Over

Sinds 1990 is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, gedaald met meer dan 60%. Met de juiste investeringen in de mensen en plaatsen waar de nood het grootste is kan extreme armoede in 2030 nagenoeg verdwenen zijn. We moeten nu in actie komen voor een wereld waar iedereen, overal ter wereld, een waardig leven leidt vol kansen en mogelijkheden.

2019 is een cruciaal jaar voor onze strijd. Nu moeten we onze kans grijpen om iets te doen. De inzet kan nauwelijks hoger zijn: de acties van de EU voor de komende vijf jaar zullen bepalen of we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) zullen behalen, en hoe het partnerschap met Afrika eruit zal zien. De EU en haar lidstaten zijn – zelfs na de brexit – ’s werelds grootste donateur van ontwikkelingssamenwerking, en de belangrijkste handelspartner van Afrika.

Nu de nieuwe leden van het Europees Parlement (EP-leden of Europarlementariërs) aan hun mandaat beginnen, moeten we druk blijven uitoefenen. En hen laten weten dat we controleren of zij hun beloftes wel of niet nakomen.

We zullen EP-leden vragen om publiekelijk de ONE VOTE 2019-verklaring te ondertekenen, waarin het volgende staat:

Ik zal opkomen voor de rol van Europa als een wereldleider in de realisatie van de visie van Agenda 2030 met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en in de creatie van een wereld waarin niemand wordt buitengesloten – hetzij thuis of in het buitenland. Om die visie te realiseren, beloof ik:

  • ervoor te strijden dat de EU haar beloftes aan ’s werelds armste mensen nakomt, in het bijzonder de belofte om samen met haar lidstaten tegen 2030 0,7% van het bni te investeren in internationale ontwikkelingssamenwerking;
  • ervoor te zorgen dat EU-ontwikkelingssamenwerking zich richt op armoedebestrijding en de gezondheid, scholing en economische empowerment van de mensen die dat het meest nodig hebben, in het bijzonder vrouwen en meisjes;
  • ervoor te zorgen dat de EU het goede voorbeeld geeft bij het respecteren van de waardigheid en gelijkheid van iedereen;
  • een gelijkwaardig en ambitieus nieuw partnerschap met Afrika te verzekeren, zodat we de strijd tegen extreme armoede samen winnen en zo voor beide continenten een vredige en welvarende toekomst verwezenlijken.

De vraagstukken

Update mei 2019: lees de eerste resultaten van de campagne in deze blog!