1. Home
  2. Mediacentrum
  3. ONE roept Nederland op zijn voorbeeldfunctie te hervatten

ONE roept Nederland op zijn voorbeeldfunctie te hervatten

Nederland bezuinigt 20 procent op ontwikkelingshulp aan Afrika

Amsterdam, 25 juni 2013 – Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara betalen een onevenredig zware tol als gevolg van de bezuinigingen van de Nederlandse regering op ontwikkelingshulp. Zo nam de hulp aan deze regio vorig jaar met maar liefst 20 procent af, terwijl het totale Nederlandse budget aan ontwikkelingshulp met 7 procent daalde. In de EU briefing van haar 2013 DATA Report roept ONE – een ngo die zich wereldwijd inzet voor armoedebestrijding – lidstaten van de Europese Unie ter verantwoording voor eerdere toezeggingen aan de armste landen ter wereld.

De Europese regeringsleiders komen op 27 juni in Brussel bijeen tijdens een EU-top waar de 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen (BNI) die naar ontwikkelingshulp zou moeten gaan ter discussie staat. In 2012 besteedde Nederland 4,2 miljard euro aan ontwikkelingshulp. Dit is 307 miljoen euro minder dan in het voorgaande jaar, wat overeenkomt met een daling van ongeveer 7 procent. Daarnaast sneed Nederland ingrijpend in de hulp aan Sub-Sahara Afrika. In 2012 bedroeg dit budget 989 miljoen euro, wat 242 miljoen euro minder is dan in 2011: een daling van bijna 20 procent.

Verkeerde bezuinigingen

ONE dringt er bij de Nederlandse regering op aan haar voorbeeldfunctie op het gebied van ontwikkelingshulp te hervatten. Nederland moet de bezuinigingen op ontwikkelingshulp terugdraaien. Hoewel ONE het positief vindt dat Nederland tot 2020 300 miljoen euro wil besteden aan het tegengaan van ondervoeding van kinderen, wil zij dat Nederland meer geld vrijmaakt voor de bestrijding van Aids, tuberculose en malaria.

“Het is nu niet het moment om te bezuinigen op hulp aan Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Hoewel sprake is van vooruitgang in deze regio bij het realiseren van de Millennium-doelstellingen hebben veel landen nog een grote achterstand. Ontwikkelingshulp in combinatie met gerichte investeringen in de gezondheidszorg en landbouw heeft een enorme impact op de vooruitgang in deze landen”, benadrukt Eloise Todd, Directeur van ONE Brussel.

Hoewel de minst ontwikkelde landen ter wereld zich in Sub-Sahara Afrika bevinden, daalde de Nederlandse ontwikkelingshulp aan de regio sinds 2004 met ruim een half miljard euro (531 miljard euro). Maar liefst 14 EU-landen hebben vorig jaar bezuinigd op hun ontwikkelingsbudget voor Sub-Sahara Afrika. Bovendien komen de EU-landen hun belofte van 2005 niet na om de hulp aan Afrika te vergoten. Een verdere 23,9 miljard euro zijn nog nodig om tegen 2015 het doel te behalen.

Het volledige 2013 DATA Report[1] van ONE is beschikbaar via: http://one.org/data/

– EINDE PERSBERICHT –

Over ONE

ONE is een ngo die vecht tegen extreme armoede en voorkombare ziekten, met name in Afrika, door bewustmaking van het publiek en een politieke lobby. Zo ijvert ONE voor effectieve gedragslijnen en programma’s op waarmee levens worden gered, kinderen naar school kunnen en zij uitzicht hebben op een betere toekomst. ONE is mede opgericht door Bono en andere actievoerders, ONE is onpartijdig en werkt nauw samen met Afrikaanse activisten en beleidsmakers.

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Martine de Leeuw van NewsLab, telefoon: 020 796 37 16; [email protected].

[1]Het DATA Report van ONE biedt inzicht in de wijze waarop de rijkste landen ter wereld rekenschap afleggen over hun financiële verplichtingen aan de armste landen. In de afgelopen zeven jaar heeft het rapport inzichtelijk gemaakt welke vooruitgang deze landen boeken bij het nakomen van afspraken die door de G7 tijdens de topconferentie in Gleneagles in 2005 zijn gemaakt. De deadline hiervoor liep af in 2010. In het 2013 DATA Report staat de Europese Unie centraal en wordt ruime aandacht besteed aan de afspraken die EU-lidstaten hebben gemaakt om tot 2015 hun budget voor ontwikkelingshulp te vergroten. Zo gaat het rapport in op de doelstelling dit te realiseren door collectief 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen (BNI) te reserveren voor ontwikkelingshulp en de helft van de stijging van het ontwikkelingsbudget te besteden in Afrika.