Privacybeleid en voorwaarden

Inleiding

ONE verbindt zich ertoe om de privacy en veiligheid van de ONE.org-bezoekers te vrijwaren. In dit document lichten wij onze verplichtingen tegenover u toe. Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons privacy beleid

ONE verwijst naar twee organisaties:

 • ONE Action is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor sociale welvaart. ONE Action valt onder sectie 501(c) (4) van de Internal Revenue Code (IRC) van de VS.
 • ONE Campaign is een publieke liefdadigheidsorganisatie, ook zonder winstoogmerk. ONE Campaign valt onder sectie 501( c) (3) van de IRC.

De entiteiten ONE Action en ONE Campaign zijn met elkaar verbonden. Ze delen kantoren en personeel en hebben een gemeenschappelijke missie.

ONE Action betaalt voor ONE.org en is er de eigenaar van. ONE.org kan de gegevens die het verzamelt, delen met ONE Campaign.

ONE heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en heeft haar primaire websiteservers daar. Als zodanig, zal alle informatie die je verstrekt worden overgedragen van je eigen land (dat wil zeggen, de locatie waar je de informatie invoert) naar de servers van ONE in de Verenigde Staten. Door informatie in te voeren op deze website aanvaart u ons privacybeleid en stemt u in met deze informatieoverdracht. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Let op: wanneer u dat doet, bent u geen lid van ONE meer.

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen wij en hoe gebruiken we die?

Persoonlijke informatie

Om onze missie tot een goed einde te brengen, rekent ONE op de medewerking van mensen zoals u.

We ontworpen onze website dan ook zodat u zo gemakkelijk mogelijk kunt meewerken en -dóén. Vaak houdt dat in dat we u naar persoonlijke informatie vragen.

In de volgende sectie leggen we u uit op welke manieren we u om persoonlijke informatie vragen.

Lid worden van ONE

Registreert u zich als lid van ONE? Dan vragen wij u onder andere naar de volgende gegevens: naam, e-mailadres, postcode en het land waar u op dat ogenblik verblijft. Wij delen deze persoonlijke identificatiegegevens niet en stellen ze ook niet op een andere manier ter beschikking van derden.

Alleen ONE-personeel en gevolmachtigde personen (wie dat zijn, leest u hieronder) kunnen de persoonlijke identificatiegegevens die u ons geeft, inkijken. U beslist zelf of u ons deze gegevens wilt bezorgen.

Petities

Onze petities zijn belangrijke hulpmiddelen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid. Lees, voor u ze tekent, welke informatie wij openbaar maken en wat we níét vrijgeven.

Ondertekent u een petitie op onze website? Dan beschouwen wij uw naam en verblijfsland als openbare informatie. Dat betekent dat de wereldleiders of beslissingsorganen die we willen beïnvloeden, die gegevens misschien onder ogen krijgen.

Wanneer we dergelijke petities vrijgeven, maken wij nooit uw e-mailadres of telefoonnummer openbaar.

Campagne acties

Bij gelegenheid krijgt u op onze website de kans om rechtstreekse berichten te zenden naar beleidsmakers: via een brief, een e-mail of Twitter.

De aard van deze communicatiemiddelen maakt het onmogelijk om uw informatie – welke ook (zoals uw e-mailadres) – geheim te houden voor de ontvanger van de boodschap. Kiest u ervoor om uw boodschap op deze manier naar de beleidsmaker te sturen? Dan kan ONE.org niet vermijden dat deze persoon of organisatie uw informatie gebruikt, noch controleren of die uw gegevens gebruikt of privaat houdt.

Rechtstreeks contact

Op onze website vindt u onlineformulieren en e-mailadressen om contact met ons op te nemen. Meld gerust al uw vragen, opmerkingen, problemen met onze website en andere onderwerpen. Om u te kunnen beantwoorden, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: uw e-mailadres en het land waar u woont. We gebruiken deze informatie alleen om u te antwoorden en niet voor andere doeleinden zonder uw expliciete toestemming. U mag deze onlineformulieren en e-mailadressen gebruiken om met ons te corresponderen over rechten die u heeft onder wetgeving, zoals:

 • het recht om geïnformeerd te worden over de informatie die wij over u hebben en het gebruik daarvan;
 • het recht om uw persoonlijke data te corrigeren of up to date te brengen;
 • het recht om uw informatie te blokkeren;
 • het recht om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Wij houden ons aan wetten die gelden voor u en onszelf, om uw probleem op te lossen.

