Het Nederlandse ontwikkelingsbudget op het laagste niveau in 45 jaar

Nederland komt ook in het budget van 2019 niet dichter bij de 0.7% norm die wereldwijd is afgesproken. Hoewel de Nederlandse economie volgens alle verwachtingen de komende jaren groeit (dit jaar met 2.6%), krimpt het budget voor ontwikkelingssamenwerking tot het niveau van 0.57% – het laagste niveau sinds 1973.

In een reactie op de Rijksbegroting en het ontwikkelingsbudget zei Emily Wigens, van The ONE Campaign:

Nederland is een belangrijke speler in de strijd tegen extreme armoede, maar de regering is haar verplichtingen de laatste jaren niet nagekomen. Ondanks het ambitieuze regeerakkoord en de extra investeringen, zullen de proportionele uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking in 2019 het laagst zijn in 45 jaar.

De bevolking van Afrika zal zich tegen 2050 verdubbeld hebben, en het continent biedt dan ook enorme mogelijkheden voor Nederland om te investeren in deze toekomstige motor van wereldwijde groei. Er zullen ieder jaar 22,5 miljoen nieuwe banen moeten worden gecreëerd op het continent om iedereen werk te geven. De verhoogde uitgaven aan onderwijs die gisteren werden aangekondigd zijn dan ook zeer welkom, maar  andere thema’s daardoor geen kind van de rekening moeten worden.

De regering lijkt het potentieel van een sterk en stabiel Afrika, maar ook de wereldwijde uitdagingen die er nog zijn, te herkennen, dus moet ze nu zorgen voor de juiste voorzieningen voor bij een ambitieus beleid. Het is tijd voor de Nederlandse regering om haar positie als een leider in internationale ontwikkelingssamenwerking terug te pakken.”

 

Zaken die uit de begroting 2019 voor Ontwikkelingssamenwerking springen zijn:

  • Nederland draagt steeds minder bij aan ontwikkelingssamenwerking: in 2018 was het budget nog gelijk aan 0,59% van het BNI. Bij ongewijzigd beleid is dit in 2019 0,57% en daalt het door tot 0,55% in 2023. (HGIS bijlage 3) De internationale afspraak is 0,7% van het BNI.
  • Van het totaalbudget van €4,7 miljard aan ODA (Official Development Assistance) gaat €420 miljoen naar uitgaven voor opvang van vluchtelingen in Nederland. (HGIS bijlage 8). Bijna 10% (8.9%) van het budget dat bedoeld is voor de armste landen,wordt daardoor uitgegeven in één van de rijkste landen ter wereld.

 

EINDE PERSBERICHT

Over ONE:

The ONE Campaign is een internationale lobby- en campagneorganisatie met meer dan 9,5 miljoen leden die zich inzetten om extreme armoede en voorkombare ziekten de wereld uit te helpen, vooral in Afrika. Als onpartijdig organisatie verhogen we het publieke bewustzijn en zetten politieke leiders onder druk om beloftes te doen en na te komen, voor de bestrijding van AIDS en andere voorkombare ziektes, het verhogen van investeringen in de landbouw en voeding, en vragen we om meer transparantie in de programma’s rondom armoedebestrijding. Lees meer op www.one.org