1. Home
 2. Verhalen
 3. Een 10-puntenplan voor de eerste 100 dagen van de president van de Wereldbank

Een 10-puntenplan voor de eerste 100 dagen van de president van de Wereldbank

Opinie

Extreme armoede neemt voor het eerst sinds een generatie toe. Landen die getroffen zijn door instabiliteit en conflicten staan in de frontlinie. We hebben nog 75 maanden voordat we de rest van ons koolstofbudget gebruiken. Daarna verliezen we de wereldwijde strijd om onder de 1,5°C in temperatuursstijging te blijven.

Keuzes en acties van nu zullen nog duizenden jaren later gevolgen hebben. Business as usual is niet voldoende. We hebben uitzonderlijke maatregelen nodig om deze uitzonderlijke tijden het hoofd te bieden.

Meer dan honderd presidenten, beroemdheden en economen hebben dit 10-puntenplan ondertekend om de Wereldbank te hervormen en geschikt te maken voor de 21e eeuw.

 1. Baanbrekende doelstellingen vaststellen om veerkracht op te bouwen. Om klimaatverandering en pandemieën, honger, extreme armoede, instabiele situaties en conflicten aan te pakken. Tegelijkertijd ook inclusieve en duurzame groei stimuleren;
 2. Het drastisch verhogen van verantwoord lenen: er zijn biljoenen nodig om veerkracht op te bouwen tegen klimaatverandering en om armoede en honger te bestrijden. Leningen aan lage- en middeninkomenslanden moeten ten minste verdrievoudigen om de snel toegenomen vraag te compenseren;
 3. Goedkeuringstermijnen voor leningen halveren: het baanbrekende doel stellen om de tijd tussen voorstel en uitbetaling te halveren. Daarnaast voornemen om volledige transparantie te bieden bij het delen van gegevens en evaluaties;
 4. Luisteren: begrijpen wat leiders en gemeenschappen in het Mondiale Zuiden willen van een gemoderniseerde Wereldbank. Lage-inkomenslanden verzekeren dat de financiering voor de bestrijding van extreme armoede een prioriteit blijft;
 5. De “fiscal cliff” van de Wereldbank oplossen, die ontstaan is door het vooruitschuiven van uitgaven om meerdere crises tegelijkertijd aan te pakken. Bijvoorbeeld door nu de International Development Association (IDA) te financieren en de verhouding tussen eigen kapitaal en leningen van de Wereldbank onmiddellijk te wijzigen.
 6. Leiden: Organiseer een nieuwe jaarlijkse top voor internationale financiële instellingen, multilaterale ontwikkelingsbanken en regionale banken om een duidelijke taakverdeling tussen instellingen te bepalen. Andere internationale banken aan te moedigen hun leningen te vergroten door efficiënter gebruik te maken van hun financiële middelen;
 7. Zorgen voor gendergelijkheid in leiderschap op alle niveaus;
 8. Burgers betrekken bij besluitvorming: burgers moeten de mogelijkheid hebben om de impact te beoordelen en de Wereldbank verantwoordelijk te houden voor resultaten;
 9. Het herstellen van de geloofwaardigheid als “kennisbank”: kondig een plan aan om de geloofwaardigheid van de onderzoeks- en kennisproducten van de Wereldbank te hervormen.
 10. Breng de Wereldbank naar het wereldtoneel: stel een groep samen van invloedrijke personen uit de media, filantropie, nationale veiligheid en pleitbezorgers die binnen en buiten pleiten voor een grotere en betere Bank.

Vind jij ook dat de Wereldbank toe is aan vernieuwing? Teken onze petitie