Irene Ovonji-Odida

CEO, The Uganda Association of Women Lawyers (FIDA-Uganda)

Irene Ovonji-Odida is sinds 2013 CEO van The Uganda Association of Women Lawyers (FIDA-Uganda). FIDA-Uganda is een van de belangrijkste vrouwenrechtenorganisaties in Uganda, en in het zuiden van de Afrikaanse Sahara een pionier op het gebied van rechtshulp en openbaar juridisch onderwijs.

Ovonji-Odida was de voorzitter van de internationale raad van bestuur van ActionAid International, en daarvoor de voorzitter van de International Board Committee. Sinds 1989 heeft ze in het bestuur gezeten van verschillende mensenrechten- en ontwikkelingssamenwerkings-NGO’s. Ze is ook lid geweest of heeft aan het hoofd gestaan van verschillende door de overheid aangestelde instanties, die als taak hadden om beleidsmaatregelen op te stellen, programma’s te ontwikkelen of feitenonderzoek te doen. Ze zetelde in een top-level VN-panel over illegale geldstromen afkomstig van Afrika.

Ovonji-Odida was van 2001 tot 2006 een gekozen lid van de East African Legislative Assembly (EALA). Haar belangrijkste bijdragen: initiatieven inbrengen voor meer transparantie en rekenschap van de EALA ten opzichte van gemarginaliseerde kiesdistricten, zorgen voor een actievere bijdrage van Afrikaanse wetgevers aan onderhandelingen over internationale handel, waaronder het voorzitterschap van een dagelijks coördinatieforum tijdens de WTO-ministersconferentie in Cancun; en aan het hoofd staan van een conflictoplossingsonderzoek van de EALA naar visserijgeschillen. In 2005 nam ze deel aan verkiezingswaarnemingen voor de EAC in Uganda, in 2010 aan waarnemingsmissies in Tanzania voor het Gemenebest van Naties.

Eerder was Ovonji-Odida werkzaam als Director Legal bij het Directorate of Ethics and Integrity van het Ugandese Presidentskabinet. Daarvoor werkte ze bij het Uganda Law Reform en bij de Uganda Constituent Assembly Commission, die verantwoordelijk was voor het proces om in 1995 een Ugandese grondwet op te stellen. Haar professionele ervaring omvat lesgeven, trainingen geven en mentorschap, onderzoek en lobbywerk. Ze is de auteur van en heeft bijgedragen aan verschillende publicaties over de landrechten van vrouwen in Uganda, constitutionalisme en regionale integratie in Oost-Afrika.

Ovonji-Odida draagt de titel van ‘Stanford Fellow 2015’, zat in het Mbeki-panel (van 2012 tot 2015) en is een lid van de ACCORD Assembly (van 2013 tot nu).

Ovonji-Odida heeft een Bachelor of Law-diploma en een master in de rechtsvergelijking, met specialisatie in internationale mensenrechten en internationaal recht. Ze kreeg ook trainingen over gender en ontwikkelingssamenwerking, lobbyen, training geven zelf en over andere rechtsgebieden. Ze is ervan overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking een menselijk gezicht nodig heeft om duurzaam en relevant te kunnen zijn.

Andere leden van het Adviesraad Afrikabeleid

Amadou Mahtar Ba

Medeoprichter en Executive Chairman, AllAfrica Global Media, Inc.

ChiChi Aniagolu-Okoye

Country Director, WaterAid

Chikwe Ihekweazu

CEO/National Coordinator, Nigeriaans centrum voor ziektebestrijding

David Barnard

Expert Zuid-Afrikaanse ontwikkelingssamenwerking

Dr. Jacqueline Chimhanzi

CEO, African Leadership Institute

Erik Charas

Oprichter en Managing Director, Charas LDA

John Ulanga

Country Director, TradeMark East Africa

Mike Dada

Voorzitter en Executive Producer, All Africa Music Awards

Neville Gabriel

CEO, The Other Foundation

Oluseun Onigbinde

Medeoprichter en CEO, BudgIT

Zohra Dawood

Director, Centre for Unity in Diversity