EER Privacy Beleid

Inleiding

Wij committeren ons aan de bescherming van de privacy en veiligheid van financiers, partners, vrijwilligers en elk ander die door medewerkers van ONE wordt gecontacteerd of contact met hen heeft opgenomen. Je hebt deze notitie onder ogen gekregen omdat je informatie hebt ontvangen van een van onze medewerkers. We ontworpen dit privacybeleid om je te informeren over onze verplichtingen ten opzichte van jou. Dit beleid heeft betrekking op: beïnvloeders (‘influencers’), partners, beleidsmakers en andere overheidsfunctionarissen, vrijwilligers en elk ander die gecontacteerd is door of contact heeft opgenomen met een medewerker van ONE. Heb je vragen over ons beleid? Of wil je een beroep doen op de rechten die gelden voor je persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op.

Als wereldwijde organisatie, bestaat ONE uit meerdere bedrijfsentiteiten. In de VS verwijst ONE naar twee organisaties:

 • ONE Action – een non-profit socialewelzijnsorganisatie, die volgens sectie 501(c)(4) van de Amerikaanse belastingwet georganiseerd is.
 • ONE Campaign – een non-profit publieke liefdadigheidsinstelling, die volgens sectie 501 (c)(3) van de Amerikaanse belastingwet georganiseerd is.

Buiten de VS bestaat ONE uit de volgende aparte entiteiten:

 • Canada: ONE Global (Canada);
 • Nigeria: ONE Campaign Nigeria LTD/GTE;
 • Zuid-Afrika: ONE Campaign Africa NPC;
 • Verenigd Koninkrijk: ONE Against Poverty (VK), geregistreerd bij de Liefdadigheidscommissie onder nummer 1170855.

ONE opereert dus onder verschillende bedrijfsentiteiten, maar die delen wel kantoren, personeel en een gemeenschappelijke missie. Daardoor kan het zo zijn dat data die we ontvangen en verwerken gedeeld worden met de bedrijfsentiteiten en locaties die hierboven beschreven staan.

Het hoofdkwartier van ONE is in de VS en heeft daar ook zijn primaire website servers. Alle informatie die jij verschaft of hebt verschaft, wordt dus overgedragen van jouw land naar ONE’s servers in de VS.

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen wij en hoe gebruiken we die?

Persoonlijke informatie

Om onze missie tot een goed einde te brengen, rekent ONE op de medewerking van mensen zoals u. Als lobby- en campagne organisatie is de communicatie vanuit ONE zo ontworpen dat je gemakkelijk kunt meewerken en -dóén. Vaak houdt dat in dat we u naar persoonlijke informatie vragen en deze informatie op onze systemen opslaan. In de volgende sectie leggen we u uit op welke manieren we u om persoonlijke informatie vragen.

AVG-naleving

ONE leeft, wanneer van toepassing, de EU-gegevensbeschermingswetten na voor het verzamelen, het gebruik, de opslag en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens (zoals omschreven staat in de EU General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je op welke manier ONE de EU-gegevensbeschermingswet naleeft.

