1. Home
  2. Verhalen
  3. Vaccin ongelijkheid moet eindigen om corona wereldwijd te verslaan, zegt meerderheid Nederlanders

Vaccin ongelijkheid moet eindigen om corona wereldwijd te verslaan, zegt meerderheid Nederlanders

75% van de Nederlanders vindt dat, om het coronavirus wereldwijd te verslaan, kennis over coronavaccins en medicijnen meer gedeeld zou moeten worden met landen die afhankelijk zijn van rijke landen  

In opdracht van ONE Nederland en Cordaid is er deze week een representatieve peiling gepubliceerd die als doelstelling had inzicht te krijgen in de meningen van Nederlanders betreffende internationale gezondheid met betrekking tot de wereldwijde impact van de pandemie. 73% van de Nederlanders wil landen ondersteunen die zelf te weinig middelen hebben om het coronavirus te verslaan

Dit is een toename van 10% ten opzichte een gelijkaardige opiniepeiling vorig jaar, maar staat haaks op de beslissing van de Nederlandse regering. Gelijke toegang tot vaccins, geneesmiddelen en behandeling is de belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van de doelstelling om 70% van de populatie in alle landen te vaccineren voor medio 2022. De Nederlandse bevolking begreep het, maar ook al onderschreef de overheid dit, doen ze dit jaar juist minder om dit waar te maken. In feite, volgens de afspraak met de Wereldgezondheidsorganisatie zou de Nederlandse inleg 345 miljoen euro moeten zijn dit jaar. Min de reeds bijgedragen 70 miljoen euro, blijft er een financieringskloof van 275 miljoen euro voordat Nederland haar ‘fair share’ haalt. Nederland bungelt hierdoor qua bijdrage onderaan de lijst.

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat de kloof in vaccinatiegraad tussen arme en rijke landen niet te rechtvaardigen is

De keuze van het kabinet strookt niet met de mening van de Nederlanders. Uit de peiling blijkt namelijk dat twee derde vindt dat we pas echt klaar zijn met corona als het virus in elk land ter wereld is verslagen en dat Nederland naar draagkracht moet bijdragen aan het internationale doel om ook in armere landen tenminste 70% van de bevolking te vaccineren voor medio 2022. Hierin zou Nederland andere landen zoals Duitsland en Zweden moeten volgen die volledig hebben bijgedragen om het verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie na te komen.

Is het alleen de overheid?

De overheid hoort zich natuurlijk te houden aan de afspraken die het internationaal aangaat, maar de wereldwijde COVID-19 aanpak treft ons allen. Minister Schreinemacher heeft al eerder bedrijven gevraagd om samen mee te werken aan internationale initiatieven die vaccinongelijkheid verminderen. Nederlanders zijn het er mee eens dat bedrijven ook een grote rol spelen, 75% vindt namelijk dat bedrijven die coronavaccins en medicijnen hebben uitgevonden, hun kennis veel meer moeten delen zodat landen die nu afhankelijk zijn van rijke landen voor coronavaccins en medicijnen deze veel meer zelf kunnen produceren. Het is daarom belangrijk dat de regering zich blijft inzetten voor de opschorting van de coronapatenten.

Wat gebeurt er nu?

Belangrijke beleidsmakers hebben beloofd om het doel om 70% van de wereldbevolking tegen medio-2022 de halen. We verwachten dat ze dit waarmaken door extra financiële ter beschikking te stellen aan de internationale gemeenschap met initiatieven zoals de Access to Covid Tools-Accelerator. Daarenboven moet er ook en tijdschema bekend gemaakt worden voor de versnelde levering van beloofde doses aan landen in nood. Men moet ook overeenstemmen over een Global Health Strategie voor de zomer en zich inzetten op het waarborgen van de naleving van de International Health Regulations tegen 2025. Ten slotte moeten hoge inkomst landen, inclusief Nederland, de tijdelijke ontheffing van de intellectuele eigendomsrechten op COVID-19-tools steunen en de wereldwijde opschaling van vaccinproductie ondersteunen.

 

Het persbericht, inclusief een link naar de volledige peiling kunt u hier vinden.

Onze beleidsaanbevelingen voor de nieuwe regering kunt u hier vinden.

Volgende

ONE Vote Nederland: onze bereikte doelstellingen tot nu toe!

ONE Vote Nederland: onze bereikte doelstellingen tot nu toe!

Na COP28: klimaatadaptatie is de weg vooruit

Na COP28: klimaatadaptatie is de weg vooruit

ONE-activisten: dit verwachten wij van Nederland na de verkiezingen

ONE-activisten: dit verwachten wij van Nederland na de verkiezingen