1. Home
  2. Verhalen
  3. GenerAction deel 2: Infrastruggles

GenerAction deel 2: Infrastruggles

Opinie, Opvallend

Zeven jaar geleden heeft de VN 17 doelstellingen opgezet die zijn ondertekend door 193 deelstaten. Sindsdien zijn er al veel initiatieven bedacht om deze doelen te behalen voor 2030. Een van de doelen is ‘gezondheid en welzijn’. Dit is een heel breed onderwerp, maar ik wil het hebben over de toegang tot gezondheidszorg.  

Als je je een dag niet lekker voelt meld je je ziek van werk of school en dan pak je het later op. Als je ziek bent ga je naar de huisarts of in een erger geval naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft de benodigde apparatuur en deskundige artsen en passende adviezen voor iedere patiënt. Om ervoor te zorgen dat het beter met je gaat slik je bijvoorbeeld medicijnen. Deze faciliteiten zijn vanzelfsprekend voor ons.   

In heel veel landen is dat niet het geval. Wist je bijvoorbeeld dat in Tsjaad, Benin en Guinee de gezondheidszorg het slechtst is in de wereld en dat dit onder andere te maken heeft met de slechte infrastructuur in deze landen? Infrastructuur is niet iets waar je snel aan zou denken als je het hebt over de gezondheidszorg. Het ene verbindt het andere, want door goede wegen aan te leggen en goede verbindingen tussen landen is het makkelijker om bijvoorbeeld ook medicijnen te vervoeren. Ambulances met patiënten kunnen dan ook sneller het ziekenhuis bereiken.   

Een situatie die ik zelf heb meegemaakt speelde zich af in Marokko. In 2017 was ik daar op een relatief drukke weg in de auto toen wij sirenes hoorden. Mijn vader maakte plaats op de weg voor de ambulance die erlangs wilde, omdat wij dit ook gewend zijn om te doen in Nederland. Andere auto’s deden dat niet en ik vroeg me af waarom.  Het was een te smalle weg voor te veel auto’s en als sommige wilde stoppen kon dat voor problemen of eventuele ongelukken zorgen. Het gevolg? De ambulance verloor vijf minuten door alleen al in die file te staan. Vijf minuten kan veel betekenen wanneer er een mensenleven op het spel staat. Dit was voor mij de eerste keer dat ik zoiets had meegemaakt en het verband tussen infrastructuur en gezondheidszorg legde.   

De toegang tot gezondheidszorg van eenieder op deze wereld wordt makkelijker gemaakt wanneer de toegankelijkheid tot de faciliteiten gewaarborgd wordt. Het Global Fund voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, is een partnerschap dat in het leven is geroepen om de inspanningen ter bestrijding van malaria, tuberculose en hiv/aids te coördineren door o.a. de gezondheids infrastructuur te verbeteren en lokale initiatieven te steunen. Om de inspanningen om deze ziekten uit te roeien weer op gang te brengen, is het van belang dat elk land zich ertoe verbindt het fonds te ondersteunen. Dit is een cruciale oproep, waar geen enkel leiderschap de rug naar toe mag keren. De Nederlandse regering kan en mag niet terugdeinzen voor een reactie, en het is van cruciaal belang dat zij blijk geeft van haar toewijding aan de zaak door in te gaan op de oproep om 202 miljoen euro te investeren ter ondersteuning van het Global Fund voor de periode 2024-2026, als een billijke bijdrage aan het totale verzoek van 18 miljard dollar.   

Vechten tegen deze epidemieën betekent vechten zodat geen enkel mens hoeft te lijden onder een gebrek aan zorg, en zodat geen enkel leven wordt vernietigd door een gebrek aan basisbehoeften, het betekent geloven in de visie van een rechtvaardiger wereld waar solidariteit heerst en gezondheid werkelijk een gemeenschappelijk goed is en niet een voorrecht van enkelen.


Wil je net als Nissrin vechten tegen deze epidemieën? Voeg je naam dan toe om miljoenen doden door hiv/aids, tuberculose en malaria een halt toe te roepen.

Volgende

Na COP28: klimaatadaptatie is de weg vooruit

Na COP28: klimaatadaptatie is de weg vooruit