DATA Report Nederland

DATA Report Nederland

Dit is een speciale DATA Report 2014 Nederland briefing.

Het DATA Report is een jaarlijkse publicatie van ONE dat leiders ter verantwoording roept met betrekking tot hun engagement voor ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2006 volgen we de toezeggingen op van de G8, die in Gleneagles besliste om de hulp aan Afrika te verdubbelen. Sinds 2012 beoordelen we ook de vooruitgang die de EU-lidstaten hebben geboekt ten opzichte van hun toezegging om tegen 2015 0,7 % van hun bruto national inkomen (BNI) te besteden aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) en om de helft van alle toegenomen hulp te reserveren voor Afrika.

Vorig jaar publiceerden we een DATA Report Nederland briefing waaruit bleek dat na veertig jaar 0,7% of meer van het BNI te hebben besteed aan ontwikkelingssamenwerking, Nederland voor het eerste uit die groep viel (wanneer we schuldaflossing niet meetellen als ontwikkelingshulp). De bezuinigingen waren onevenredig groter voor Sub-Sahara Afrika, terwijl het een van de armste delen ter wereld is.

Dit jaar publiceren we een DATA Report 2014 Nederland briefing. We zien dat er in 2013 opnieuw gesneden werd in ontwikkelingssamenwerking, hoewel de hulp naar Sub-Sahara Afrika wel gestegen is. Deze ligt echter nog steeds lager dan tien jaar geleden, en wij raden dan ook aan dat de regering weer streeft naar het behalen van de internationale 0,7% norm met speciale aandacht voor Sub-Sahara Afrika.

Het volledige DATA Report 2014 van ONE wordt gepubliceerd in september 2014 en zal ook voor andere OESO donoren de meest recente ODA- trends analyseren. Het rapport zal dan beschikbaar zijn op www.one.org.

Download het rapport (PDF)