Privacybeleid en voorwaarden

Inleiding

ONE commiteert zich aan de bescherming van de privacy en veiligheid van de bezoekers van ONE.org. We ontworpen dit privacybeleid en de bijbehorende voorwaarden om je te informeren over onze verplichtingen ten opzichte van jou. Heb je vragen over ons beleid? Of wil je een beroep doen op de rechten die gelden voor je persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op.

Als wereldwijde organisatie, bestaat ONE uit meerdere bedrijfsentiteiten. In de VS verwijst ONE naar twee organisaties:

 • ONE Action – een non-profit socialewelzijnsorganisatie, die volgens sectie 501(c)(4) van de Amerikaanse belastingwet georganiseerd is.
 • ONE Campaign – een non-profit publieke liefdadigheidsinstelling, die volgens sectie 501 (c)(3) van de Amerikaanse belastingwet georganiseerd is.

Buiten de VS bestaat ONE uit de volgende aparte entiteiten:

 • Canada: ONE Global (Canada);
 • Duitsland: ONE Campaign gemeinnützige GmbH), een Duitse naamloze vennootschap zonder winstoogmerk;
 • Nigeria: ONE Campaign Nigeria LTD/GTE;
 • Senegal: ONE Campaign Senegal;
 • Verenigd Koninkrijk: ONE Against Poverty (VK), geregistreerd bij de Liefdadigheidscommissie onder nummer 1170855;
 • Zuid-Afrika: ONE Campaign Africa NPC.

ONE opereert dus onder verschillende bedrijfsentiteiten, maar die delen wel kantoren, personeel, systemen en databases. En natuurlijk hebben ze een gemeenschappelijke missie. ONE Action beheert ONE.org en stuurt hen aan, maar het deelt data die het ontvangt met de bedrijfsentiteiten die hierboven beschreven staan.

Het hoofdkwartier van ONE is in de VS en heeft daar ook zijn primaire websiteservers. Alle informatie die jij verschaft, wordt dus overgedragen van jouw land naar ONE’s servers in de VS. Wanneer je dit beleid aanvaardt en gegevens invoert op deze website, geef je dus toestemming voor die overdracht. Je kan je toestemming altijd intrekken. Dat doe je door contact met ons op te nemen. 

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen wij en hoe gebruiken we die?

Persoonlijke informatie

Om onze missie tot een goed einde te brengen, rekent ONE op de medewerking van mensen zoals u.

We ontworpen onze website dan ook zodat u zo gemakkelijk mogelijk kunt meewerken en -dóén. Vaak houdt dat in dat we u naar persoonlijke informatie vragen.

In de volgende sectie leggen we u uit op welke manieren we u om persoonlijke informatie vragen.

AVG-naleving

ONE leeft, wanneer van toepassing, de EU-gegevensbeschermingswetten na voor het verzamelen, het gebruik, de opslag en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens (zoals omschreven staat in de EU General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je op welke manier ONE de EU-gegevensbeschermingswet naleeft.

