Extreme armoede

DE UITDAGINGEN

De duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), die zijn ondertekend door alle 193 lidstaten van de VN, bevatten een reeks ambitieuze doelen die gericht zijn op het creëren van een betere en duurzamere wereld [1]. De SDGs moeten in 2030 zijn behaald. Er zijn 17 verschillende maar nauw verbonden doelen. Het eerste doel is extreme armoede uit de wereld te helpen. Voor iedereen, overal. Wat dit betreft is al veel vooruitgang geboekt.

Sinds 1990 is het deel van de wereldbevolking dat leeft op slechts $1,90 per dag, gedaald van 35,9% naar 10% [2]. Het probleem is dat het tempo van armoedevermindering alarmerend is verminderd sinds de goedkeuring van de SDGs in 2015, en er wordt bovendien verwacht dat dat tempo tot 2030 zal blijven dalen.

DE OPLOSSINGEN

De EU heeft een cruciale rol in de strijd tegen extreme armoede. Samen met haar lidstaten is de organisatie ’s werelds grootste donateur van ontwikkelingssamenwerking, en speelt ze een sleutelrol bij de aanpak van wereldwijde problemen. Dat maakt haar leidende rol bij het behalen van de SDGs zo belangrijk voor het succes van die doelstellingen [3]. Na de verkiezingen moeten het Europees Parlement en de Europese Commissie, samen met de Raad van de Europese Unie (gezamenlijk de EU-instituties), er alles aan doen om duidelijke, duurzame en meetbare vooruitgang te boeken binnen de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Extreme armoede beëindigen we alleen met de juiste investeringen, van de juiste omvang. De SDGs bevestigen nog eens de cruciale toezegging van donorlanden om 0,7 % van hun bruto nationaal inkomen (bni) te investeren in officiële ontwikkelingshulp (ODA). Deze target is in 2017 slechts door vier EU-lidstaten behaald: Zweden, Luxemburg, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk [4].

Stel dat we er daarnaast van uitgaan dat het totale aandeel dat EU-lidstaten via de EU-instituties uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking, gelijk blijft aan 20%. In dat geval moet de EU haar ontwikkelingssamenwerkingsbudget in het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) verhogen tot €140 miljard, wil ze de target van 0,7% behalen [5].

Een manier voor de EU om haar target te behalen, is om nieuwe mechanismes op te zetten waarmee ze fondsen inzamelt voor ontwikkelingssamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een Europese belasting op financiële transacties, waarvan de opbrengsten volledig naar ontwikkelingssamenwerking zouden gaan.

Naast méér ontwikkelingssamenwerking blijft het belangrijk dat de EU de juiste investeringen doet en gefocust blijft op de bestrijding van extreme armoede. Hoewel deze focus is vastgelegd in EU-Verdragen, komt ze meer en meer te liggen op politieke korte termijn doelen. Dat moet veranderen. Want alleen als EU-ontwikkelingssamenwerking duidelijk en ondubbelzinnig is gefocust op armoedebestrijding, heeft de EU een kans om de SDGs te behalen.


  1. Verenigde Naties (2015). ‘Sustainable Development Goals Knowledge Platform‘, https://sustainabledevelopment.un.org.
  2. Wereldbank (2018). ‘Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle’. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
  3. Op basis van de data van de OESO/DAC (2018)
  4. Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 17.2: “Ontwikkelde landen dienen hun toezeggingen betreffende officiële ontwikkelingshulp (ODA) na te komen, waaronder ook de toezegging van vele ontwikkelde landen om 0,7 % van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden (ODA/bni) en 0,15 % tot 0,20 % ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen; ODA-donoren worden gestimuleerd om voor zichzelf een doelstelling te bepalen om minstens 0,2 % van de ODA te besteden aan de minst ontwikkelde landen.”
  5. Als deze toezegging zou worden gedaan, zou er in de komende zeven jaar €40 miljard extra steun beschikbaar zijn. Deze extra middelen zijn nodig om de 250 miljoen mensen die tijdens het volgende MFK in Afrika worden geboren, kansen te bieden. Extra geld is ook nodig voor de 767 miljoen mensen die van minder dan $2 per dag leven; voor het verstrekken van vaccinaties die de leven kunnen redden van de bijna 6 miljoen kinderen die per jaar sterven; en voor het verstrekken van medicatie voor alle 36,9 miljoen mensen die geïnfecteerd zijn met hiv.