Hier is alles wat we bij ONE hebben gedaan om Gavi dit jaar te steunen

Sinds het begin van het jaar voeren we bij ONE campagne ter ondersteuning van Gavi, the Vaccine Alliance. En slechts twee maanden na de start van onze campagne verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 tot een pandemie. 

Het feit dat COVID-19 de krantenkoppen domineert, betekent niet dat het risico op andere ziekten verdwijnt. Dus, tijdens deze ongekende tijd, heeft Gavi haar inspanningen opgevoerd om de routinematige immunisatie voort te zetten, gezondheidswerkers te beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen, trainingen te organiseren en diagnose tests te financieren. Landen over de hele wereld werken samen om Gavi te financieren, om er zo voor te zorgen dat mensen overal ter wereld toegang hebben tot de vaccinaties die ze nodig hebben om gezond te leven. 

Met haar bewezen vermogen om vaccins op gigantische schaal te leveren en haar inzet om de last van deze pandemie voor kwetsbare gezondheidssystemen te helpen verminderen, zal deze wereldwijde alliantie een cruciale partner zijn bij de distributie van een COVID-19-vaccin wanneer dat beschikbaar komt, en ervoor zorgen dat het voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is.

Hieronder kun je meer lezen over het werk dat elk van onze campagnevoerders, leden en activisten (waaronder de Jeugdambassadeurs) in verschillende landen heeft verricht om te zorgen dat Gavi haar werk de komende vijf jaar kan voortzetten. 

Nederland
Hoewel we begin februari onze petitie al hadden gelanceerd, zijn we pas echt van start gegaan toen ons Jeugdambassadeurs programma in maart was afgetrapt. Begin april hebben we onze minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag, met tweets overladen. Eind april, tijdens Wereld Immunistatie Week, deelden we een video waarin we haar vroegen om Gavi te steunen en publiceerden we twee blogs van onze Jeugdambassadeurs. Dankzij onze open brief – die bijna 1500 mensen ondertekenden – en de Jeugdambassadeurs-video werden we uitgenodigd om de brief en onze boodschap digitaal te overhandigen. 

Op 4 mei kwamen onze Jeugdambassadeurs virtueel samen met Mette Gonggrijp, die minister Sigrid Kaag vertegenwoordigde, om campagne te voeren voor meer geld voor Gavi. We maakten van de gelegenheid gebruik om ONE en ons werk in de lokale media te promoten. Op 18 mei brachten we een video uit gericht aan premier Mark Rutte, waarin we hem opriepen tot volledige steun voor Gavi, en onze Jeugdambassadeurs schreven hem brieven waarin ze uitleggen waarom investeren in Gavi zo cruciaal is. En slechts twee dagen voor de conferentie werd de petitie van Gavi met toenmalige 55.712 handtekeningen aan het Parlement overhandigd, specifiek aan de Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit alles heeft ertoe geleid dat premier Rutte 325 miljoen euro heeft toegezegd voor Gavi, waaronder een grote bijdrage voor de International Finance Facility for Immunisation (IFFIm).

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk zijn we onze campagne voor Gavi gestart tijdens de partijcongressen van de verschillende partijen en met een actiedag in het parlement. Onze briljante activisten hebben nieuwe en terugkerende parlementsleden ontmoet, en het allerbelangrijkste, hebben zich verzekerd van steun voor levensreddende vaccins vanuit alle partijen. Ons harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen en op 29 april heeft het Verenigd Koninkrijk beloofd Gavi te steunen, waarmee 75 miljoen kinderen de komende vijf jaar gevaccineerd kunnen worden. 

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten lanceerden wij onze campagne via ONE-activisten en ONE-leden uit het hele land die honderden brieven naar de president Trump stuurden om het belang voor Gavi te onderstrepen. Deze brieven zijn begin januari afgeleverd aan USAID’s Global Health Bureau in Washington. We waren aangenaam verrast toen kort daarna in het begrotingsvoorstel voor het boekjaar 2021 van de regering werd opgeroepen tot volledige financiering van Gavi en een meerjarentoezegging van 1,16 miljard dollar. 

Eind februari kwamen 160 activisten uit 45 staten (plus D.C.!) bijeen voor de 2020 ONE Power Summit, waar we 214 bijeenkomsten hadden met senatoren, vertegenwoordigers en hun medewerkers op Capitol Hill. Dit heeft geholpen bij het verwerven van steun en de introductie van twee congresresoluties, H.Res. 861 & S.Res. 511, waarin wordt opgeroepen tot volledige steun voor Gavi in de aanloop naar de financieringsconferentie. Onze strijd zal later dit jaar worden voortgezet, aangezien we het Congres oproepen om ervoor te zorgen dat de volledige financiering van Gavi wordt opgenomen in de begrotingskredieten van het boekjaar 2021.

