Een open brief aan onze wereldleiders

Voor de 39.000 meisjes die vandaag kindbruid werden. Voor één miljard vrouwen die geen eigen bankrekening hebben. Voor vrouwen overal ter wereld die minder betaald krijgen dan een man voor hetzelfde werk.

Niemand is gelijk tot we allemaal gelijk zijn. Onderteken onze Armoede is seksistisch-brief aan wereldleiders. Wees trots op je principes.

Beste wereldleiders,

We zetten jullie voor het blok.

Voor 130 miljoen meisjes, die geen kans hebben op onderwijs. Voor één miljard vrouwen die geen eigen bankrekening hebben. Voor 39.000 meisjes die vandaag kindbruid werden. Voor vrouwen overal ter wereld die minder betaald krijgen dan een man voor hetzelfde werk.

Nergens ter wereld hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen. Maar voor meisjes en vrouwen in de armste landen, is de ongelijkheid het grootst.

Armoede is seksistisch. Maar wij zullen niet toekijken hoe vrouwen in armoede worden omzeild, benadeeld en achtergesteld.

Het goede nieuws? Jullie hebben dit jaar de macht in handen om historische veranderingen voor vrouwen teweeg te brengen. Van de G7 tot de G20, van de Afrikaanse Unie tot jullie jaarlijkse budgetten.

Bij elke gelegenheid zullen wij blijven aandringen op ambitieuze doelen. We zullen jullie daaraan herinneren en we houden jullie daarvoor verantwoordelijk. En, als jullie daadwerkelijk met actie over de brug komen, zullen wij de eersten zijn om jullie vooruitgang toe te juichen.

We zullen niet ophouden voordat er rechtvaardigheid is voor vrouwen en meisjes overal ter wereld.

Want niemand is gelijk tot we allemaal gelijk zijn.