1. Home
  2. Mediacentrum
  3. Wereldwijd budget voor ontwikkelingssamenwerking op recordhoogte – maar ’s werelds armsten ontvangen minder

Wereldwijd budget voor ontwikkelingssamenwerking op recordhoogte – maar ’s werelds armsten ontvangen minder

  • Afrikaanse landen ontvangen minder vanuit het wereldwijde ontwikkelingsbudget.
  • Als we niet investeren in de volgende generatie van Afrika zal dat resulteren in grote werkloosheid en instabiliteit. Met de huidige trend zullen de Werelddoelen nooit gehaald worden.
  • Ook van het Nederlandse ontwikkelingsbudget gaat er steeds minder naar de armste landen.
  • Het nieuwe kabinet heeft een kans de trend te keren en meer te investeren in duurzame ontwikkeling en levensreddende hulp.

Het rapport van ONE ‘Financiering voor de eeuw van Afrika’ toont aan dat het deel van ontwikkelingsfinanciering dat ’s werelds armsten bereikt krimpt. Het officiële budget voor ontwikkelingssamenwerking (Official Development Assistance, ODA) steeg wereldwijd in 2016 ten opzichte van 2015 met 7,4% tot €126,6 miljard. Maar het percentage dat naar de minst ontwikkelde landen (MOL’s) ging daalde tot 28%, terwijl dat vier jaar geleden nog 32% was.

Voor Nederland ligt dit percentage nog lager – nog geen kwart (23%) van het ontwikkelingsbudget ging in 2016 naar de MOL’s en het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking is met 13% gedaald ten opzichte van 2015. Deze forse daling is deels te verklaren door een daling van de binnenlandse uitgaven voor vluchtelingenopvang. Deze uitgaven gedaan in Nederland, worden gek genoeg gefinancierd uit het ontwikkelingsbudget.

Afrika – waar 50% van de allerarmste mensen woont – wordt het hardste geraakt door verzakende donoren zoals Nederland, door lage niveaus van Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) en door lagere binnenlandse inkomsten. Wereldwijde ODA voor Afrika daalde van 36% in 2012 naar 32% in 2016.

Dalende grondstofprijzen hebben geleid tot een daling van 24% in de binnenlandse inkomsten in Afrika sinds 2012, en de DBI zijn erg geconcentreerd – 73% van de DBI in Afrika gingen naar slechts 10 landen.

Het rapport van ONE waarschuwt dat deze trends juist op dit moment zeer ongelukkig zijn, gezien de kans en noodzaak om een demografisch dividend in Afrika te genereren. De Afrikaanse populatie zal tegen 2050 verdubbeld zijn – en van die groei kan gebruik gemaakt worden. Daarvoor zijn verhoogde investeringen van hulp, particuliere geldstromen en binnenlandse middelen noodzakelijk om onderwijs, werkgelegenheid en inspraak te financieren voor deze groeiende jonge populatie.

Rinze Broekema, van ONE in Nederland:
“Het nieuwe kabinet heeft een keuze te maken. Wil het ontwikkelingssamenwerking effectief laten bijdragen aan de belangen van Nederland, dan zal het moeten gaan investeren na jaren van korten. Samen met andere donoren en internationale partners, moet Nederland inzetten op het einde van één van de belangrijkste grondoorzaken van migratie: extreme armoede. Een toename van investeringen in onderwijs, werkgelegenheid en inspraak zijn cruciaal, daarmee kan er perspectief geboden worden in plaats van tot instabiliteit leidende uitzichtloosheid.”

“De motor die Afrika’s ontwikkeling kan aandrijven krijgt niet de brandstof die het nodig heeft. Donoren moeten hun toezeggingen aan de armsten ter wereld nakomen, en alle landen moeten samenwerken om private investeringen en binnenlandse inkomsten te verhogen.”

“Als we er niet in slagen Afrika’s demografische dividend te kapitaliseren zal dit een wereldwijde impact hebben – op arme en rijke landen – met grotere instabiliteit en meer ontheemding”, aldus Broekema.

EINDE

Voor mediaverzoeken, kunt u contact op nemen met Eefje van Esch ([email protected], +44 7557 743 329). Voor vragen over de inhoud van het rapport, kunt u contact opnemen met Rinze Broekema ([email protected], +31 6 55414771)

Over ONE
ONE is een internationale lobby- en campagneorganisatie met meer dan 8 miljoen leden die zich inzetten om extreme armoede en voorkombare ziekten de wereld uit te helpen, vooral in Afrika. Als onpartijdig organisatie verhogen we het publieke bewustzijn en zetten politieke leiders onder druk om beloftes te doen en na te komen voor de bestrijding van aids en voorkombare ziektes, het verhogen van investeringen in de landbouw en voeding, en vragen om meer transparantie in de programma’s rondom armoedebestrijding. Lees meer op www.one.org