 • Wettelijke basis. ONE verwerkt alleen de persoonlijke gegevens die jij zelf verschaft (je naam, e-mailadres en post- of zipcode), wanneer:
  • we daarvoor wettelijke gronden hebben, inclusief het voldoen aan onze wettelijke en regulerende verplichtingen;
  • we een contract voor onze diensten met jou afsluiten;
  • we legitieme belangen hebben bij het gebruik van je persoonlijke gegevens, en jouw belangen of fundamentele rechten onze belangen niet overtreffen;
  • we van jou de expliciete toestemming hebben om de gegevens in kwestie te verwerken.
 • Gegevensbeheerders. De gegevensbeheerders voor de EU-gegevensbeschermingswet zijn ONE en diens netwerk van wereldwijde partners: The ONE Campaign, ONE Action, ONE Global Canada, ONE Campaign Nigeria LTD/GTE, ONE Campaign Africa NPC, ONE Campaign Senegal, ONE Campaign gemeinnützige GmbH  en ONE Against Poverty UK. We hopen dat we blijven groeien en zullen dit beleid dan ook updaten wanneer er in de toekomst nieuwe entiteiten worden toegevoegd.
 • Derde partijen. Zoals je zult opmerken in het beleid dat volgt, geven we nooit je persoonlijke gegevens vrij, behalve aan ONE-personeel en ONE’s erkende medewerkers (zie verderop). Geven we je data vrij aan erkende medewerkers van derde partijen? Dan sluiten we hierover geheimhoudingsovereenkomsten af. Zo verzekeren we je dat je persoonlijke gegevens nooit gedeeld, verkocht of vrijgegeven worden door deze derde partij.
 • Verwerkingsreden. Doordat je je persoonlijke gegevens met ons deelt, beschouwen we jou als ‘lid’. Als je daarmee akkoord gaat,  sturen we je e-mails met kansen om actie te ondernemen om een eind te maken aan extreme armoede en voorkombare ziektes in sub-Sahara-Afrika. Waarom verwerken we jouw persoonlijke gegevens – bewaren we ze dus op onze servers, sturen we je kansen om te handelen en zien we je als lid? Om onze missie te vervolledigen en extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of er winst uit halen. Je kunt je op elk moment afmelden.
 • Jouw rechten. Ben jij een EU/VK-burger en verblijf je in de EU/VK, of ben je geen EU-burger maar verblijf je in de EU/VK? Dan heb je de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die je met ons deelt, in die mate die de geldende databeschermingswetten bepalen:
  • Je kunt alle inhoud die je ons hebt verschaft om je persoonlijke gegevens te verwerken, weer intrekken.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonlijke gegevens en kunt ze altijd aanpassen.
  • Je kunt al je persoonlijke data laten wissen, als het doel waarvoor ze ingezameld werden niet langer geldt, je je goedkeuring voor verwerking intrekt of er bezwaar tegen inbrengt, en er geen andere legitieme redenen zijn voor de verwerking. Of wanneer je meent dat ze onwettig worden gebruikt.
  • Je kunt de verwerking van je persoonlijke gegevens laten inperken, omdat je hun juistheid betwijfelt, de verwerking onwettig is of wij ze niet langer nodig hebben en jij wel voor een legale claim. Of je tekent bezwaar aan tegen de verwerking en wacht de verificatie af van onze wettelijke redenen om ze te verwerken.
  • Je kunt je persoonlijke gegevens laten overgaan naar een ander bedrijf onder bepaalde omstandigheden.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij je nationale gegevensbeschermingsinstantie als je meent dat je persoonlijke gegevens onwettig werden verwerkt.

Lid worden van ONE

Registreert u zich als lid van ONE? Dan vragen wij u onder andere naar de volgende gegevens: naam, e-mailadres, postcode en het land waar u op dat ogenblik verblijft. Wij delen deze persoonlijke identificatiegegevens niet en stellen ze ook niet op een andere manier ter beschikking van derden.

Alleen ONE-personeel en gevolmachtigde personen (wie dat zijn, leest u hieronder) kunnen de persoonlijke identificatiegegevens die u ons geeft, inkijken. U beslist zelf of u ons deze gegevens wilt bezorgen.

Campagne acties, en soortgelijke acties

Onze petities zijn belangrijke hulpmiddelen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid. Lees, voor u ze tekent, welke informatie wij openbaar maken en wat we níét vrijgeven.

Ondertekent u een petitie of onderneemt u een andere actie op onze website? Dan beschouwen wij uw naam en verblijfsland als openbare informatie. Dat betekent dat de wereldleiders of beslissingsorganen die we willen beïnvloeden, die gegevens misschien onder ogen krijgen.

Wanneer we dergelijke acties richting hen ondernemen, maken wij nooit uw e-mailadres of telefoonnummer openbaar.

Acties gericht aan wereldleiders of beleidsmakers

Bij gelegenheid krijgt u op onze website de kans om rechtstreekse berichten te zenden naar beleidsmakers: via een brief, een e-mail of Twitter.

De aard van deze communicatiemiddelen maakt het onmogelijk om uw informatie – welke ook (zoals uw e-mailadres) – geheim te houden voor de ontvanger van de boodschap. Kiest u ervoor om uw boodschap op deze manier naar de beleidsmaker te sturen? Dan kan ONE.org niet vermijden dat deze persoon of organisatie uw informatie gebruikt, noch controleren of die uw gegevens gebruikt of privaat houdt.

