Bobby Shriver

Medeoprichter, ONE en (RED)

Bobby Shriver is medeoprichter van DATA (de voorganger van ONE) en (RED). De afgelopen tien jaar heeft hij er alles aan gedaan om de financiële en medische crisissen in Afrika in te dammen.

Robert Sargent Shriver III is geboren op 28 april 1954 in Chicago. Hij is het oudste kind van R. Sargent Shriver – die het Peace Corps oprichtte en verantwoordelijk was voor de ‘War on Poverty’-programma’s van voormalig President Johnson in de jaren 60 – en Eunice Kennedy Shriver, die de Special Olympics stichtte. Na cum laude te zijn afgestudeerd van Yale College, begon Shriver zijn carrière als journalist bij Annapolis Evening Capitol in Maryland. Daarna doorliep hij een klassiek journalistentraject: hij ging van Chicago’s City News Bureau naar Chicago Daily News en kwam ten slotte terecht bij Los Angeles Herald Examiner. Uiteindelijk verliet hij de pers om een opleiding te beginnen aan de Yale Law School. In 1981 studeerde hij af en keerde hij terug naar Zuid-Californië om daar te gaan werken voor rechter Stephen R. Reinhardt, bij het Federal Court of Appeals for the Ninth Judicial Circuit. Na zijn juridische stage verhuisde Shriver naar New York, waar hij, samen met voormalig minister van Defensie Harold Brown en James D. Wolfensohn, begon te werken bij de afdeling Risicokapitaal van de Wolfensohn-firma.

In 1987 produceerde Shriver voor ABC het eerste primetime-programma over de Special Olympics World Games. In datzelfde jaar produceerde hij – samen met Jimmy en Bicki Iovine – het eerste ‘A Very Special Christmas’-album in een reeks van negen. Deze projecten zamelden meer dan 100 miljoen dollar in aan steun voor Special Olympics-organisaties uit de hele wereld.
In 1999 vroeg Bono, een van de artiesten die meewerkte aan de ‘A Very Special Christmas’-albums, aan Shriver om hem te helpen met de Jubilee 2000-campagne. Het idee was de schuld van ’s werelds armste landen kwijt te schelden door met een petitie politieke steun te verkrijgen. In 2000 ging congreslid John Kasich tot het uiterste om de 60 miljoen dollar aan schuldverlichting in Afrika om te zetten in 435 miljoen dollar. In 2002 stelde voormalig President George W. Bush voor om het bedrag van 15 miljard dollar op te nemen in het President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

In de nasleep van de schuldaflossingscampagne stichtten Bono en Shriver in 2002 DATA (‘Debt, AIDS, Trade, Africa’). In 2004 richtten ze ONE op, om meer animo te creëren voor de doelen van DATA. DATA en ONE voegden zich in 2008 samen onder de naam ‘ONE’. Dat team kan rekenen op de steun van zo’n 2,4 miljoen Amerikanen, die er allemaal willen dat de Amerikaanse regering en de andere G8-regeringen er alles aan doen om de Afrikaanse bevolking te helpen in de strijd tegen aids en extreme armoede.
In 2006 richtten Bono en Shriver PRODUCT (RED) op, een organisatie waarmee ze de Afrikaanse aidscrisis bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van de producenten van wereldbekende producten en van world-class-shoppers. Elke keer dat iemand een (RED)-product koopt, gaat tot 50% van de brutowinst naar het Global Fund, dat – net als PEPFAR – Afrikaanse landen voorziet van aids-medicijnen waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is.

In 2004 stelde Shriver zich kandidaat voor de gemeenteraad van Santa Monica. Hij werd verkozen met het hoogste percentage stemmen dat de stad in haar 120-jarige bestaan ooit heeft gekend. In 2008 werd hij met nog meer stemmen herverkozen. Shriver doet er momenteel alles aan om dakloosheid in de stad, en in heel Los Angeles County, terug te dringen. Hij besteedt daarbij extra aandacht aan dakloze veteranen. Hij was ook verantwoordelijk voor een opruimcampagne in Santa Monica Bay.