 • Wettelijke basis. ONE heeft een legitiem belang voor het verwerken van je persoonlijke informatie. Jouw interesses en fundamentele rechten prevaleren niet boven onze legitieme belangen.
 • Gebruikers. Beïnvloeders (‘influencers’), partners, vrijwilligers, beleidsmakers en andere overheidsfunctionarissen.
 • Legitieme interesse. Er zijn een aantal voorbeelden waar wij legitieme interesse hebben in het verwerken van jouw gegevens, waaronder: het uitbreiden van onze activiteiten; interactie met belangrijke stakeholders, partners en overheidsfunctionarissen; ondersteuning van onze vrijwilligers waaronder het boeken van reizen voor relevantie evenementen en kostendeclaraties; en het managen van onze zakelijke communicatie.
 • Andere wettelijke basis: we verwerken jouw persoonlijke data daar waar:
  • We een legitieme reden hebben om dat te doen, waaronder het vervullen van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
  • Een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract tussen ons.
 • Gegevensbeheerders. De gegevensbeheerders voor de EU-gegevensbeschermingswet zijn ONE en diens netwerk van wereldwijde partners: The ONE Campaign, ONE Action, ONE Global Canada, ONE Campaign Nigeria LTD/GTE, ONE Campaign Africa NPC en ONE Against Poverty UK. We hopen dat we blijven groeien en zullen dit beleid dan ook updaten wanneer er in de toekomst nieuwe entiteiten worden toegevoegd.
 • Derde partijen. Wij geven nooit je persoonlijke gegevens vrij, behalve aan ONE-personeel en ONE’s erkende medewerkers. Geven we je data vrij aan erkende medewerkers van derde partijen? Dan sluiten we hierover geheimhoudingsovereenkomsten af. Zo verzekeren we je dat je persoonlijke gegevens nooit gedeeld, verkocht of vrijgegeven worden door deze derde partij.
 • Verwerkingsreden. Waarom verwerken we jouw persoonlijke gegevens – bewaren we ze dus op onze servers? Om onze missie te vervolledigen en extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of er winst uit halen.
 • Afmelden. Je kunt je op elk moment afmelden door contact met ons op te nemen. Daarnaast heb je het recht om je data te laten wissen. Als je je persoonlijke gegevens uit onze systemen wilt laten wissen, neem dan contact met ons op.
 • Jouw rechten. Ben jij een EU-burger en verblijf je in de EU, of ben je geen EU-burger maar verblijf je in de EU? Dan heb je de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die je met ons deelt, in die mate die de geldende databescherming wetten bepalen:
  • Je kunt alle inhoud die je ons hebt verschaft om je persoonlijke gegevens te verwerken, weer intrekken.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonlijke gegevens en kunt ze altijd aanpassen.
  • Je kunt al je persoonlijke data laten wissen, als het doel waarvoor ze ingezameld werden niet langer geldt, je je goedkeuring voor verwerking intrekt of er bezwaar tegen inbrengt, en er geen andere legitieme redenen zijn voor de verwerking. Of wanneer je meent dat ze onwettig worden gebruikt.
  • Je kunt de verwerking van je persoonlijke gegevens laten inperken, omdat je hun juistheid betwijfelt, de verwerking onwettig is of wij ze niet langer nodig hebben en jij wel voor een legale claim. Of je tekent bezwaar aan tegen de verwerking en wacht de verificatie af van onze wettelijke redenen om ze te verwerken.
  • Je kunt je persoonlijke gegevens laten overgaan naar een ander bedrijf onder bepaalde omstandigheden.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij je nationale gegevensbescherming instantie als je meent dat je persoonlijke gegevens onwettig werden verwerkt.

Privacy voor kinderen

Wij nemen nooit bewust contact op met of verzamelen gegevens van minderjarigen. Onze website en onze communicatie heeft niet de bedoeling om welke informatie dan ook te verzamelen van kinderen jonger dan 13 (of een andere relevante leeftijd, indien die binnen de desbetreffende jurisdictie van toepassing is voor ‘minderjarigen’). We ontwierpen onze site zodanig dat we nooit bewust informatie van minderjarigen aanvaarden wanneer naar leeftijdsgerelateerde informatie wordt gevraagd.

Het is mogelijk dat wij door fraude of bedrog toch informatie over kinderen jonger dan dertien jaar ontvangen. Worden we hiervan op de hoogte gesteld? Dan gaan we na of deze informatie klopt en vragen we meteen toestemming van de ouders van het kind om de informatie te behouden. Krijgen we die niet? Dan wissen we onmiddellijk alle info over het kind van onze servers.

Hebt u er weet van dat wij informatie van kinderen ontvangen? Breng ons dan meteen op de hoogte.

Laatste update: mei 2018

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Door te tekenen aanvaard je ONE’s privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Wil jij op de hoogte blijven over hoe je extreme armoede kunt helpen bestrijden?

Schrijf je nu in om de e-mails van ONE te blijven ontvangen. Zo kun je blijven meedoen samen met miljoenen mensen ter wereld die actie ondernemen om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. Wij vragen jou uitsluitend om je stem, nooit om geld. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.
Privacy options
Weet je het zeker? Als je 'ja' selecteert, kunnen we je laten weten hoe je een verschil maakt. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.

Door te tekenen aanvaard je ONE's privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

You agree to receive occasional updates about ONE’s campaigns. You can uitschrijven at any time.

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing