Ontdek alles over de kwesties achter de campagne

Is het belangrijk om mensen in ontwikkelingslanden te helpen? 9 van de 10 Europeanen antwoorden ‘ja’ op die vraag [1]. Wanneer we de meningen van Europese burgers van dichterbij bekijken, zien we dat bijna driekwart vindt dat armoedebestrijding een positieve invloed heeft op EU-burgers, en dat EU-ontwikkelingssamenwerking zorgt voor een vreedzamere en rechtvaardigere wereld. 71% van de Europeanen vindt net als wij dat armoedebestrijding in ontwikkelingslanden voor de EU een prioriteit zou moeten zijn.

Europa staat op een keerpunt. Het continent loopt het risico om haar leidende rol in de strijd tegen extreme armoede te verliezen. Juist daarom moeten het Europees Parlement en de Europese Commissie 2019 – 2024 de kans grijpen om wereldwijd leiderschap te tonen in de strijd tegen extreme armoede en bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in 2030. Lees hier hoe ze dat kunnen aanpakken.
Extreme armoede
Gendergelijkheid
Minst ontwikkelde landen
Partnerschap met Afrika


  1. Europese Commissie (2018). ‘Special Eurobarometer 476: EU citizens and development cooperation’. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2202