Veelgestelde vragen

Bedankt voor het bezoeken van onze website om meer te weten te komen over ONE. Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Wat is ONE?

ONE is een wereldwijde organisatie die campagne voert om extreme armoede en voorkombare ziektes tegen 2030 te beëindigen, zodat iedereen, overal ter wereld, dezelfde kansen krijgt om zijn/haar leven te leiden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen extreme armoede niet om liefdadigheid draait, maar om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. ONE lobbyt bij politieke leiders in wereldsteden én voert vlijmscherpe grassrootscampagnes om overheden aan te zetten meer te doen in de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziektes, specifiek in Afrika, en om moedigt burgers aan om de overheden aan hun woord te houden.

ONE-leden speelden, samen met andere NGO partners, een belangrijke rol gespeeld in het overhalen van regeringen om effectieve programma’s en beleid te ondersteunen. Daarmee maken zij een wezenlijk verschil in de strijd tegen extreme armoede en ziekte.

ONE’s zusterorganisatie (RED) werd in 2006 gesticht om mensen en bedrijven te betrekken bij de strijd tegen aids. (RED) werkt samen met enkele van ‘s werelds meest iconische merken waarvan een deel van de winst uit producten en diensten met het (RED)label worden afgedragen aan het Global Fund.

ONE voert enkel campagnes en haalt niet rechtstreeks geld op voor scholen, ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen. Wij pleiten voor overheidsprogramma’s die het leven kunnen verbeteren van mensen die in extreme armoede leven. ONE krijgt als organisatie geen subsidies van overheden en wij vragen geen geldelijke steun aan het grote publiek.

Wie zijn de ONE-leden?

ONE is een wereldwijde organisatie met miljoen leden met uiteenlopende achtergronden en politieke overtuigingen. Het zijn artiesten en activisten, geloofs- en bedrijfsleiders, studenten en wetenschappers. Ze komen elke dag in actie door te organiseren, mobiliseren, onderwijzen en lobbyen zodat mensen niet alleen de kans hebben om te overleven maar om zichzelf te overstijgen.

ONE zegt altijd: “We vragen je niet om geld, maar om je stem”. ONE-leden ondersteunen ons werk door hun stem te laten horen en hun politieke invloed te benutten. Zo overtuigen ze regeringsleiders hun schouders te zetten onder doeltreffende programma’s die ontwikkeling stimuleren en een reëel en meetbaar verschil maken in de strijd tegen extreme armoede en ziekte.

Wie bestuurt ONE?

ONE wordt geleid door een raad van bestuur die bestaat uit individuen met jarenlange ervaring in lobbywerk en activisme, beleidsvorming, politiek en het bedrijfsleven. De raad houdt toezicht op de activiteiten van ONE en helpt ons onze missie te volbrengen. De volledige raad komt tweejaarlijks samen. De onderliggende comités verzamelen vaker. De comités zijn: ‘Programma’, ‘Uitvoering’, ‘Ontwikkeling’, ‘Nominatie en lidmaatschap’, ‘Audit’ en (RED). Het team van ONE-leiders – onder leiding van CEO Gayle  – stuurt en implementeert de ONE-strategie.

Wat is ONE’s Africa Policy Advisory Board?

Het Africa Policy Advisory Board bestaat uit 14 leden, waaronder vooraanstaande denkers uit verschillende lagen van de samenleving, academici, mensen uit de private sector en media. Zij geven strategische raad en adviseren de leiders van ONE rond de meest recente ontwikkelingen en actuele kwesties in Afrika. ONE bouwt regelmatig haar campagnes op rond deze adviezen en beleidsvoorstellen – niet alleen binnen Afrika maar ook globaal.

Hoe is ONE legaal opgebouwd?

ONE bestaat uit twee organisaties die juridisch van elkaar gescheiden zijn en van belastingen vrijgesteld door het niet-winstgevende oogmerk. Ze zijn ingeschreven in het district Colombia en vallen onder de Amerikaanse wetgeving. The ONE-Campaign wordt erkend als openbare liefdadigheidsorganisatie onder sectie 501(c)3 van de Internal Revenue Code. Deze tak informeert het publiek en zorgt voor bewustmaking rond globale extreme armoede en de vooruitgang die wordt geboekt door levensreddende programma’s. ONE Action wordt erkend onder sectie 501(c)4 van de Internal Revenue Code. Deze afdeling zet druk op wetgevers om kleinschalige maar doeltreffende programma’s en besluiten te ondersteunen. En zo levens te redden en mensen uit de armste landen ter wereld te helpen om de armoedecirkel te doorbreken.

