Een slechte deal voor iedereen: Europa’s partners, de Europese belastingbetalers en haar toekomst

Meer dan twee jaar na het eerste voorstel, drie niet overtuigende topontmoetingen, een wereldwijde pandemie, een herzien voorstel, vijf tegenvoorstellen en een vergadering van de Europese Raad die vier dagen en nachten duurde, bereikten de EU-leiders in de vroege uren van 21 juli een akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en het nieuw opgerichte herstelfonds om de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-crisis aan te pakken. 

Dat klinkt als goed nieuws toch? Nou, het is geweldig dat de EU-leiders in staat waren om samen te komen, maar tijdens het bereiken van het akkoord werd er flink bezuinigd op het budget voor de EU-ontwikkelingssamenwerking. Gezien het feit dat we nog steeds in het midden van een wereldwijde crisis zitten die leidt tot wereldwijde ongelijkheden, lijkt dit geen slimme keuze!

Wat is er gebeurd in de loop van de 4 (lange!) dagen en nachten van onderhandelingen over de EU-begroting door de EU-leiders?

In tegenstelling tot het ambitieuze, herziene voorstel dat de Europese Commissie in mei had ingediend, zijn de EU-leiders het eens geworden over ingrijpende bezuinigingen op de totale EU-begroting voor extern optreden (de zogenaamde rubriek 6), waardoor de beschikbare middelen voor internationale ontwikkelingssamenwerking met 15 miljard euro zijn afgenomen. De specifieke financiering voor de meest kwetsbare regio’s ter wereld, zoals Afrika ten zuiden van de Sahara, waar 70% van de minst ontwikkelde landen ter wereld en 51% van de kwetsbare staten ter wereld zijn, werd eveneens verlaagd. Deze middelen zijn essentieel als we de strategische doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU willen bereiken en meer Afrikaanse landen welvarend, vreedzaam en veerkrachtig willen zien worden, zoals de lidstaten onlangs opnieuw hebben bevestigd.

Wat wilde ONE dat de EU-leiders zouden doen?

We hebben de lidstaten opgeroepen in te stemmen met de herziene begroting van 118,2 miljard euro voor het externe optreden van de EU, met 86 miljard euro voor internationale ontwikkeling, zoals de Europese Commissie in mei heeft voorgesteld. Een ambitieuze begroting zou langetermijninvesteringen in de partnerlanden mogelijk maken, in plaats van overhaaste reacties op noodsituaties. Sinds het begin van de pandemie heeft de EU zes keer (!) meer fondsen moeten gebruiken om partnerlanden te helpen de crisis in aan te pakken dan zij in de afgelopen zeven jaar in de gezondheidszorg in de partnerlanden heeft geïnvesteerd.

Bovendien is een ambitieuze begroting nodig om de geopolitieke ambities van de EU te verwezenlijken en een echt partnerschap met Afrika tot stand te brengen. 

Het herziene voorstel van de Commissie is door de EU-leiders verworpen, maar niet alles is verloren gegaan – het Europees Parlement is aan zet en is niet blij met het huidige akkoord voor het langetermijn budget, en met de bezuinigingen op de overzeese hulp!

Wat betekent het resultaat van de Europese Raad voor ONE?

Deze bezuinigingen geven een alarmerend signaal af over de Europese solidariteit met de rest van de wereld. Ze zullen van invloed zijn op het vermogen van de EU om de grootste problemen aan te pakken waarmee onze generatie wordt geconfronteerd, zoals toenemende extreme armoede, ongelijkheid, de klimaatcrisis en toekomstige pandemieën. Ze worden voorgesteld tegen de achtergrond van een wereldwijde gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende economische en sociale gevolgen, onder meer:

  • 28,2-49,2 miljoen mensen zouden alleen al dit jaar in Afrika in extreme armoede terecht kunnen komen (dus zakken onder de wereldarmoede grens van $1,90 per dag).
  • 12.000 mensen per dag wereldwijd zouden tegen het einde van dit jaar kunnen sterven van de honger door de sociale en economische gevolgen van COVID-19.
  • 25-30 miljoen banen op het hele Afrikaanse continent worden onmiddellijk bedreigd en zouden kunnen wegvallen.
  • COVID-19 heeft de zwakke punten van de toch al kwetsbare gezondheidssystemen verder blootgelegd, zoals in Mali, waar er slechts 3 ventilatoren zijn voor meer dan 20 miljoen mensen, of in Nigeria, waar er slechts 14 ziekenhuisbedden per 10.000 mensen zijn. 
  • De pandemie versnelt de wereldwijde educatie crisis. In landen met een laag inkomen kan 90% van de 10-jarigen geen eenvoudige zin lezen of begrijpen, wat een impact heeft op hun hele onderwijstraject.

Dus..  wat doen we nu?

Na het voorstel van de Europese Commissie, de discussie in de Raad en het akkoord van de leiders is het akkoord nog steeds niet definitief – het moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. 

Slechts enkele uren na het akkoord van de Raad heeft de Voorzitter van het Europees Parlement een buitengewone plenaire vergadering bijeengeroepen en een ontwerpresolutie goedgekeurd waarin wordt gevraagd om verhogingen van het budget, waaronder specifiek voor internationale ontwikkeling.

Nu het Europees Parlement zich opmaakt om met de Raad te onderhandelen alvorens over de overeenkomst te stemmen, roept ONE de Europarlementariërs op om aan te dringen op verhogingen van de internationale ontwikkelingsfinanciering. Alleen door een ambitieuze EU-ontwikkelingssamenwerkingsbudget aan te nemen, zal de EU het strategische toekomstperspectief laten zien dat we nu meer dan ooit nodig hebben om het hoofd te bieden aan onvoorziene uitdagingen.

*Alle genoemde cijfers zijn uitgedrukt in constante prijzen voor 2018.

Teken de petitie

voor EU-leiders

voor EU-leiders

Beste EU-leiders,
De beslissingen die jullie nu nemen, bepalen de toekomst van ons allemaal. Help ons om een betere toekomst voor iedereen op te bouwen door het EU‑ontwikkelingssamenwerkingsbudget te verhogen - en focus daarbij op de mensen en landen die die hulp het hardst nodig hebben.

Teken de petitie

Door te tekenen aanvaard je ONE’s privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Wil jij op de hoogte blijven over hoe je extreme armoede kunt helpen bestrijden?

Schrijf je nu in om de e-mails van ONE te blijven ontvangen. Zo kun je blijven meedoen samen met miljoenen mensen ter wereld die actie ondernemen om extreme armoede en voorkombare ziektes uit de wereld te helpen. Wij vragen jou uitsluitend om je stem, nooit om geld. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.
Privacy options
Weet je het zeker? Als je 'ja' selecteert, kunnen we je laten weten hoe je een verschil maakt. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt.

Door te tekenen aanvaard je ONE's privacy beleid, inclusief de informatieoverdracht van jouw gegevens naar de ONE.org servers in de Verenigde Staten.

Je accepteert het om af en toe updates van ONE's campagnes te ontvangen. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing

Gerelateerde blogs