Dit moet je weten over Global Goal #5 – Gendergelijkheid

In 2015 hebben onze wereldleiders de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgelegd voor een betere wereld in 2030. Deze doelen kunnen een einde maken aan armoede, ongelijkheid bestrijden, en de wereld verbeteren. Nu is het aan ons – regeringen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het algemene publiek samen – om met deze doelen in het achterhoofd te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

Global Goal #5 is: gendergelijkheid. Hoe je het ook went of keert, in de armste landen hebben meisjes en vrouwen het vaak het moeilijkst – op sociaal, economisch, wettelijk en politiek vlak. Door vrouwen geen gelijke rechten te geven, ontzeggen we de helft van de wereldbevolking een eerlijke kans op een goed leven. Eenvoudig gezegd: armoede is seksistisch, en we stoppen niet tot totdat meisjes en vrouwen over de hele wereld hun volle potentieel kunnen waarmaken.

Global Goal #5 is er voor de meisjes aan wie onderwijs ontzegd wordt en die gedwongen worden om te trouwen. Voor de moeders die bij elke geboorte het risico lopen om te sterven. En voor de vrouwelijke boeren die het land dat ze bewerken niet mogen bezitten.

Global Goal #5 heeft negen streefdoelen, waaronder:

  • Gelijke rechten voor vrouwen op economische middelen.
  • Toegang verzekeren tot eigendom en controle over grond en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke grondstoffen.

Volledige gelijkheid voor meisjes en vrouwen in de armste landen zal ook helpen om extreme armoede uit de wereld te helpen. Wist je trouwens dat als er geen genderkloven meer waren op het werk en in de maatschappij, de wereldeconomie een boost zou krijgen van wel 28 biljoen (!) dollar?

Wanneer vrouwen armoede ontvluchten, is de kans groot dat ze hun families, gemeenschappen en zelfs volledige landen uit de armoede krijgen.


We moeten een wereld creëren waar iedereen de mogelijkheid heeft om te leven zoals ze dat willen. Want uiteindelijk is niemand gelijk totdat iedereen gelijk is.

Lees hier meer over Global Goal #5

Wereldlesdag

Doe mee met Wereldlesdag

Doe mee met Wereldlesdag

Kom in actie

Gerelateerde blogs