Stanley Achonu

Directeur Nigeria

Stanley Achonu is de directeur van ONE in Nigeria. Hij heeft 10 jaar ervaring in het management van ontwikkelingssamenwerking programma’s en beleidshervormingen bij de overheid.

Stanley was adviseur voor het maatschappelijk middenveld bij het Nigeria Open Government Partnership (OGP) secretariaat, waar hij het Nigeriaanse lidmaatschap van het OGP en de uitvoering van Nigeria’s hervormingen coördineerde. Stanley was ook Senior Expert van de Wereldbank op het gebied van het maatschappelijk middenveld en open overheid en adviseerde de Wereldbank over het onderdeel fiscale transparantie van het programma Fiscal Transparency Accountability and Sustainability van de Federale Regering van Nigeria/Wereldbank landen. 

Van 2014 tot 2017 was Stanley Operations Lead bij BudgIT Foundation, waar hij toezicht hield op het ontwerp en de uitvoering van verschillende door donoren gefinancierde projecten en campagnes op het gebied van transparantie en verantwoordingsplicht, justitie en veiligheid, een campagne voor een open begroting voor de nationale assemblee van Nigeria, transparantie van winningsindustrieën en media- en gegevensjournalistiekbeurzen in Nigeria en Sierra Leone. 

Hij is een alumni van het International Visitors Leadership Program 2018 van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, een professioneel uitwisselingsprogramma waar hij zich richtte op “transparantie en ethiek in de overheid”.

Stanley heeft een Masters in Business Intelligence Systems and Data Mining van de Montfort University in Leicester, UK.