Rechtstreeks contact

Op onze website vindt u onlineformulieren en e-mailadressen om contact met ons op te nemen. Meld gerust al uw vragen, opmerkingen, problemen met onze website en andere onderwerpen. Om u te kunnen beantwoorden, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: uw e-mailadres en het land waar u woont. We gebruiken deze informatie alleen om u te antwoorden en niet voor andere doeleinden zonder uw expliciete toestemming. U mag deze onlineformulieren en e-mailadressen gebruiken om met ons te corresponderen over rechten die u heeft onder wetgeving, zoals:

 • het recht om geïnformeerd te worden over de informatie die wij over u hebben en het gebruik daarvan;
 • het recht om uw persoonlijke data te corrigeren of up to date te brengen;
 • het recht om uw informatie te blokkeren;
 • het recht om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Wij houden ons aan wetten die gelden voor u en onszelf, om uw probleem op te lossen.

Om uw af te melden van onze mailingslijsten, klik hier.

Wil jij graag dat wij jouw persoonlijke informatie verwijderen uit onze systemen? Neem dan contact met ons op.

Hou er wel rekening mee dat persoonlijke identificatie-informatie die in petities werd meegegeven kan worden verwijderd uit onze systemen, maar, eenmaal overhandigd aan de persoon of organisatie waar de petitie en andere acties zich op richten, daar niet meer uit de systemen kan worden verwijderd.

Afhankelijk van de lokale wetgeving houden wij jouw persoonlijke identificatiegegevens bij gedurende je lidmaatschap en maximaal 1 jaar nadat je bent uitgeschreven. We behouden die informatie 1 jaar voor communicatie-doeleinden. Onderneem jij in het jaar nadat je je uitschreef, geen actie? Dan verwijderen wij al je persoonlijke informatie uit onze systemen.

Opmerking voor inwoners van de EER/VK: kies jij ervoor om een actie te ondernemen, maar wil je in het vervolg geen e-mails meer ontvangen? Dan beschouwen wij je niet als ‘lid’. We houden je gegevens dan bij tot een jaar nadat je de actie gedaan hebt. Daarna worden ze automatisch uit onze systemen verwijderd.

Gevolmachtigde personen

Bij gelegenheid kan het gebeuren dat wij uw persoonlijke gegevens – of een deel ervan – delen met bepaalde gevolmachtigde personen. Bijvoorbeeld met externe partners die onze website onderhouden, puur om ons bij ons werk te ondersteunen. Zij houden zich aan alle bepalingen van dit privacybeleid en delen of gebruiken uw persoonlijke informatie niet voor enige andere doelstelling dan om ONE te helpen.

Doelgroep targeting

Wij kunnen de gegevens van uw gebruikersprofiel met derde partijen delen om in de toekomst nog gerichter nieuwe leden te motiveren om mee te strijden tegen extreme armoede, vanaf de platformen van derde partijen. Wanneer we dat doen, verzekeren wij u dat uw gegevens veilig zijn en verwijderen we die naderhand ook uit hun systemen.

Andere vrijgaves

ONE.org kan zich genoodzaakt zien om uw persoonlijke informatie vrij te geven wanneer wij daartoe verplicht zijn door een wet, regulering, juridisch proces of een afdwingbaar verzoek van een overheidsinstelling.

Cookies

Een cookie? Dat is een piepklein gegevenselement dat op uw computer, smartphone of ander mobiel toestel wordt opgeslagen door uw webbrowser. De meeste websites gebruiken cookies om bepaalde functies mogelijk te maken en om uw gebruiksgemak te vergroten. Zo herkent de website u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek.

Cookies houden informatie bij over uw gebruik van de website, maar ze bevatten geen persoonlijke identificatie-informatie op zich. Zo bewaren ze bijvoorbeeld uw naam of adres niet.

Ontdek hier meer over cookies.