Om uw af te melden van onze mailingslist, klik hier. Als u uw persoonlijke informatie verwijderd wilt hebben uit onze systemen, neem dan contact op met ons. Wees u er echter wel van bewust dat persoonlijke gegevens die u meedeelt in een petitie niet kunnen worden verwijderd.

Wij houden uw persoonlijke gegevens gedurende uw lidmaatschap en maximaal 1 jaar nadat u zich uit heeft geschreven. Persoonlijke gegevens gerelateerd aan communicatie houden we voor 1 jaar. Als u 1 jaar nadat u zichzelf uitgeschreven heeft geen nieuwe actie onderneemt dan verwijderen we uw persoonlijke gegevens uit onze systemen.

Naargelang de geldende wet(ten), kunt u in uw land het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor databescherming.

Gevolmachtigde personen

Bij gelegenheid kan het gebeuren dat wij uw persoonlijke gegevens – of een deel ervan – delen met bepaalde gevolmachtigde personen. Bijvoorbeeld met externe partners die onze website onderhouden, puur om ons bij ons werk te ondersteunen. Zij houden zich aan alle bepalingen van dit privacybeleid en delen of gebruiken uw persoonlijke informatie niet voor enige andere doelstelling dan om ONE te helpen.

Doelgroep targeting

Wij kunnen de gegevens van uw gebruikersprofiel met derde partijen delen om in de toekomst nog gerichter nieuwe leden te motiveren om mee te strijden tegen extreme armoede, vanaf de platformen van derde partijen. Wanneer we dat doen, verzekeren wij u dat uw gegevens veilig zijn en verwijderen we die naderhand ook uit hun systemen.

Andere vrijgaves

ONE.org kan zich genoodzaakt zien om uw persoonlijke informatie vrij te geven wanneer wij daartoe verplicht zijn door een wet, regulering, juridisch proces of een afdwingbaar verzoek van een overheidsinstelling.

Niet-persoonlijke informatie: cookies

Een cookie? Dat is een piepklein gegevenselement dat op uw computer, smartphone of ander mobiel toestel wordt opgeslagen door uw webbrowser. De meeste websites gebruiken cookies om bepaalde functies mogelijk te maken en om uw gebruiksgemak te vergroten. Zo herkent de website u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek.

Cookies houden informatie bij over uw gebruik van de website, maar ze bevatten geen persoonlijke identificatie-informatie op zich. Zo bewaren ze bijvoorbeeld uw naam of adres niet.

Ontdek hier meer over cookies.

ONE.org gebruikt cookies om uw websitebezoek zo persoonlijk mogelijk te maken en om enkele noodzakelijke functies te ondersteunen. Dankzij de cookies begrijpen we ook beter hoe bezoekers onze website gebruiken. ONE.org behoudt zich het recht voor om in de toekomst cookies te gebruiken voor andere doelstellingen.

Alle cookies die door ONE op uw computer worden geïnstalleerd, verlopen binnen het kalenderjaar. Opgelet: wij beheren geen cookies die door derde partijen worden geïnstalleerd (zie hieronder).

Op het ogenblik dat dit privacybeleid werd geschreven, gebruikte ONE.org volgende types cookies:

Personalisatie

Deze cookies gebruikt ONE.org om terugkerende bezoekers te herkennen en hun voorkeursinstellingen te onthouden. Zo sluiten cookies bijvoorbeeld automatisch meldingsvensters als u dat bij uw vorige bezoek zelf ook deed.

Analysetools

Zoals de meeste websites gebruiken wij analysetools om het gebruiksgemak en de functionaliteit van onze website te verbeteren. Wij gebruiken externe services zoals Google Analytics en Chartbeat voor realtime rapportering over onder andere uw gebruik van de website en uw navigatie binnen onze webomgeving. Alleen het ONE.org-personeel en gevolmachtigde personen hebben toegang tot deze gegevens. In de rapporten verzamelen wij onder meer data over uw pageviews, unieke views, unieke bezoekers, terugkerende bezoekers, bezoekfrequentie, en pieken in het webverkeer. Wij gebruiken deze diensten niet om persoonlijke info – in welke vorm dan ook – op te vragen, te verzamelen of bij te houden.

Wilt u niet dat ONE.org uw gegevens op deze manier bijhoudt? Volg dan de Opt-out-instructies van Google.

 

Cookies van derden

ONE.org biedt u ook een aantal externe diensten, zoals delen via social media. Deze externe partijen maken mogelijk ook gebruik van cookies wanneer u hun diensten gebruikt. Ontdek meer over deze diensten en hun privacybeleid via deze links:

U hebt zelf de keuze om cookies al dan niet te accepteren. Kies in uw browserinstellingen zelf om:

 • alle cookies te accepteren
 • een melding te krijgen wanneer cookies worden gebruikt
 • alle cookies uit te schakelen

Hou er rekening mee dat cookies uitschakelen een invloed kan hebben op uw gebruikerservaring bij ONE.org en andere sites. Aanvaardt u de cookies niet? Dan profiteert u ook niet van de gepersonaliseerde inhoud die wij aanbieden.

Wilt u weten hoe u cookies uitschakelt of zoekt u er meer informatie over? Ga dan naar het helpmenu of de supportwebsite van uw browser. U erkent dat wij noch controle hebben over het gebruik van cookies door derde partijen, noch gebonden zijn aan hun privacybeleid. En gebruikt deze externe diensten dus op eigen risico.

Privacy voor kinderen

ONE.org verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien – of toch zeker niet bewust. ONE.org heeft dus niet de intentie om informatie van kinderen jonger dan dertien te bekomen. De website werd ook zo ontworpen dat wij bewust leeftijdsgerelateerde informatie blokkeren wanneer kinderen jonger dan dertien die willen opvragen.

Het is mogelijk dat wij door fraude of bedrog toch informatie over kinderen jonger dan dertien jaar ontvangen. Worden we hiervan op de hoogte gesteld? Dan gaan we na of deze informatie klopt en vragen we meteen toestemming van de ouders van het kind om de informatie te behouden. Krijgen we die niet? Dan wissen we onmiddellijk alle info over het kind van onze servers.

Hebt u er weet van dat wij informatie van kinderen ontvangen? Breng ons dan meteen op de hoogte.

Veiligheid

ONE.org gebruikt encryptietechnologieën om data over te zetten en te ontvangen. We voerden bovendien de nodige veiligheidsmaatregelen door in onze fysieke werkruimtes. Om te voorkomen dat informatie die we bij u verzamelden, verloren gaat of misbruikt wordt.

Toch wijzen we u erop dat de overdracht van informatie over het internet nooit helemaal veilig is. Hoewel wij er dus alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat de informatieoverdracht via onze website volledig risicoloos is.

Algemene voorwaarden

Wanneer u onze website bezoekt, gaat u te goeder trouw akkoord met de volgende voorwaarden. Aanvaardt u deze voorwaarden niet? Dan mag u ONE.org niet bezoeken of gebruiken. En schendt u een van deze voorwaarden? Dan zet ONE.org automatisch uw toegang tot de website stop.

ONE’s eigendomsrechten en reproductiebeleid

De inhoud op ONE.org is beschermd door copyright, handelsmerk-, patentrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en tegen elk ander ongeoorloofd gebruik dat deze wetten schendt. U stemt ermee in om alle toepasbare wetten, overheidsregulering en richtlijnen na te leven wanneer u ONE.org gebruikt, en bij zaken die uit dit gebruik voortvloeien.

Links

ONE.org plaatst op zijn website links naar andere websites en bronnen. U erkent dat ONE geen controle heeft over deze sites en bronnen, en dus de content, reclame, producten of andere diensten op deze websites niet onderschrijft, noch er verantwoordelijk of aansprakelijk voor is.

Claims bij schending van auteursrechten

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 biedt recht op verhaal aan eigenaars van auteursrecht die menen dat werk dat op internet verschijnt in strijd is met hun rechten onder VS-copyright.

Meent u te goeder trouw dat werk dat op ONE.org verschijnt in strijd is met uw copyright? Stuur ons dan – al dan niet via uw vertegenwoordiger – een verzoek om uw werk te verwijderen of te blokkeren. Berichten en tegenberichten moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op dat moment gelden.

Disclaimer

ONE biedt u zijn website ONE.org en zijn inhoud aan in de staat waarop ze zich op dit moment bevinden. ONE verbindt zich – met betrekking tot de aangeboden data of gerelateerde informatie – niet tot enige opzettelijke of impliciete garanties, vertegenwoordigingen of aanbevelingen.

ONE.org bevat mogelijk onopzettelijke onjuistheden of fouten. Daarenboven kan het gebeuren dat een derde partij zonder onze toestemming veranderingen aanbrengt in de ONE.org-content of -functies. Hoewel wij waken over de integriteit van ONE.org, geven we geen garanties over de volledigheid of correctheid van de website. Merkt u op dat de informatie op ONE.org niet volledig of correct is? Neem dan contact met ons op en beschrijf – indien mogelijk – de informatie of functie die we moeten controleren én waar we die terugvinden op ONE.org (de url). Voeg hier ook uw contactgegevens aan toe.

Aansprakelijkheidsbeperking

Noch ONE noch zijn dochterondernemingen, directeuren, agenten, werknemers of consultants zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die voortkomt uit om het even welk gebruik van:

 • org en/of materiaal dat op ONE.org beschikbaar is
 • gelinkte sites
 • andere content of services die via ONE.org beschikbaar zijn

Bent u ontevreden over de website, onze content diensten of een gelinkte site? Dan is de enige, directe oplossing: stoppen met het gebruik ervan.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ONE en zijn directeuren, agenten, werknemers en consultants te beschermen voor en te vrijwaren van alle claims of eisen (inclusief redelijke gerechtskosten) die voortvloeien uit:

 1. activiteiten die verband houden met ONE.org
 2. schendingen die u begaat tegenover dit privacybeleid
 3. beweringen als zouden bijdragen of andere data die u bezorgt aan ONE.org in strijd zijn met of een schending inhouden van:
 • het copyright
 • het handelsmerk
 • het handelsgeheim
 • andere (intellectuele eigendoms)rechten van een derde partij

Inzenden van content en ONE’s Take-Down-beleid

Zendt u content, data of posts in? Dan moeten die voldoen aan het volgende beleid. Schendt u dat beleid? Dan heeft ONE.org het recht om deze content te verwijderen. Door content te posten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat de rechten van een persoon of entiteit schendt. Daarbij horen onder andere: de copyright- en de privacy- en publiciteitsrechten, zoals bepaald door de huidige wetgeving.
 • Ingezonden materiaal mag niet lasterlijk zijn ten opzichte van een individu of entiteit.
 • Materiaal dat beschermd is door copyright – geregistreerd of niet – mag u niet inzenden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
 • Volgende zaken mogen niet in de inzendingen voorkomen:
  • Merknamen
  • Handelsmerken
  • handelsopmaak, -logo’s of -zegels
  • andere voorstellingen die kunnen worden geassocieerd met een specifieke organisatie of individu, zonder de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de betrokken partij of partijen die het recht op dit materiaal in handen hebben
 • Inzendingen mogen geen afbeeldingen, foto’s of kunstwerken bevatten die niet de volledige eigendom van de inzender zijn.
 • Afbeeldingen van kinderen zijn verboden als hun ouders of voogd er geen expliciete en vormelijke toestemming voor geven.
 • Inzendingen mogen geen informatie, content of verklaringen bevatten die kunnen worden gezien als:
  • Opruiend
  • Gevaarlijk
  • Ongepast
  • Onfatsoenlijk
  • Obsceen
  • Onrechtmatig
  • Schadelijk
  • Lasterlijk
  • aanstootgevend

De inzendingen mogen bovendien niet aanzetten tot:

 • onverdraagzaamheid
 • racisme
 • haat
 • fysiek of mentaal geweld tegen een groep of individu, gebaseerd op ras, geslacht, religie, nationaliteit, beperking, seksuele oriëntatie en identiteit of leeftijd
 • Inzendingen mogen geen illegale inhoud bevatten.
 • Inzendingen mogen niet tot doel hebben commerciële activiteiten te promoten of mogelijk te maken.

Stuurt u andere types content – met inbegrip van links – in?  Dan behoudt ONE zich het recht voor om die te verwijderen, in zijn geheel of gedeeltelijk, wanneer ze dit beleid schenden of wanneer de ingezonden content niet aansluit bij de huidige posts of discussie.

Merkt u als bezoeker content of materiaal op ONE.org op dat in strijd lijkt met de vereisten hierboven? Neem contact met ons op.

ONE beoordeelt de posts naar eigen goeddunken en verwijdert ze wanneer nodig. Blijkt nadien dat ze tóch binnen het beleid passen? Dan zal ONE ze weer online zetten.

Algemeen en updates

Oordeelt een hiertoe bevoegd gerechtshof, om welke reden dan ook, dat een bepaling in dit beleid of een deel van dit beleid niet afdwingbaar is? Dan zullen wij deze bepaling toch tot in de mate van het mogelijke uitvoeren om de doelstelling van dit beleid zo goed mogelijk te benaderen.

Slaagt ONE er niet in om specifieke bepalingen in dit beleid of een gerelateerde wet af te dwingen of uitvoeren? Dan betekent dat niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Laatste update: augustus 2017