1. Home
  2. Verhalen
  3. GenerAction deel 1: Vaarwel voorkombare ziektes

GenerAction deel 1: Vaarwel voorkombare ziektes

Het is ons gelukt! Jarenlang heeft Nederland zich samen met andere landen ingezet om het in het coalitieakkoord gestelde doel te bereiken: in 2030 een einde maken aan hiv/aids, tuberculose en malaria. Voor het eerst in jaren waren alle westerse regeringen het erover eens hoe belangrijk het is voorkombare ziektes de wereld uit te helpen, was iedereen bereid zich aan de gemaakte afspraken te houden en soms zelfs een extra steentje bij te dragen. De grote inzet werd beloond. Door bij te dragen aan het Global Fund is het gelukt voorkombare ziektes de wereld uit te helpen en de mondiale gezondheidsstelsels te versterken. Het Global Fund is het belangrijkste instrument gebleken om dit doel te bereiken. De organisatie, die al tientallen jaren pleit voor een partnerschap tussen regeringen, het maatschappelijk middenveld en particuliere instanties, heeft op mondiale schaal middelen bijeengebracht, beheerd en geïnvesteerd, waardoor kosteneffectieve maatregelen gewaarborgd zijn ter voorkoming van infecties en ter behandeling, verzorging, en ondersteuning van mensen die getroffen zijn door voorkombare ziekten.  

De uitroeiing van voorkombare ziektes heeft voor een verbetering van de volksgezondheid wereldwijd gezorgd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stierven er in de wereld tot 2020 1,5 miljoen mensen aan tuberculose, 37,7 miljoen mensen leefden met hiv en er waren 241 miljoen gevallen van malaria. Vandaag behoren deze cijfers, die de laatste jaren een stijgende lijn toonden, tot het verleden. Sterker nog, nu deze voorkombare ziektes niet meer behandeld hoeven te worden investeren gezondheidsinstanties het geld en de tijd van deze behandelingen in de bestrijding van andere ziekten en betere gezondheidssystemen. 

De effecten zijn al zichtbaar. Een van de doelen was dat de uitroeiing van voorkombare ziekten zou bijdragen aan de kansengelijkheid van mensen wereldwijd. Maar dat dit zo snel een enorm effect zou laten zien, is onverwachts positief. Eerder zorgden voorkombare ziekten ervoor dat mensen hun levens volledig werden omgegooid. Dagen naar school en naar werk gaan, werden dagen behandeld worden in het ziekenhuis en ziek thuis zitten. Dit resulteerde erin dat mensen niet langer konden doorgaan met hun dagelijkse bezigheden en zo ook een achterstand opliepen. Nu voorkombare ziektes de wereld uit zijn geholpen is de kans veel minder groot om door een ziekte gedwongen te moeten stoppen met werk of kinderen met school. Een ander positief gevolg van de uitroeiing dat bijdraagt aan de kansengelijkheid is dat veel minder kinderen hun ouders verliezen. Voorkombare ziektes kwamen vooral voor in lage inkomenslanden. In deze landen is het niet vanzelfsprekend dat ieder kind naar school gaat en moeten ouders het schoolgeld vaak zelf betalen. Wanneer een ouder overlijdt en hierdoor een inkomen wegvalt, was het in vele gevallen onmogelijk voor de andere ouder om het schoolgeld van de kinderen te kunnen blijven betalen waardoor deze niet meer naar school konden. Nu is dit gelukkig geen reden meer voor kinderen om uit te vallen op school. 

Hiv/aids, tuberculose en malaria zijn door inspanning van ons allen de wereld uit. De financiële middelen en inzet die vroeger geïnvesteerd werden in tegengaan van deze ziektes en het opvangen van de gevolgen ervan worden nu geïnvesteerd in onderzoek naar andere ziekten, zorg voor patiënten, faciliteiten en medische benodigdheden. Hierdoor worden ook deze in de toekomst beter behandelbaar en mogelijk uitgeroeid, een enorm groot positief gevolg voor onze gezondheid wereldwijd. Dit betekent ook dat voorkombare ziekten niet langer een reden zijn om van school of werk af te zien en dit draagt bij tot de verbetering van de levensomstandigheden van veel mensen die anders onder de armoedegrens zouden leven. Mensen zullen dus een financieel stabieler leven kunnen leiden. Al met al betekent deze overwinning voor veel mensen een verbetering in de kwaliteit van leven. 

Wij hopen dat dit slechts de eerste van vele overwinningen is die een leven van kansen voor allen, overal en zonder onderscheid, kunnen garanderen.   


TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? 

Het nieuws dat je net las is helaas niet echt. Maar stel je voor hoe de wereld er uit zou zien als het verhaal wel waar was!

Wij willen de wereld laten zien wat voor ongelooflijke nieuwsberichten er gepubliceerd zouden kunnen worden als wereldgezondheid een ongenuanceerde prioriteit zou zijn. Deze ‘krantenkoppen’ zijn vandaag misschien fictie, maar er is geen reden waarom ze morgen geen echt nieuws zouden kunnen zijn.

Doe met ons mee en eis concrete actie om miljoenen doden als gevolg van hiv/aids, malaria en tuberculose te voorkomen.

Volgende

Na COP28: klimaatadaptatie is de weg vooruit

Na COP28: klimaatadaptatie is de weg vooruit

ONE-jeugdambassadeurs in gesprek met Tweede Kamerleden!

ONE-jeugdambassadeurs in gesprek met Tweede Kamerleden!

ONE-jeugdambassadeurs: vier activisten leggen uit waarom zij zich inzetten

ONE-jeugdambassadeurs: vier activisten leggen uit waarom zij zich inzetten