ONE.org gebruikt cookies om uw websitebezoek zo persoonlijk mogelijk te maken en om enkele noodzakelijke functies te ondersteunen. Dankzij de cookies begrijpen we ook beter hoe bezoekers onze website gebruiken. ONE.org behoudt zich het recht voor om in de toekomst cookies te gebruiken voor andere doelstellingen.

Alle cookies die door ONE op uw computer worden geïnstalleerd, verlopen binnen het kalenderjaar. Opgelet: wij beheren geen cookies die door derde partijen worden geïnstalleerd (zie hieronder).

Op het ogenblik dat dit privacybeleid werd geschreven, gebruikte ONE.org volgende types cookies:

Personalisatie

Deze cookies gebruikt ONE.org om terugkerende bezoekers te herkennen en hun voorkeursinstellingen te onthouden. Zo sluiten cookies bijvoorbeeld automatisch meldingsvensters als u dat bij uw vorige bezoek zelf ook deed.

Analysetools

Wij gebruiken externe services zoals Google Analytics en en Facebook Analytics voor realtime rapportering over onder andere uw gebruik van de website en uw navigatie binnen onze webomgeving. Alleen het ONE.org-personeel en gevolmachtigde personen hebben toegang tot deze gegevens. In de rapporten verzamelen wij onder meer data over uw pageviews, unieke views, unieke bezoekers, terugkerende bezoekers, bezoekfrequentie, en pieken in het webverkeer. Wij gebruiken deze diensten niet om persoonlijke info – in welke vorm dan ook – op te vragen, te verzamelen of bij te houden.

Wilt u niet dat ONE.org uw gegevens op deze manier bijhoudt? Volg dan de Opt-out-instructies van Google.

Cookies van derden

ONE.org biedt u ook een aantal externe diensten, zoals delen via social media. Deze externe partijen maken mogelijk ook gebruik van cookies wanneer u hun diensten gebruikt. Ontdek meer over deze diensten en hun privacybeleid via deze links:

U hebt zelf de keuze om cookies al dan niet te accepteren. Kies in uw browserinstellingen zelf om:

 • alle cookies te accepteren
 • een melding te krijgen wanneer cookies worden gebruikt
 • alle cookies uit te schakelen

Hou er rekening mee dat cookies uitschakelen een invloed kan hebben op uw gebruikerservaring bij ONE.org en andere sites. U kunt uw browser voorkeuren aanpassen waardoor je alle of specifieke cookies aanvaard. Aanvaardt u de cookies niet? Dan profiteert u ook niet van de gepersonaliseerde inhoud die wij aanbieden.

Wilt u weten hoe u cookies uitschakelt of zoekt u er meer informatie over? Ga dan naar het helpmenu of de supportwebsite van uw browser. U erkent dat wij noch controle hebben over het gebruik van cookies door derde partijen, noch gebonden zijn aan hun privacybeleid. En gebruikt deze externe diensten dus op eigen risico.

Privacy voor kinderen

Wij nemen nooit bewust contact op met of verzamelen gegevens van minderjarigen. ONE.org heeft niet de bedoeling om welke informatie dan ook te verzamelen van kinderen jonger dan 13 (of een andere relevante leeftijd, indien die binnen de desbetreffende jurisdictie van toepassing is voor ‘minderjarigen’). We ontwierpen onze site zodanig dat we nooit bewust informatie van minderjarigen aanvaarden wanneer naar leeftijdsgerelateerde informatie wordt gevraagd.

Het is mogelijk dat wij door fraude of bedrog toch informatie over kinderen jonger dan dertien jaar ontvangen. Worden we hiervan op de hoogte gesteld? Dan gaan we na of deze informatie klopt en vragen we meteen toestemming van de ouders van het kind om de informatie te behouden. Krijgen we die niet? Dan wissen we onmiddellijk alle info over het kind van onze servers.

Hebt u er weet van dat wij informatie van kinderen ontvangen? Breng ons dan meteen op de hoogte.

Veiligheid

ONE.org gebruikt encryptietechnologieën om data over te zetten en te ontvangen. We voerden bovendien de nodige veiligheidsmaatregelen door in onze fysieke werkruimtes. Om te voorkomen dat informatie die we bij u verzamelden, verloren gaat of misbruikt wordt.