(RED) is een afdeling van The ONE Campaign, die wordt erkend onder sectie 501(c)3.

Hoe wordt ONE gefinancierd?

ONE wordt gefinancierd door een combinatie van stichtingen, individuele filantropen en bedrijven die willen bijdragen aan de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziektes. Wij doen niet aan fondsenwerving bij het grote publiek en ontvangen geen overheidssteun.

Kan ik geld doneren aan ONE?

ONE doet niet aan fondsenwerving bij het grote publiek en ontvangt geen overheidssteun. Als je een financiële bijdrage wilt leveren voor de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziektes, raden we je ten sterkste aan om een van onze partnerorganisaties te steunen. Het merendeel van deze organisaties doet aan rechtstreekse en lokale dienstverlening in Afrika en overal ter wereld.

Ben je een individuele filantroop of maak je deel uit van een stichting of bedrijf en wil je graag investeren in ons lobbywerk en onze campagnes? Neem dan contact op met ons.

Hoe vraag ik een ONE-beurs aan?

ONE verschaft als organisatie geen beurzen en geen rechtstreekse hulp aan individuen, overheden en organisaties. De enige uitzondering hierop is de ONE Africa Award. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Afrikaanse maatschappelijke middenveldorganisatie die zich op opmerkelijke wijze toewijdt aan lobbywerk om een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te halen en hierin ook slaagt. De award is een genereuze bijdrage van de Howard G. Buffet Foundation.

Wat doet ONE dan als het geen beurzen uitreikt of ter plaatse werk verricht in Afrika?

ONE brengt verandering teweeg door informatie te verstrekken en te lobbyen. Zo willen we overheden overhalen om hun steun voor doeltreffend ontwikkelingsbeleid en aangepaste programma’s te vergroten. Om op die manier miljoenen levens te redden in de allerarmste landen. Een traditionele liefdadigheidsorganisatie zamelt misschien geld in bij het publiek om daarmee direct een aidsziekenhuis in Afrika te bouwen. ONE onderhandelt daarentegen met regeringsleiders zodat zij doeltreffende overheidsprogramma’s financieren, zoals bijvoorbeeld PEPFAR en het Global Fund die wel zelf veldwerk financieren. Overheden zijn de grootste financieringsbron voor vele anti-armoede- en wereldwijdegezondheidsprogramma’s. Ze beloven jaarlijks tientallen miljarden dollars, maar die fondsen komen maar al te vaak in het gedrang doordat overheden moeten beknibbelen op hun budgetten of omdat hun prioriteiten elders liggen. ONE en zijn leden helpen mensen bewust te worden van de impact van dergelijke programma’s. En wanneer ze van tafel dreigen te worden geveegd, vechten we om de financiering te behouden.

De leden van ONE speelden de afgelopen jaren – samen met andere non-profitpartners – een belangrijke rol in het overhalen van regeringen om doeltreffende programma’s en beleid te ondersteunen. En zo een wezenlijk verschil te maken in de strijd tegen extreme armoede en ziekte. Dankzij deze lobby-inspanningen hebben vandaag meer dan 10,7 miljoen mensen in sub-Sahara-Afrika toegang tot levensbelangrijke aids-medicatie – ten opzichte van 520.000 mensen in 2002. Daarnaast zijn er 66% minder malaria-doden ten opzichte van het jaar 2000 en kunnen 60 miljoen extra kinderen nu wel naar de basisschool.

In Afrika werkt ONE nauw samen met overheden en lokale leiders, ondernemers en activisten om duurzame ontwikkeling en economische groei te ondersteunen. Wij zetten onze schouders onder initiatieven die vragen om meer democratie, verantwoording en transparantie. Waarom? Omdat we geloven dat goed bestuur en een actief maatschappelijk middenveld essentieel zijn voor ontwikkeling.

Rond welke kwesties werkt ONE?

ONE werkt nauw samen met Afrikaanse activisten en beleidsmakers aangezien zij armoedebestrijding als prioriteit zien, de verdeling van hulpfondsen controleren en corruptie tegengaan. Daarnaast helpen zij ook de maatschappij opbouwen en moedigen ze economische ontwikkeling aan. Wij voeren campagne om:

  • aids en voorkombare ziektes te bestrijden
  • investeringen in landbouw en voeding te verhogen
  • toegang tot energie mogelijk maken
  • transparantie te eisen rond de besteding van fondsen in ontwikkelingslanden en armoedebestrijdingsprogramma’s

Wat is (RED)?

