1. Home
  2. Mediacentrum
  3. Ontwikkelingsbudget bereikt internationaal nieuw record – maar ‘s werelds armsten verliezen zegt de ONE Campaign

Ontwikkelingsbudget bereikt internationaal nieuw record – maar ‘s werelds armsten verliezen zegt de ONE Campaign

Het wereldwijde budget voor ontwikkelingssamenwerking heeft vorig jaar een nieuw record bereikt – maar er gaat minder van het budget naar armoedebestrijding in de armste landen. Uit de meest recente cijfers die vandaag door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en haar Commissie voor Ontwikkeling (OESO DAC) zijn gepubliceerd, blijkt dat de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking een record van $142,6 miljard hebben bereikt in 2016, wat een stijging van 8,9% betekend in reële termen.

Echter blijkt dat bijna 2% van deze stijging voortkwam uit gestegen uitgaven aan eerstejaarsopvang voor asielzoekers in de donorlanden zoals Nederland zelf. De ONE Campaign waarschuwde dat deze kosten in de afgelopen twee jaar internationaal omhooggeschoten zijn.

Het totaal van de kosten voor opvang van eerstejaars asielzoekers in eigen land is in 2016 met maar liefst 27,5% gestegen. Dit is bijna 11% van de totale steun, tegenover 9% ($12 miljard) in 2014-2015.

Uit de DAC-gegevens blijkt dat van de bilaterale ODA-uitgaven, donoren bijna 4% minder gaven aan de Minst Ontwikkelde Landen in 2016.

Zes landen bereikten de historische internationale belofte om 0,7% van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, dit waren het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Luxemburg, Noorwegen en Zweden.

Andere landen zijn weer gedaald tot onder de 0.7%, waaronder Nederland voor de derde keer sinds de jaren ’70.

Rinze Broekema van de ONE Campaign in Nederland zei:

“We zien dat Nederland zijn plek in de kopgroep echt verloren is, de bezuinigingen van Rutte I en II hebben flink op het ontwikkelingsbudget ingehakt. Als het volgende kabinet dit niet aanpast zal deze trend de komende jaren doorzetten en vallen we nog meer terug. Het is niet de kopgroeppositie die me zorgen baart, maar de levensreddende hulp die verder gekort wordt. Hierdoor kunnen we minder noodhulp verlenen, minder extreme armoede bestrijden en minder voorkombare ziekten voorkomen. De gevolgen zijn nu duidelijk zichtbaar, want het noodhulpbudget van 2017 is al uitgeput, terwijl we nog maar in april zitten.”

“De behoefte aan hulp is nog nooit zo groot geweest. Met vier verwoestende hongersnoden en 130 miljoen meisjes die onderwijs worden ontzegd, hebben we de levensveranderende hulp nu meer nodig dan ooit.”

“Maar de vluchtelingencrisis zorgt ervoor dat teveel ontwikkelingsbudget wordt besteed in Europa en niet aan de armste landen ter wereld. Het draagt zo weinig bij aan de strijd tegen extreme armoede. Nu is het tijd voor de donorlanden zoals Nederland om zich te concentreren op het bereiken van de ‘s werelds meest kwetsbare mensen, niet in het opblazen van hun cijfers van ontwikkelingssamenwerking.”

EINDE

Noot voor de redactie

De officiële cijfers van de OESO kunnen hier worden gedownload. Dit zijn voorlopige cijfers die later dit jaar zullen worden bevestigd.

OVER ONE: ONE is een internationale lobby- en campagneorganisatie met bijna 8 miljoen leden die zich inzetten om extreme armoede en voorkombare ziekten de wereld uit te helpen, vooral in Afrika. Als onpartijdig organisatie verhogen we het publieke bewustzijn en zetten politieke leiders onder druk om beloftes te doen en na te komen, voor de bestrijding van AIDS en voorkombare ziektes, het verhogen van investeringen in de landbouw en voeding, en vragen om meer transparantie in de programma’s rondom armoedebestrijding. Lees meer op www.one.org

De OESO en Official Development Assistance (ODA): De Development Assistance Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) definieert ontwikkelingshulp en controleert de financiële stromen naar ontwikkelingslanden. De commissie meet hulpstromen sinds 1961.

Speciale aandacht is besteed aan de officiële en concessionele deel van deze stromen, gedefinieerd als “Official Development Assistance” (ODA). De DAC definieerde ODA voor het eerst in 1969, en scherpte de definitie in 1972 aan. ODA is de belangrijkste manier om vrijwel alle doelstellingen rondom ontwikkeling en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking te meten. De definitie is van groot belang voor de mondiale doelstelling dat donorlanden de afgesproken 0,7% grens van hun BNI besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie: Rinze Broekema, ONE in Nederland via 0655414771 of [email protected]