Toch wijzen we u erop dat de overdracht van informatie over het internet nooit helemaal veilig is. Hoewel wij er dus alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat de informatieoverdracht via onze website volledig risicoloos is.

We gebruiken de re-CAPTCHA-technologie van Google om misbruik of spammen op de ONE.org website te voorkomen. Deze technologie wordt gebruikt om te bepalen of een actie die op ONE.org wordt gedaan door een mens wordt uitgevoerd of dat het een poging is om onze systemen via geautomatiseerde verwerking te misbruiken. Onderdeel van deze techniek is het versturen van de IP-adressen van de bezoekers en andere gegevens die Google nodigt heeft voor de reCAPTCHA-technologie. Aanvullende informatie over reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy.

Algemene voorwaarden

Wanneer u onze website bezoekt, gaat u te goeder trouw akkoord met de volgende voorwaarden. Aanvaardt u deze voorwaarden niet? Dan mag u ONE.org niet bezoeken of gebruiken. En schendt u een van deze voorwaarden? Dan zet ONE.org automatisch uw toegang tot de website stop.

ONE’s eigendomsrechten en reproductiebeleid

De inhoud op ONE.org is beschermd door copyright, handelsmerk-, patentrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en tegen elk ander ongeoorloofd gebruik dat deze wetten schendt. U stemt ermee in om alle toepasbare wetten, overheidsregulering en richtlijnen na te leven wanneer u ONE.org gebruikt, en bij zaken die uit dit gebruik voortvloeien.

Links

ONE.org plaatst op zijn website links naar andere websites en bronnen. U erkent dat ONE geen controle heeft over deze sites en bronnen, en dus de content, reclame, producten of andere diensten op deze websites niet onderschrijft, noch er verantwoordelijk of aansprakelijk voor is.

Claims bij schending van auteursrechten

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 biedt recht op verhaal aan eigenaars van auteursrecht die menen dat werk dat op internet verschijnt in strijd is met hun rechten onder VS-copyright.

Meent u te goeder trouw dat werk dat op ONE.org verschijnt in strijd is met uw copyright? Stuur ons dan – al dan niet via uw vertegenwoordiger – een verzoek om uw werk te verwijderen of te blokkeren. Berichten en tegenberichten moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op dat moment gelden.

Disclaimer

ONE biedt u zijn website ONE.org en zijn inhoud aan in de staat waarop ze zich op dit moment bevinden. ONE verbindt zich – met betrekking tot de aangeboden data of gerelateerde informatie – niet tot enige opzettelijke of impliciete garanties, vertegenwoordigingen of aanbevelingen.

ONE.org bevat mogelijk onopzettelijke onjuistheden of fouten. Daarenboven kan het gebeuren dat een derde partij zonder onze toestemming veranderingen aanbrengt in de ONE.org-content of -functies. Hoewel wij waken over de integriteit van ONE.org, geven we geen garanties over de volledigheid of correctheid van de website. Merkt u op dat de informatie op ONE.org niet volledig of correct is? Neem dan contact met ons op en beschrijf – indien mogelijk – de informatie of functie die we moeten controleren én waar we die terugvinden op ONE.org (de url). Voeg hier ook uw contactgegevens aan toe.

Aansprakelijkheidsbeperking

Noch ONE noch zijn dochterondernemingen, directeuren, agenten, werknemers of consultants zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die voortkomt uit om het even welk gebruik van:

 • org en/of materiaal dat op ONE.org beschikbaar is
 • gelinkte sites
 • andere content of services die via ONE.org beschikbaar zijn

Bent u ontevreden over de website, onze content diensten of een gelinkte site? Dan is de enige, directe oplossing: stoppen met het gebruik ervan.

