Een EU-budget dat investeert in kansen

Het rapport “EU-budget dat investeert in kansen” schetst de resultaten die EU-ontwikkelingssamenwerking zou kunnen leveren als de EU zich zou houden aan de 0,7% norm – wat betekent dat zij in totaal 140 miljard euro vrij zou moeten maken in de volgende zevenjaren begroting van de EU (2021-2027). Het nakomen van deze norm is in het bijzonder van belang nu meer dan de helft van ’s werelds armsten in sub-Sahara Afrika wonen.

 Als de helft van de €140 miljard aan EU-ontwikkelingssamenwerking naar onderwijs, medische zorg en andere sociale sectoren zou gaan in de minst ontwikkelde en meest kwetsbare Afrikaanse landen – gebieden waar de nood het allerhoogst is, zouden volgens de analyses van ONE de volgende resultaten kunnen worden behaald:

  • toegang tot kleuter-, lager en middelbaar onderwijs voor 32,5 miljoen kinderen per jaar;
  • toegang tot fundamentele gezondheidszorg en voeding voor 43,5 miljoen mensen per jaar;
  • een sociaal vangnet (gericht op iedereen die dicht bij de armoedegrens of in armoede leeft) dat per jaar 50,3 miljoen mensen ondersteunt;

Het volgende zevenjaren budget eindigt slechts drie jaar voor de deadline van 2030 om extreme armoede te beëindigen, zoals vastgesteld in de duurzame ontwikkelingsdoelen. Een ambitieus EU-budget voor ontwikkelingssamenwerking zou het behalen van deze doelen mogelijk maken, en een echte impact kunnen hebben op het leven van velen.

U kunt meer lezen door het rapport te downloaden aan de rechterkant.

Download het rapport (PDF)