De effecten van Nederlandse samenwerking op ontwikkeling en Nederland

Dit is een speciaal rapport dat verricht is door het Overseas Development Institute en het National Institute of Economic and Social Research in opdracht van ONE. Dit rapport onderzoekt de langetermijneffecten van ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder de effecten van Nederlandse steun op de Nederlandse economie en de ontvangende economieën.

We voeren economische simulaties uit en gebruiken daarvoor het zogenaamde “Global Econometric Model”, NiGEM, van het National Institute dat o.a. de Nederlandse Centrale Bank gebruikt. Ontwikkelingssamenwerking leidt naast het bestrijden van extreme armoede ook tot lagere handelskosten, goedkopere import en een stijging van de export. Aangezien Nederland steeds meer afhankelijk is van ontwikkelingslanden voor import en export, heeft dit op termijn ook een economisch effect op de Nederlandse economie zelf.

Dit rapport duidt aan dat een investering van 0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) in ontwikkelingssamenwerking tegen 2017 kan leiden to een groei in de Nederlandse economie van 0,94 miljard euro – gemiddeld 190 miljoen euro per jaar. Met andere woorden, ontwikkelingssamenwerking betaalt zichzelf op termijn niet alleen terug, maar heeft zelfs een rendement van gemiddeld 4 procent.

Gaat de regering echter voort met de geplande bezuinigingen, dan dreigt de Nederlandse economie 250 miljoen euro mis te lopen in vergelijking met het terugkeren naar de internationale 0,7 procent norm. Naast effecten op de Nederlandse economie, heeft ontwikkelingssamenwerking al fenomenale resultaten geboekt in het terugdringen van extreme armoede. We vragen daarom dat de Nederlandse regering terugkeert naar het decennia oude beleid om 0,7 procent van het BNI af te staan aan ontwikkelingssamenwerking.

Download het rapport (PDF)