Meer dan vier op de tien mensen in extreme armoede zijn kinderen.

De situatie blijft nijpend tot aan de adolescentie en als jongvolwassene. Wereldwijd leven 104 miljoen mensen tussen 15 en 24 jaar in extreme armoede. Dat is net zoveel als de bevolking van Duitsland en Australië samen.

Van deze jongeren wonen er 80 miljoen in Afrika. Het terugdringen van dit aantal in tien jaar tijd staat op de agenda van vele Afrikaanse landen. Toch schatten ze dat er in Nigeria – Wadi’s geboorteland – op dat moment minstens een half miljoen jongeren nog steeds in armoede zullen leven.

“Een natie die haar kinderen als dé toekomst beschouwt, moet hen meer hulpmiddelen geven om als leider te kunnen opstaan.”

De armoedecijfers zijn duidelijk. Meisjes en vrouwen worden harder getroffen door armoede. Voor elke honderd jongens zijn er 105 meisjes in armoede. Deze genderkloof groeit door tot in de volwassenheid. In de categorie van 25- tot 34-jarigen leven er 122 vrouwen in armoede, voor elke honderd mannen. Hoe dat komt? De groeiende kloof is deels te wijten aan genderongelijkheid. Bijvoorbeeld omdat een jonge vrouw stopt met werken omdat ze trouwt en kinderen krijgt.

Wadi spreekt met het meisje dat haar rol speelt in de documentaire.

#EveryChildIsYourChild

“Geen enkel kind verdient het om in armoede op te groeien, of problemen te ervaren die daaruit voortvloeien,” zegt Wadi. Kinderen zijn de toekomst. Ze moeten worden voorbereid om de verantwoordelijkheid als toekomstige leiders op zich te nemen.

“Een natie die haar kinderen als dé toekomst beschouwt, moet hen meer hulpmiddelen geven om als leider te kunnen opstaan.”

De #EveryChildIsYourChild-campagne streeft naar gelijke zorg en behandeling voor alle kinderen. Ze leert mensen hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan het proces tegen ongelijkheid. Hoe behandel je kinderen gelijk? Of hoe kom je op voor hun rechten? Het zijn enkele topics die aan bod komen.

Onderwijs

Van 2000 tot 2010 zag de wereld een grote stijging in het percentage schoolgaande kinderen. Desondanks stagneerde daarna de groei. Wereldwijd hebben er nog steeds 250 miljoen jongeren geen toegang tot onderwijs. Een blijvende vooruitgang is onwaarschijnlijk, tenzij er nú actie volgt.

De omstandigheden gaan er zelfs op achteruit voor kinderen in armoede. In Nigeria maakt 98% van de jongens uit een welvarend gezin de basisschool af. Van de meisjes in armoede is dat 31%. Hoewel de uitdagingen sterk variëren afhankelijk van de context, is armoede een van de grootste obstakels die kinderen ervan weerhoudt om onderwijs te volgen.

“Als alle volwassenen een opleiding tot en met het voortgezet onderwijs zouden volgen en afronden, kunnen er 420 miljard mensen uit de armoede getrokken worden. Dat is meer dan de helft van alle mensen die nú in armoede leven.”

Een doeltreffende manier om extreme armoede te bestrijden? Onderwijs verschaffen aan iédereen. Als alle volwassenen een opleiding voortgezet onderwijs zouden volgen, kunnen er 420 miljoen mensen uit de armoede getrokken worden. Dat is meer dan de helft van alle mensen die nu in armoede leven.

Ook gendergelijkheid zou binnen handbereik liggen. Als alle meisjes ten zuiden van de Afrikaanse Sahara en Zuid- en West-Azië naar de lagere school gaan, dan zou het aantal kindhuwelijken met 14% dalen. Zouden ze voortgezet onderwijs volgen, dan resulteert dat in 64% minder kindhuwelijken. Het aantal moedersterfgevallen en tienerzwangerschappen zou in dat geval ook drastisch dalen.

