Vraagstukken

ONE focust zich op de belangrijkste oorzaken van extreme armoede en voorkombare ziektes, vooral in Afrika. We vechten voor gendergelijkheid, werkgelegenheid voor jongeren, kwaliteitsvol onderwijs, toegang tot gezondheidszorg en zoveel meer. De vraagstukken waar ONE aan werkt zijn onderdeel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die wereldleiders met elkaar hebben afgesproken om een einde te maken aan armoede en ongelijkheid voor 2030.

Zet jouw passie om in actie, ontdek wat we tot nu toe al gedaan hebben en wat we nog meer van plan zijn!

Einde aan armoede

Armoede bestrijden: dat is wat wij doen. Wij vinden dat waar je leeft, niet mag bepalen hoe lang je leeft. Armoede heeft een negatieve invloed op de mogelijkheden van bijna een miljard mensen – en dat willen wij veranderen. We hebben al enorme vooruitgang geboekt. Sinds 2000 is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd, maar dat is niet genoeg. Ons doel? Extreme armoede voor 2030 volledig de wereld uit te helpen.

Einde aan honger

Wanneer je honger hebt, is het moeilijk om aan iets anders te denken. Je kunt je dan niet concentreren op school of werk. Dit is de dagelijkse realiteit voor honderden miljoenen mensen. Honger beëindigen is zeker mogelijk, maar alleen als we deze uitdaging vanuit verschillende invalshoeken aanpakken. Onze strijd richt zich niet alleen op genoeg te eten hebben om te overleven, maar ook om mensen te helpen zich succesvol te ontwikkelen.

Gezondheid en welzijn

Te veel mensen – en vooral mensen in de armste landen – hebben geen toegang tot basisgezondheidszorg. Ziektes zoals hiv, tuberculose en malaria eisen nog elk jaar miljoenen levens – terwijl ze te voorkomen zijn. Hoewel er elke dag belangrijke vooruitgang wordt geboekt, moeten we een versnelling hoger schakelen. Laten we samen strijden voor betrouwbare gezondheidszorg, levensreddende medicijnen en voorzieningen voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Goed onderwijs

Onderwijs is een krachtig wapen in de strijd tegen armoede. Maar te veel kinderen krijgen niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Zo gaan meer dan 130 miljoen meisjes nu niet naar school. Een wereld waarin ieder kind naar school kan is in zicht – maar om dat te bereiken moeten we er voor zorgen dat wereldleiders onderwijs als een prioriteit stellen.

Gendergelijkheid

Armoede is seksistisch. Nergens ter wereld krijgen meisjes en vrouwen dezelfde kansen als jongens en mannen. Maar in de armste landen lopen ze tegen nog meer obstakels op. We zullen geen echte vooruitgang boeken als de helft van de bevolking achterblijft. Laten we de barrières afbreken die meisjes en vrouwen tegenhouden.

Duurzame en betaalbare energie

In gebieden zonder elektriciteit moeten kinderen hun huiswerk vaak noodgedwongen in het donker maken, koken families boven rokerige houtvuurtjes, kunnen ziekenhuizen geen levensreddende apparatuur gebruiken of medicijnen koelen en werken bedrijven op halve kracht. Betrouwbare toegang tot energie is cruciaal voor de strijd tegen extreme armoede. Meer dan een miljard mensen heeft nu geen elektriciteit. Dat moet veranderen.

Fatsoenlijke banen en economische groei

Miljoenen werkende Afrikaanse jongeren verdienen nog steeds te weinig om essentiële voorzieningen te kunnen betalen. Met een fatsoenlijk betaalde baan, werk op zelfstandige boerderijen, of als ondernemers van microbedrijven zouden jonge mensen de economie kunnen verstevigen. Sterker nog, ze zouden de broodnodige transformatie van de Afrikaanse economie zelfs kunnen aandrijven.

Innovatie en duurzame infrastructuur

Infrastructuur: dat zijn onze onmisbare wegen, spoorlijnen en luchthavens. Maar ook water en internet die het moderne dagelijks leven mogelijk maken. Investeren in technologie en infrastructuur is noodzakelijk om de ambities van miljoenen arme mensen waar te maken.

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

We weten allemaal dat corruptie slecht is. De effecten van corrupte overheden kunnen verwoestend zijn voor ‘s werelds armsten. Zo verdwijnt geld dat bestemd is voor betere ziekenhuizen, scholen en wegen. We moeten corruptie aan de kaak stellen. Laten we beginnen met meer transparantie te eisen van overheden en bedrijven.

Samenwerking voor de doelen

We boeken ongelofelijke vooruitgang in de strijd tegen extreme armoede. Maar veel van de armste landen en mensen hebben nog lang niet genoeg middelen om extreme armoede voorgoed te beëindigen. De wereld heeft nieuwe wereldwijde samenwerkingen nodig, tussen overheden, bedrijven en mensen zoals jij – die samen echte verandering waarmaken.