1. Home
  2. Verhalen
  3. Hoe Multilaterale ontwikkelingsbanken geld vrij kunnen maken voor wereldwijde crises: vijf manieren

Hoe Multilaterale ontwikkelingsbanken geld vrij kunnen maken voor wereldwijde crises: vijf manieren

Beleid

Of het nu gaat om klimaatverandering, armoede of andere uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan: al deze uitdagingen kennen n gezamenlijke hindernis. Er is geld nodig om deze crises aan te pakken. Veel geld.

Internationale banken (de zogeheten multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB‘s)) kunnen hierbij van pas komen. Hoe? In deze blog bespreken we vijf manieren waarop deze banken meer geld kunnen vrijmaken om ontwikkelingssamenwerking te financieren.

Maar eerst: wat zijn multilaterale ontwikkelingsbanken?

Multilaterale ontwikkelingsbanken hebben drie zelfsprekende kenmerken: het zijn banken, ze werken multilateraal (tussen meerdere partijen/landen) en ze richten zich op ontwikkeling. Dit betekent dat ze eigendom zijn van landen die samen de aandeelhouders vormen. Sommige landen zijn leners, sommige zijn donoren, sommige zijn beide, maar ze ondertekenen allemaal een internationaal verdrag dat alle betrokkenen zekerheid biedt. Aandeelhouders verschaffen kapitaal in de vorm van contanten en garanties dat zij zullen bijspringen als het slecht gaat. Dit maakt MDB’s hele veilige instituties.

Het doel van deze banken: het financieren van ontwikkeling. Zo ondersteunen ze verschillende projecten zoals constructies van wegen, scholen en ziekenhuizen, en bijvoorbeeld de preventie van pandemieën. Sinds 1944 heeft de Wereldbank – een van deze banken – 19 miljard dollar aan contanten van aandeelhouders opgenomen en omgezet in meer dan 800 miljard dollar aan leningen. Het slechte nieuws: deze banken worden te weinig gebruikt en zijn verouderd.

Maar hoe kunnen deze banken geld vrijmaken voor ontwikkelingen? Hier zijn vijf manieren:

1. Meer risico‘s nemen

Het management van deze banken zijn zeer risicomijdend. Hun risicobeoordelingen worden sterk beïnvloed door de methoden van beoordelingsbureaus, die niet volledig rekening houden met het specifieke functioneren van deze banken. De banken moeten intern betere risicobeoordelingen maken.

2. Krediet geven aan opvraagbaar vermogen

De banken beschikken over 2 biljoen dollar in de vorm van opvraagbaar kapitaal – garanties dat de aandeelhouders zullen bijspringen als de banken moeite hebben om hun schulden af te lossen. Dit vertegenwoordigt 90% van hun middelen, maar de meeste houden er in hun risicobeoordeling geen rekening mee. Als dit verandert, kan er meer geld vrijkomen.

3. Hervormingen doorvoeren

Risico‘s delen met commerciële partners door middel van hervormingen, zoals het Room2Run-initiatief, kan kredietruimte vrijmaken zonder dat er nieuw kapitaal nodig is. Bij dit soort vernieuwingen wordt een deel van het risico van een leningenpakket tegen vergoeding overgedragen aan een groep investeerders, waardoor nieuwe kredietruimte vrijkomt.

4. Beoordelingen van ratingsbureaus verbeteren

De drie belangrijkste ratingbureaus ter wereld (Moody’s, S&P en Fitch) geven beoordelingen af die de kosten van leningen op de internationale markten beïnvloeden. De drie bureaus gebruiken verschillende methoden om die ratings te bepalen, met zeer uiteenlopende resultaten. Als deze methodes gestandaardiseerd worden dan kan er veel meer kredietruimte worden vrijgemaakt.

5. Meer transparantie

Door een betere informatieverstrekking van gegevens en door beter op elkaar afgestemd te zijn kunnen aandeelhouders van deze banken, ratingbureaus, en particuliere investeerders het risico van leningen beter beoordelen.

Door deze manieren door te voeren, kan er een biljoen dollar vrijgemaakt kunnen worden. Met dit geld kunnen we wereldwijde uitdagingen gezamenlijk aanpakken.

Meer weten? Neem dan een kijkje op onze Data Dive (Engelstalig).