Canada
We hebben onze campagne gelanceerd tijdens de jaarlijkse Internationale Ontwikkelingsweek van Canada, begin februari, waarbij onze activisten met meer dan 60 parlementsleden en hun medewerkers over het Canadese budget voor ontwikkelingssamenwerking en het belang van de ondersteuning van Gavi en de wereldwijde immunisatie hebben gesproken. In het licht van COVID-19 begrijpen de Canadezen dat investeringen in vaccins belangrijker zijn dan ooit en bijna 8.000 mensen hebben hun steun getoond door de petitie van ONE voor Gavi te ondertekenen. Nadat de lockdown ingegaan was, zijn onze activisten overgestapt op Twitter om met behulp van sociale media hun pleitbezorging voort te zetten en alle partijleiders te vragen hun steun aan Gavi te betuigen. Op 12 mei kondigde de Canadese minister van Internationale Ontwikkeling Karina Gould aan dat Canada 600 miljoen Canadese Dollars aan Gavi heeft toegezegd, genoeg om levensreddende vaccinpakketten voor 16 miljoen kinderen te kopen.

Pan-Afrika
Op het hele Afrikaanse continent wilden we drie belangrijke dingen bereiken: de Afrikaanse regeringen oproepen om de binnenlandse financiering voor vaccinaties te verhogen, gesprekken voeren, een op feiten gebaseerd verhaal over vaccins opbouwen, en de rol van vaccins als belangrijke speler in de versterking van de gezondheidsstelsels in Afrika versterken. Om dit te doen, organiseerden we een Twitter chat tussen Aya Chebbi, AU-gezant voor de Jeugd, en Dr. Seth Berkley, CEO van Gavi, waar ze het belang van vaccinatie en het effect dat COVID-19 kan hebben op de Afrikaanse landen bespraken. We hebben ook drie artikelen gepubliceerd geschreven door onze Oost-Afrikaanse activisten. Tot slot hebben we 20 artikelen over onze doelstellingen gepubliceerd in de media in verschillende landen verspreid over het hele continent. 

EU 
In België stonden de Jeugdambassadeurs centraal in onze Gavi-campagne, waardoor zowel het publiek als de beleidsmakers van de EU zich bewust werden van het ongelooflijke werk van Gavi. In maart leidden onze jonge activisten een Gavi-actiedag rond het district van de EU-instellingen. Ze verzamelden tientallen handtekeningen voor onze petitie, haalden massaal stemmen op bij belangrijke besluitvormers en gebruikten hun creativiteit om te zeggen: #VaccinesWork! Ze hadden ook de gelegenheid om Marie-Ange Saraka-Yao, directeur van Gavi, te interviewen over het belang van vaccinatie.

 Ter gelegenheid van de Wereld Immunisatie Week gingen de Jeugdambassadeurs een stap verder door te bellen, te e-mailen en te tweeten (in 12 verschillende talen!) met meer dan 200 leden van het Europees Parlement (Europarlementariërs) en hen te vragen een brief te ondertekenen die gericht was aan de Europese Commissie. In slechts drie weken tijd kregen ze meer dan 60 handtekeningen van de Europarlementariërs ter ondersteuning van de brief waarin ze de voorzitter van de Europese Commissie en de commissaris voor internationale partnerschappen aansporen om bij te dragen aan de volledige aanvulling van Gavi. Samen met onze jonge activisten hebben onze ongelooflijk toegewijde ONE-leden onze boodschap in heel Europa versterkt door de petitie van ONE aan de wereldleiders te ondertekenen, belangrijke besluitvormers te tweeten en zich te scharen achter een open brief waarin de voorzitter van de Europese Commissie wordt aangespoord om een ambitieuze bijdrage aan Gavi te leveren. 

En ons harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen: op 4 juni heeft de EU haar steentje bijgedragen aan de volledige aanvulling van Gavi, waardoor zij de komende vijf jaar nog eens miljoenen kinderen tegen besmettelijke ziekten kan helpen beschermen en wereldwijd solidariteit heeft getoond wanneer dat het hardst nodig is!

Frankrijk
In maart hebben verschillende van onze Jeugdambassadeurs bij de gemeenteraadsverkiezingen bijeenkomsten gehouden met Franse kandidaten. Ze legden het belang van de financiering van Gavi uit en vroegen hen om onze petitie te ondertekenen en in de notulen op te nemen met hun steun voor Gavi. Tijdens de Wereld Immunisatie Week schreven onze Jeugdambassadeurs een open brief en namen ze een video op gericht aan de Franse president Emmanuel Macron in de aanloop naar de EU Covid-19 conferentie van 4 mei. Drie van onze jeugdambassadeurs die in de gezondheidszorg werken, schreven ook een blog over waarom Gavi belangrijk is en drongen aan op een sterke bijdrage van president Macron in de aanloop naar de donorconferentie van 4 juni voor Gavi. 