ONE’s zusterorganisatie, (RED), werd in 2006 opgericht om bedrijven te verenigen in de strijd om de AIDS-pandemie uit te roeien. Vandaag vechten deze ook tegen de aanhoudende dreiging van COVID en de verwoestende impact ervan op ‘de meest kwetsbare gemeenschappen ter wereld, en beantwoordt daarmee aan de behoefte aan een echt wereldwijd antwoord.

(RED) werkt samen met de meest iconische merken en mensen om (RED) producten en ervaringen te creëren – die allemaal geld inzamelen voor het Wereldfonds, een van ‘s werelds grootste financiers van wereldwijde gezondheid. (RED) Partners zijn onder meer: Amazon, Apple, Balmain, Bank of America, Beats by Dre, Buffalo Games, Calm, Claro, Durex, eos, Girl Skateboards, Louis Vuitton, Mavin Records, Montblanc, NTWRK, Primark, Salesforce, Starbucks, Telcel, Therabody, TRUFF, U-Mask en Vespa. (RED) supporters zijn onder andere: Merck en Roche.

Tot nu toe heeft (RED) bijna 700 miljoen dollar voor het Wereldfonds opgehaald, waarmee meer dan 245 miljoen mensen worden geholpen. Het geld dat door de partners en campagnes van (RED) wordt ingezameld, gaat rechtstreeks naar de versterking van gezondheidssystemen en de ondersteuning van levensreddende programma’s in de gemeenschappen waar pandemieën het hardst toeslaan.

Wat was DATA en wat is het verband met ONE?

DATA staat voor Debt, Aids, Trade en Africa (Schuld, Aids, Handel en Afrika). Het was een wereldwijde lobby-organisatie die in 2002 mee opgericht werd door Bono, Bobby Shriver en activisten Jamie Drummond en Lucy Matthew in de nasleep van hun werk voor de Jubilee 2000 ‘Drop the Debt’-coalitie. Jubilee 2000 was een wereldwijde alliantie van kerkgroepen, internationale rechtvaardigheidsactivisten en specialisten in schuldbeleid. Samen voerden ze campagne voor het kwijtschelden van de onbetaalbare schulden van de armste landen, om zo het millenniumjaar 2000 te vieren.

DATA stelde deze deal voor als onderdeel van Doel 8 van de Millenniumdoelstellingen: campagne voeren voor schuldkwijtschelding, meer en betere hulp – vooral om acute problemen zoals aids aan te pakken – en handelshervormingen voor de ontwikkelingslanden. In ruil vroegen ze de regeringsleiders van ontwikkelingslanden om hun burgers democratie, verantwoording en transparantie te schenken. DATA stond ook voor een rechttoe-rechtaan-benadering met bewijzen en beleid die op data gebaseerd waren.

In 2004 hielpen DATA en een aantal andere ngo’s ONE oprichten. Ze introduceerden het als dé campagne die armoede de wereld ging uithelpen: als een lobby- en campagne-organisatie die zich toelegt op de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziektes. In aanloop naar de Gleneagles G8-top in juli 2005 hielpen Bono, Richard Curtis, DATA en anderen de Live 8-concerten organiseren. Ze wilden hiermee de G8 onder druk zetten en hen zo de conclusies van de Commissie voor Afrika laten onderschrijven. Die conclusies weerspiegelden dan ook grotendeels de DATA-deal-aanpak en beloofden een engagement om extreme armoede in Afrika te helpen bestrijden.

Begin 2008 voegden DATA en ONE zich samen onder de naam ONE.

Vanwaar de naam ONE?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is ONE niet genoemd naar het gelijknamige nummer van de band U2 (waarvan ONE’s medeoprichter Bono de zanger is).

De naam staat symbool voor één stem die samenkomt met vele anderen. Zowel politiek links als rechts, zakenmensen en activisten, religieuze leiders en studenten kunnen de wereld ten goede veranderen. De naam is ook deels geïnspireerd op een campagne in de VS in 2004. Toen vroegen we de Amerikaanse overheid om 1% extra budget vrij te maken voor het gevecht tegen extreme armoede.

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Door te tekenen aanvaard je ONE’s privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Wil jij op de hoogte blijven over hoe je extreme armoede kunt helpen bestrijden?

Schrijf je nu in om de e-mails van ONE te blijven ontvangen. Zo kun je blijven meedoen samen met miljoenen mensen ter wereld die actie ondernemen om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. Wij vragen jou uitsluitend om je stem, nooit om geld. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.
Privacy options
Weet je het zeker? Als je 'ja' selecteert, kunnen we je laten weten hoe je een verschil maakt. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.

Door te tekenen aanvaard je ONE's privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Je accepteert het om af en toe updates van ONE's campagnes te ontvangen. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing