In 2021 heeft ONE meer dan 320 jonge ambassadeurs, van meer dan 30 verschillende nationaliteiten die verspreid zijn over 6 Europese landen, bij elkaar gebracht.

Lees verder

ONE Jeugdambassadeurs – onderdeel van ONE’s Global Activists programma – zijn een jong en gemotiveerd team van vrijwilligers die onze campagnes in heel Europa van energie voorzien. De Jeugdambassadeur programma’s geven meer dan 300 jonge activisten in heel Europa de middelen om in actie te komen om een einde te maken aan extreme armoede, door campagne te voeren binnen en buiten hun gemeenschap, door het werk van ONE zichtbaarder te maken in de media, en via belangenbehartiging bij beleidsmakers op Europees, nationaal en lokaal niveau.

In de afgelopen jaren hebben Jeugdambassadeurs campagne gevoerd over hoe lage-inkomenslanden moeten worden gesteund om de COVID-19 pandemie te doorzien, nationale en EU-begroting processen, gendergelijkheid, onderwijs, voeding, fairtrade koffie, transparantie en steun aan organisaties die essentiële diensten verlenen om voorkombare ziektes aan te pakken, zoals Gavi en het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria. In 2019 voerden jeugdambassadeurs in Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Italië en Ierland de ONE Vote 2019-campagne, waarbij ze de steun kregen van meer dan 200 leden van het Europees Parlement (MEP’s) die zich ertoe verbonden hun mandaat te gebruiken om een einde te maken aan extreme armoede.

Jeugdambassadeurs werken ook samen met de media om meer bekendheid te geven aan de campagnes van ONE, moedigen het publiek aan om petities van ONE te ondertekenen via online activiteiten en lokale evenementen, en voeren een verscheidenheid aan creatieve, ambitieuze en innovatieve acties uit ter ondersteuning van ons campagne- en belangenbehartiging werk. Intern zijn onze jeugdambassadeurs van cruciaal belang om de missie van ONE te bevorderen. Zij zijn onze beste adviseurs en ogen in het veld, en scouten mogelijkheden om de onderwerpen waarvoor we campagne voeren onder de aandacht te brengen.

Sinds 2015 hebben onze jeugdambassadeurs:

  • Meer dan 1.000 campagne-evenementen gehouden
  • Meer dan 1.500 in de media verschenen op nationaal en lokaal niveau, waar het politiek relevant is
  • Meer dan 1.500 ontmoetingen gehad met staatshoofden, ministers, partijleiders, woordvoerders van ontwikkelingssamenwerking en andere beleidsmakers.

Zin om mee te doen?

We werven een keer per jaar aan voor ons ONE Jeugdambassadeurs programma. Meld je aan om een bericht te ontvangen wanneer er aanmeldingen opengaan voor onze programma’s in het VK, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Italië.

Zorg ervoor dat je toestemt met het ontvangen van e-mails van ons, zodat we je op de hoogte kunnen brengen wanneer de aanmeldingen opengaan!

Meld je aan