Gendergelijkheid

DE UITDAGINGEN

Genderongelijkheid is een belangrijke oorzaak van armoede. Anders gezegd: armoede is seksistisch. Over de hele wereld zijn vrouwen en meisjes elke dag het slachtoffer van mensenrechtenschendingen.

Al vanaf een jonge leeftijd hebben meisjes het heel wat moeilijker dan hun leeftijdsgenootjes die jongens zijn, en dan zeker in ’s werelds armste landen. Er wordt vaak van hen verwacht dat ze meer huishoudelijke klussen doen dan wat een eerlijke verdeling zou zijn – denk aan water en brandhout halen, eten klaarmaken en voor hun zussen en broers zorgen. Soms staan ze onder druk om te trouwen en om kinderen te krijgen, terwijl ze zelf nog maar een kind zijn. Elke dag worden 41.000 meisjes jonger dan 18 jaar kindbruid [1]. Per minuut is dat meer dan een volledige klas meisjes.

Genderongelijkheid en genderstereotypes beïnvloeden ook de volgende generaties. Een vrouw die niet beschikt over basisgezondheidszorg, onderwijs en degelijke werkgelegenheid, en geen stem heeft binnen haar familie en gemeenschap, zal het veel moeilijker vinden om aan haar kinderen een ander leven te geven. Dat zorgt ervoor dat hele gemeenschappen en zelfs landen achterblijven. Het beperkt economische groei, stabiliteit en veiligheid. In meer dan 150 landen is er wetgeving die de arbeidskansen van vrouwen beperkt, in 100 van die landen wordt er zelfs bepaald wat voor werk een vrouw wel en niet mag doen [2]. Op dit moment verliezen we elk jaar $160 biljoen aan menselijke kapitaalwaarde door genderongelijkheid – het equivalent van bijna twee keer het globale bruto binnenlands product (bbp) [3].

DE OPLOSSINGEN

De levens verbeteren van vrouwen en meisjes is een enorme, onbenutte kans voor meer sociale stabiliteit, veiligheid en zekerheid, en economische groei. Er zijn schattingen die zeggen dat we het wereldwijde bbp tegen 2025 kunnen verhogen tot wel $28 biljoen, als we de genderkloof verkleinen met betrekking tot werk en in de maatschappij [4]. Bovendien wordt meisjes onderwijzen genoemd als een van de meest effectieve strategie om iets te doen aan klimaatverandering [5].

De EU toonde eerder al leiderschap door in haar externe betrekkingen nadruk te leggen op het belang van gendergelijkheid. Maar het volgende Europees Parlement moet meer doen dan alleen grootsprekerij. Momenteel is nog geen enkel land op de goede weg om gendergelijkheid te realiseren, of zelfs maar de SDG-targets te behalen die cruciaal zijn voor vrouwen en meisjes [6]. De investeringen van de EU in gendergelijkheid blijven ver weg van de target die de organisatie zelf vastlegde in het EU-genderactieplan II [7]: het kader waarbinnen de EU ‘de levens van meisjes en vrouwen zal veranderen’ via extern optreden. In dat EU-genderactieplan II belooft de EU om in 85% van haar externe programma’s gendergelijkheid als primair of minstens belangrijk doel te hebben. Maar tussen 2014 en 2016 had maar 24% van EU-ontwikkelingssamenwerking gendergelijkheid als doel, en had maar 7,7% van deze fondsen gendergelijkheid als belangrijkste doel.


  1. ICRW & World Bank (2017). ‘Economic impacts of child marriage : global synthesis report’. http://documents.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-EICM-Global-Conference-Edition-June-27.pdf
  2. Wereldbank (2016). ‘Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal’, http://documents.worldbank.org/curated/en/455971467992805787/Women-business-and-the-law-2016-getting-to-equal
  3. World Bank (2018). ‘The Cost of Gender Inequality Unrealized Potential : The High Cost of Gender Inequality’, p. 2. http://documents.worldbank.org/curated/en/172021527258723053/pdf/126579-Public-on-5-30-18-WorldBank-GenderInequality-Brief-v13.pdf
  4. Woetzel et al. (2015). ‘The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth’, McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
  5. Kwauk & Braga (2017). ‘Three platforms for girls’ education in climate strategies’. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/09/platforms-for-girls-education-in-climate-strategies.pdf
  6. Volgens de ‘Social Institutions and Gender Index’ van de OESO behaalt geen enkel land een perfecte score op gendergelijkheid. OESO Ontwikkelingscentrum (2019). ‘Social Institutions and Gender Index (SIGI)’. https://www.genderindex.org/
  7. Europese Commissie (2015). ‘Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020’, SWD(2015) 182 final. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/150921_final_swd_gap.pdf