1. Home
  2. Mediacentrum
  3. Politieke partijen investeren weer in ontwikkelingssamenwerking: een trendbreuk

Politieke partijen investeren weer in ontwikkelingssamenwerking: een trendbreuk

De doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma’s laat zien dat vrijwel alle partijen ervoor kiezen om de jarenlange trend van bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking te keren. Op de VVD en VNL na kiezen alle partijen die hun verkiezingsprogramma’s lieten doorrekenen ervoor extra budget vrij te maken voor noodhulp, de bestrijding van extreme armoede en het voorkomen van voorkombare ziekten. De omvang van de extra investering verschilt. Een aantal partijen wil binnen de volgende regeerperiode toewerken naar de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BNI (GroenLinks, PvdA, DENK). Een aantal partijen komt een heel eind in de goede richting (D66, ChristenUnie) of zorgt op een minder grote manier nog steeds voor een positieve trendbreuk (SP, SGP, CDA).

Of partijen het toegenomen ontwikkelingsbudget net als nu gedeeltelijk willen blijven besteden in Nederland zelf verschilt per partij. Op dit moment worden de kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland gedekt met middelen voor ontwikkelingssamenwerking, iets waar veel oppositiepartijen de afgelopen jaren kritiek op hadden. Als gevolg hiervan besteedde Nederland in 2015 meer van het ontwikkelingsbudget aan zichzelf dan aan geheel Afrika. Partijen als GroenLinks, PvdA, D66 en de ChristenUnie kiezen er in hun doorgerekende verkiezingsprogramma’s voor deze uitgaven geheel of grotendeels te dekken uit de algemene middelen, zodat uitgaven binnen Nederland niet zoals de afgelopen jaren ten koste van de allerarmsten in de wereld gaan.

Rinze Broekema van ONE in Nederland: “Vrijwel alle partijen laten zien dat ze meer willen en kunnen investeren in ontwikkelingssamenwerking. Het is goed dat hiermee een jarenlange trend van bezuinigingen op het ontwikkelingsbudget wordt gekeerd. ONE heeft goede hoop dat een volgend kabinet meer zal investeren in noodhulp, de bestrijding van extreme armoede en voorkombare ziekten.”

 

***** EINDE ****

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rinze Broekema via 0655414771 of [email protected]