ONE’s diversiteits- en inclusieverklaring

Over ONE

ONE’s diversiteits- en inclusieverklaring

ONE is een wereldwijde organisatie. Waar we ook actief zijn, we streven altijd naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen erkennen, waarderen en toejuichen. ONE ziet een diverse en inclusieve werkplek als een voordeel voor elke organisatie.

Door een community op te bouwen van mensen met diverse achtergronden, ervaringen en perspectieven, kunnen we sterker en beter toegerust strijden voor de wereld die we voor ogen hebben. Een wereld waarin mensen hun volle potentieel kunnen bereiken en zelf deel uitmaken van beslissingen die hun levens beïnvloeden. De creativiteit en innovatie die voortkomt uit diverse denkwerelden en inclusie van perspectieven is cruciaal voor het behalen van ONE’s doelstellingen.

Wat verstaat ONE onder diversiteit en inclusie?

  • Diversiteit op de werkvloer erkennen en omarmen We willen een inclusieve cultuur creëren voor iedereen, ongeacht ras, gender, nationale of etnische origine, cultuur, taal, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, lichamelijke mogelijkheden, politieke overtuigingen of enige andere verschillen tussen mensen.
  • Een gastvrije organisatie creëren We willen een omgeving creëren die wordt verrijkt door diverse invalshoeken en medewerkers de kans geven om volledig zichzelf te zijn op het werk. Ieder individu heeft een stem en wordt aangemoedigd om bij te dragen.
  • Uiteenlopende standpunten waarderen We willen een hefboom zijn voor de diverse denkwijzen, vaardigheden en ervaringen van onze medewerkers en andere stakeholders. We bieden kansen om te leren en voeden een cultuur met open geest, mededogen en inclusiviteit tussen individuen en groepen.
  • Diversiteit onder stakeholders respecteren We hebben altijd respect voor de verschillende gemeenschappen en stakeholders waarmee we samenwerken, waaronder werknemers, vrijwilligers, leden, overheden, partners en ons bestuur.

Met woorden en berispingen alleen zullen we dit niet voor elkaar krijgen. Ons diversiteitsbeleid vergt toegewijde energie, inspanningen en leerprocessen, bewuste interventies en interactie. Met diepgaand en duurzaam respect voor elkaar kunnen we de diverse en bruisende organisatie worden die we voor ogen hebben.