Tot slot hebben we met de hulp van UNICEF en Global Health Advocates een door gezondheidsdeskundigen en -verenigingen ondertekend opiniestuk geschreven om het bewustzijn over het belang van immunisatie voor kinderen te vergroten. Al deze campagnes hebben ertoe geleid dat president Macron ons doel heeft bereikt tijdens de financieringsconferentie op 4 juni: hij heeft 250 miljoen euro toegezegd namens Frankrijk, evenals 100 miljoen euro voor Gavi’s COVID-19-responsfonds! 

Duitsland
In Duitsland wilden we de Duitse regering laten zien dat het voor iedereen, overal, van cruciaal belang is dat Gavi in juni van dit jaar volledig wordt gefinancierd. Voor de lockdown van COVID-19 nam onze Jeugdambassadeur Amina in maart met Gavi deel aan een reis naar Maputo, Mozambique. Daar heeft ze de vaccinatie klinieken van Gavi kunnen observeren, met de lokale gezondheidswerkers kunnen spreken en het ministerie van Volksgezondheid kunnen bezoeken. 

Tijdens de Wereld Immunisatie Week publiceerden we een open brief waarin we de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller opriepen om in te stemmen met het recht van elk kind om beschermd te worden door vaccins. Onze oproep werd gesteund door maar liefst 270 kinderartsen! We werkten ook samen met negen Duitse kunstenaars en beroemdheden om een video te filmen waarin we minister Müller vroegen om Gavi te steunen en te financieren. In de video beschrijven de personen hun kinderdromen en hoe deze zich tijdens hun leven hebben ontwikkeld, en laten ze de mogelijkheden zien die een gezonde jeugd biedt.

Duitsland kwam al vroeg naar buiten met een belofte om Gavi. Echter, in de tijd sinds die belofte van Duitsland heeft zich een wereldwijde pandemie volgetrokken, wat een nieuwe dimensie heeft toegevoegd aan het werk en de financieringsbehoeften van Gavi. We hopen dat Duitsland zal voortbouwen op zijn eerdere toezeggingen en het kernwerk van Gavi – routinematige immunisatie – en het opkomende werk van COVID-19 in gelijke mate zal versterken. 

Italië
Jeugdambassadeurs en ONE-leden in Italië brachten Gavi’s werk onder de aandacht met Twitter-acties en in de media, en daarnaast ondertekende 876 mensen onze petitie en vroegen wereldleiders om Gavi te steunen.

Ons team in Italië organiseerde een serie gesprekken voor de Wereld Immunisatie Week, die onze Jeugdambassadeurs waardevolle inzichten gaf in het onderzoek, de productie en het leveringsproces van vaccins voordat ze worden toegediend. Na een week van leren hielden onze jeugdambassadeurs een virtuele lobby bijeenkomst met de Italiaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Emanuela del Re. Als gevolg daarvan bevestigde Del Re haar sterke steun voor een wereldwijd antwoord op de huidige crisis. Ze benadrukte ook het belang van multilateralisme en de rol van Italië bij het leiden van gecoördineerde wereldwijde actie tijdens de crisis. Op 4 mei heeft Italië in totaal 120 miljoen euro toegezegd aan Gavi, waarvan 50 miljoen euro voor onderzoek naar COVID-19-gerelateerde kwesties.

Wereldwijde Vaccinatietop
Op de Global Vaccine Summit 2020 hebben de landen zich verenigd in solidariteit en 8,8 miljard dollar aan Gavi toegezegd. Dit ongelooflijke bedrag stelt Gavi in staat om haar levensreddende werk voort te zetten en ervoor te zorgen dat kinderen die in de armste landen ter wereld wonen, toegang hebben tot routinematige vaccinaties. Dit geld zal ook bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidssystemen, het versterken van de vaccinaanvoer en de distributieketens, en het eerlijk verdelen van een COVID-19-vaccin wanneer dat beschikbaar is. Deze werkgebieden zullen een cruciale rol spelen bij het beëindigen van de wereldwijde COVID-19-pandemie.

Sluit je aan

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Sluit je aan

Sluit je aan bij de strijd tegen extreme armoede

Door te tekenen aanvaard je ONE’s privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Wil jij op de hoogte blijven over hoe je extreme armoede kunt helpen bestrijden?

Schrijf je nu in om de e-mails van ONE te blijven ontvangen. Zo kun je blijven meedoen samen met miljoenen mensen ter wereld die actie ondernemen om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. Wij vragen jou uitsluitend om je stem, nooit om geld. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.
Privacy options
Weet je het zeker? Als je 'ja' selecteert, kunnen we je laten weten hoe je een verschil maakt. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.

Door te tekenen aanvaard je ONE's privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Je accepteert het om af en toe updates van ONE's campagnes te ontvangen. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing

Gerelateerde blogs