Het aantal schoolgaande kinderen laten stijgen, is niet het ultieme antwoord om het onderwijs te verbeteren. Ten zuiden van de Afrikaanse Sahara zitten kinderen op school, maar ze léren niet. Het merendeel van de 87% schoolgaande kinderen missen de basisvaardigheden in lezen en schrijven. Wil je de voordelen van onderwijs realiseren? Dan móet je kinderen nuttige vaardigheden aanleren. Hieronder een aantal projecten die Wadi met haar organisatie ondersteunt.

Wadi geeft een workshop over verschillende kansen.

#Street2School

De #Street2School-campagne organiseert noodonderwijs aan kinderen. Het doel? Dakloze kinderen – vaak zonder ouders – naar school krijgen.

Het programma voorziet in basislesmateriaal. En leert de kinderen belangrijke vaardigheden. Ze worden zelfstandiger en kunnen armoede te lijf gaan. De campagne zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs: de kinderen gaan naar goede scholen waar ervaren leerkrachten lesgeven. Zo kunnen ze veel leren.

Kindhuwelijken

Miljoenen vrouwen en meisjes worden nog steeds verplicht om te trouwen op jonge leeftijd. En dat is niet zonder gevolgen. Vandaag de dag trouwden 750 miljoen meisjes voor hun 18 jaar. Elk jaar komen daar 12 miljoen meisjes bij.

“Gaat een meisje niet naar school, dan heeft ze drie keer meer kans om te trouwen voor haar achttiende verjaardag.”

Deze twee factoren beïnvloeden elkaar. Kindbruiden stoppen sneller met school. En meisjes die geen toegang hebben tot onderwijs, hebben drie keer meer kans om te trouwen voor hun 18e jaar. En dat in vergelijking met meisjes met een voortgezette opleiding of hoger.

Wadi op de lokale radio: een gesprek over gendergelijkheid.

Ook armoede heeft een effect op kindhuwelijken. Dochters die geboren worden in arme gezinnen hebben meer kans om vroeg te trouwen. Want het heeft een gunstige invloed op de financiële positie van het gezin.

Bovendien is een kindhuwelijk een inbreuk op de mensenrechten uit de Mensenrechtenverklaring. Ook de gezondheid van de meisjes komt in het gedrang. HIV en geweld schuilen om de hoek.

#GirlsNotWives

Daarom is het belangrijk om kindhuwelijken aan te pakken. Alleen zo kunnen we gendergelijkheid verzekeren. En de rechten van meisjes overal ter wereld beschermen. Met #GirlsNotWives wil WBH Foundation kindhuwelijken inperken en gelijkheid promoten.

Dit initiatief zorgt voor workshops en seminars waardoor meisjes noodzakelijke vaardigheden ontwikkelen om een kindhuwelijk te voorkomen en financieel onafhankelijker te zijn. #GirlsNotWives laat meisjes kennismaken met kwaliteitsonderwijs, wat de kans op uithuwelijken verkleint. Ze strijden ook om een einde te maken aan genitale verminking bij vrouwen.

Samen met haar organisatie probeert Wadi jongerenkwesties aan te pakken vanuit elk mogelijk aspect. Niet alleen de jongeren in haar gemeenschap verdienen een mooie toekomst. Iedereen heeft er recht op. Want als jongeren kansen krijgen, betekent dat groei en vooruitgang voor de hele wereldgemeenschap.

Volgende

De impact van COVID-19 op de economische zelfbeschikking van vrouwen

De impact van COVID-19 op de economische zelfbeschikking van vrouwen

We moeten vertrouwen hebben in onze kracht als vrouwen om het systeem te veranderen

We moeten vertrouwen hebben in onze kracht als vrouwen om het systeem te veranderen

Hoe ONE en lokale activisten de Senegalese wetgeving rond seksueel geweld hebben veranderd

Hoe ONE en lokale activisten de Senegalese wetgeving rond seksueel geweld hebben veranderd