Schadeloosstelling

Je gaat akkoord, in de mate die de geldende wet toelaat om ONE en zijn directeuren, agenten, werknemers en consultants te beschermen voor en te vrijwaren van alle claims of eisen (inclusief redelijke gerechtskosten) die voortvloeien uit:

 1. activiteiten die verband houden met ONE.org
 2. schendingen die u begaat tegenover dit privacybeleid
 3. beweringen als zouden bijdragen of andere data die u bezorgt aan ONE.org in strijd zijn met of een schending inhouden van:
 • het copyright
 • het handelsmerk
 • het handelsgeheim
 • andere (intellectuele eigendoms)rechten van een derde partij

Inzenden van content en ONE’s Take-Down-beleid

Zendt u content, data of posts in? Dan moeten die voldoen aan het volgende beleid. Schendt u dat beleid? Dan heeft ONE.org het recht om deze content te verwijderen. Door content te posten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat de rechten van een persoon of entiteit schendt. Daarbij horen onder andere: de copyright- en de privacy- en publiciteitsrechten, zoals bepaald door de huidige wetgeving.
 • Ingezonden materiaal mag niet lasterlijk zijn ten opzichte van een individu of entiteit.
 • Materiaal dat beschermd is door copyright – geregistreerd of niet – mag u niet inzenden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
 • Volgende zaken mogen niet in de inzendingen voorkomen:
  • Merknamen
  • Handelsmerken
  • handelsopmaak, -logo’s of -zegels
  • andere voorstellingen die kunnen worden geassocieerd met een specifieke organisatie of individu, zonder de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de betrokken partij of partijen die het recht op dit materiaal in handen hebben
 • Inzendingen mogen geen afbeeldingen, foto’s of kunstwerken bevatten die niet de volledige eigendom van de inzender zijn.
 • Afbeeldingen van kinderen zijn verboden als hun ouders of voogd er geen expliciete en vormelijke toestemming voor geven.
 • Inzendingen mogen geen informatie, content of verklaringen bevatten die kunnen worden gezien als:
  • Opruiend
  • Gevaarlijk
  • Ongepast
  • Onfatsoenlijk
  • Obsceen
  • Onrechtmatig
  • Schadelijk
  • Lasterlijk
  • aanstootgevend

De inzendingen mogen bovendien niet aanzetten tot:

 • onverdraagzaamheid
 • racisme
 • haat
 • fysiek of mentaal geweld tegen een groep of individu, gebaseerd op ras, geslacht, religie, nationaliteit, beperking, seksuele oriëntatie en identiteit of leeftijd
 • Inzendingen mogen geen illegale inhoud bevatten.
 • Inzendingen mogen niet tot doel hebben commerciële activiteiten te promoten of mogelijk te maken.

Stuurt u andere types content – met inbegrip van links – in?  Dan behoudt ONE zich het recht voor om die te verwijderen, in zijn geheel of gedeeltelijk, wanneer ze dit beleid schenden of wanneer de ingezonden content niet aansluit bij de huidige posts of discussie.

Merkt u als bezoeker content of materiaal op ONE.org op dat in strijd lijkt met de vereisten hierboven? Neem contact met ons op.

ONE beoordeelt de posts naar eigen goeddunken en verwijdert ze wanneer nodig. Blijkt nadien dat ze tóch binnen het beleid passen? Dan zal ONE ze weer online zetten.

Algemeen en updates

Oordeelt een hiertoe bevoegd gerechtshof, om welke reden dan ook, dat een bepaling in dit beleid of een deel van dit beleid niet afdwingbaar is? Dan zullen wij deze bepaling toch tot in de mate van het mogelijke uitvoeren om de doelstelling van dit beleid zo goed mogelijk te benaderen.

Slaagt ONE er niet in om specifieke bepalingen in dit beleid of een gerelateerde wet af te dwingen of uitvoeren? Dan betekent dat niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Laatste update: April 2021

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Door te tekenen aanvaard je ONE’s privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Wil jij op de hoogte blijven over hoe je extreme armoede kunt helpen bestrijden?

Schrijf je nu in om de e-mails van ONE te blijven ontvangen. Zo kun je blijven meedoen samen met miljoenen mensen ter wereld die actie ondernemen om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. Wij vragen jou uitsluitend om je stem, nooit om geld. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.
Privacy options
Weet je het zeker? Als je 'ja' selecteert, kunnen we je laten weten hoe je een verschil maakt. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.

Door te tekenen aanvaard je ONE's privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Je accepteert het om af en toe updates van ONE's campagnes te ontvangen. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing