Sta op, kom in actie en laat van je horen

Sta op, kom in actie en laat van je horen

Heb je ooit iemand horen zeggen dat de Europese politiek eenvoudig is? Nee, wij ook niet.

De Europese Unie, ook wel ‘Brussel’ genoemd, heeft de afgelopen maanden een wervelwind aan veranderingen meegemaakt: van parlementsverkiezingen in mei tot de benoeming van EU-leiders in juli, de benoeming van kandidaat-commissarissen in september en hun hoorzittingen begin oktober.

Langzaam maar zeker komt het nieuwe leiderschapsteam bij elkaar, als een ongemakkelijke familiereünie, en maakt zich klaar om officieel aan de slag te gaan in… (tromgeroffel alstublieft) dat weten we nog niet precies! Maar voordat de commissarissen met hun werkzaamheden kunnen beginnen, zal de gekozen voorzitter Ursula von der Leyen de nieuwe commissarissen aan het Parlement presenteren die vervolgens de laatste goedkeuring moet geven.

We hebben onze eigen ONE Jeugdambassadeur gevraagd wat zij graag van Ursula Von der Leyen willen horen tijdens haar inaugurele rede. Tipje van de sluier: ze roepen de voorzitter van de Commissie op om “op te staan, in actie te komen en zich uit te spreken” voor een toekomst zonder extreme armoede. Ze vragen haar om haar platform te gebruiken om problemen aan te pakken die de mogelijkheid voor een meer inclusieve toekomst voor iedereen, overal, bevordert. De onderwerpen waarop von der Leyen zich vooral moet focussen, zijn volgens onze Jeugdambassadeurs onder andere:

  • Gendergelijkheid

  • Een gelijkwaardig EU-Afrika partnerschap

“Investeer in een partnerschap met Afrika en maak van de gelegenheid gebruik om politieke en sociale veranderingen op gelijke voet teweeg te brengen” Luisa, Duitsland

“Afrika en de EU delen een geschiedenis en toekomst. Onze relatie met Afrika is wederzijds voordelig” Zori, België

  • Een begroting die de efficiëntie van EU-ontwikkelingssamenwerking ondersteunt en bevordert

“De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de strijd tegen extreme armoede een topprioriteit is bij het opstellen van de volgende EU-lange termijn begroting” Yasemin, België

  • Onderwijs

“Onderwijs opent deuren, stimuleert economische groei en verhoogt het inkomen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om naar school te gaan” Ieke, Nederland

Wat jongeren echt willen zien is een gedurfde en vastberaden Commissie die nauw samenwerkt en niet bang is om grote stappen te zetten voor een betere wereld. Zij willen dat de EU de leiding neemt en concreet beleid uitvoert, gerichte projecten sponsort en een wereldleider blijft in de strijd tegen extreme armoede door te investeren in het welzijn van alle mensen.

“Europa moet verdere actie ondernemen om extreme armoede de wereld uit te bannen” Laura, Frankrijk

Sluit je aan bij ons verzoek – en die van onze Jeugdambassadeurs. Vraag de nieuwe EU-leiders om zich actief in te zetten om de wereld te veranderen!

Praat mee

Richtlijnen reacties