Ons advies voor het nieuwe parlement en de nieuwe regering

De nieuwe Nederlandse regering zal de komende vier jaar het hoofd moeten bieden aan de grootste uitdagingen van onze generatie: extreme armoede, ongelijkheden, wereldwijde pandemieën en klimaatverandering. Enkel sterk leiderschap op nationaal én internationaal niveau kan ervoor zorgen dat we deze uitdagingen aan kunnen.

De komende vier jaar zullen we duurzame oplossingen moéten vinden voor uitdagingen in binnen- en buitenland. Hierbij zijn Nederlandse politici van groot belang. Wij hebben daarom drie aanbevelingen voor hen, die ervoor zullen zorgen dat de nieuwe regering van Nederland haar internationale verplichtingen rondom ontwikkelingssamenwerking kan nakomen.

Het komende parlement moet zich toeleggen op de volgende drie elementen:

  1. Leiderschap tonen op het internationale toneel door internationale afspraken na te komen.

Het percentage van het Nederlandse bruto nationaal product (BNP) dat als Official Development Assistance (ODA) – het ontwikkelingssamenwerkingsbudget – wordt besteed ligt op het laagste niveau sinds 2012. Er wordt voorspelt dat dit verder dalen tot 0,55% in 2021 en tot 0,52% in 2024. Ter herinnering, de internationale afspraak is 0,7%.

De huidige en vorige regering hebben beide budget geleend vanuit de toekomst om urgente crises op te lossen. Dit kan zo niet doorgaan – de nieuwe regering moet deze trend doorbreken en de erfenis van het huidige parlement oplossen zonder een kasschuif toe te passen. Uit een onlangs verschenen enquête bleek dat het draagvlak voor de vermindering van de ontwikkelingssamenwerking onder de Nederlandse bevolking bij vrijwel alle politieke partijen drastisch is afgenomen. Kortom, iedereen is het erover eens dat we terug moeten naar de internationale afspraak van 0,7%.

  1. Een Nederlandse wereldwijde gezondheidsstrategie uitwerken en zorgen dat covid-19 vaccins voor iedereen beschikbaar zijn.

Als de pandemie ons één belangrijke les heeft geleerd, dan is het wel dat de wereld onderling verbonden is en dat uitdagingen niet los van elkaar kunnen worden aangepakt. Uit ons onderzoek blijkt dat ook ruim twee derde van de Nederlanders van mening is dat wij pas veilig zijn, wanneer de pandemie in ieder land is verslagen. Korte- en langetermijninvesteringen in de aanpak van de coronapandemie en investeringen in wereldwijde gezondheidsstelsels zijn twee kanten van dezelfde medaille – en daarom moeten beide worden gedaan, zodat we klaar zijn wanneer de volgende gezondheidscrisis op ons afkomt. De internationale inspanningen van Nederland om covid-19 aan te pakken mogen niet ten koste gaan van de strijd tegen andere dodelijke ziekten zoals hiv/aids of seksuele gezondheid en reproductieve rechten (SRGR), waarvan het budget voor dit jaar is verlaagd.

De volgende regering moet het advies van het huidige parlement ter harte nemen en een globale gezondheidsstrategie voor de komende vier jaar neerzetten. Ook blijkt uit ons onderzoek dat ruim twee derde van de Nederlanders (69%) van mening is dat lange termijn investeringen in internationale gezondheid(szorg) nodig zijn. In het eerste jaar zal het nieuwe kabinet dus overeenstemming moeten bereiken over de wereldwijde gezondheidsstrategie: deze strategie moet een goed toegerust budget omvatten en moet samenhangend zijn in al het Nederlandse interne en externe beleid.

Daarnaast is het van levensbelang dat Nederland bijdraagt om de toekomstige vaccins en behandelingen beschikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen op deze wereld. Alleen dan kunnen we de coronapandemie beëindigen. Concreet kan Nederland dit doen door bij te dragen aan instrumenten als de Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), en aan het verzorgen van eerlijke en transparante vaccine deals.  Bijna driekwart (71%) van de Nederlanders is van mening dat dat covid-19 vaccins in een gelijk tempo en eerlijk over alle landen van de wereld verdeeld moeten worden. Daarnaast vindt zelfs 74% dat farmaceutische bedrijven kennis over het produceren van het vaccin vrij moeten delen, zodat bedrijven overal ter wereld kunnen beginnen met het produceren en verspreiden van het covid-19 vaccin.

  1. Een economisch stimuleringspakket beschikbaar maken voor onze partners.

Covid-19 dreigt tientallen jaren van economische vooruitgang en ontwikkelingswinst terug te draaien. Het merendeel van de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara zullen voor het eerst in 25 jaar in een recessie terechtkomen en binnen de bevolking zullen tot 40 miljoen mensen in extreme armoede terechtkomen, terwijl het leven en de bestaansmiddelen van miljoenen anderen in gevaar zullen komen. Ook vinden 65% procent van de Nederlanders het belangrijk dat wij landen hierin helpen, wanneer zij zelf de middelen niet hebben.

De volgende regering moet daarom de uitbreiding van het initiatief voor de opschorting van schulden van de G20 en de Club van Parijs steunen. Een alomvattende schuldenopschorting met betrekking tot bilaterale, multilaterale en particuliere schuldendienstbetalingen tot eind 2021 zou ongeveer 51 miljard dollar kunnen vrijmaken om landen in staat te stellen te reageren op de gezondheidspandemie en de economische crisis. Uiteraard is het voor sommige landen niet genoeg om enkel te focussen op DSSI en moet ook daar buiten gekeken worden om schulden te verlichten.

Haal jij de partijleiders over om zich in te zetten voor deze punten? Klik hier om ze een berichtje te sturen!

Hier kun je ons volledige beleidsadvies voor de komende regering lezen.

Sluit je aan

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Sluit je aan

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Door te tekenen aanvaard je ONE’s privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Wil jij op de hoogte blijven over hoe je extreme armoede kunt helpen bestrijden?

Schrijf je nu in om de e-mails van ONE te blijven ontvangen. Zo kun je blijven meedoen samen met miljoenen mensen ter wereld die actie ondernemen om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. Wij vragen jou uitsluitend om je stem, nooit om geld. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.
Privacy options
Weet je het zeker? Als je 'ja' selecteert, kunnen we je laten weten hoe je een verschil maakt. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.

Door te tekenen aanvaard je ONE's privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Je accepteert het om af en toe updates van ONE's campagnes te ontvangen. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing

Gerelateerde blogs