Minst ontwikkelde landen

DE UITDAGINGEN

Het zuiden van de Afrikaanse Sahara huist 35 van de 56 meest kwetsbare landen, en 27 van de 28 landen met de hoogste armoedecijfers [1]. Dat zijn de landen waar de laatste restjes extreme armoede zich zullen bevinden en waar de Afrikaanse bevolking het meest zal groeien. In de meest kwetsbare landen is de gemiddelde groei (van 2015-2035) van de beroepsbevolking 77%, in niet-kwetsbare landen is die 60% [2]. Volgens de huidige prognoses zullen in 2030 negen van de tien mensen die in extreme armoede leven in Afrika ten zuiden van de Sahara wonen en zal meer dan een kwart van de bevolking in sub-Sahara Afrika in extreme armoede leven [3].

DE OPLOSSINGEN

Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben we de juiste investeringen nodig. Budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden gebruikt daar waar er de meest behoefte aan is. Tussen 2014 en 2016 ging maar 25,43% van EU-ontwikkelingssamenwerking naar de minst ontwikkelde en meest kwetsbare Afrikaanse landen, terwijl het juist extra belangrijk is om meer te investeren in plaatsen met meer uitdagingen. Als de EU 50% van haar ontwikkelingssamenwerkingsbudget toekent aan de minst ontwikkelde en meest kwetsbare Afrikaanse landen, zou dat goed zijn voor de armste landen, maar ook voor de hele regio op zich.


  1. OECD, ‘States of Fragility 2016’, 2016, http://www.oecd.org/dac/states-of-fragility-2016-9789264267213-en.htm World Bank (2018). ‘Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle’. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
  2. Wereldbank (2017). ‘The Africa Competitiveness Report 2017’. http://documents.worldbank.org/curated/
    en/733321493793700840/pdf/114750-2-5-2017-15-48-23-ACRfinal.pdf
  3. Wereldbank (2018). ‘Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle’. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf