Beste EU-leiders: Kies voor een toekomst zonder extreme armoede

Elke 7 jaar zet de EU haar lange-termijn plannen uiteen en het budget dat ze daarbij nodig hebben. Op dit moment onderhandelt de EU over het volgende zevenjarenbudget, voor de periode 2021-2027. Dat betekent dat dit budget 3 jaar voor de deadline van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eindigt. De beslissingen die onze EU-leiders nu nemen hebben dus een impact op het behalen van de doelen, en de toekomst van miljoenen mensen.

De EU-leiders gaan beslissen hoeveel ze willen investeren om extreme armoede in 2030 te beëindigen. Als de EU 140 miljard euro investeert in ontwikkelingssamenwerking, kunnen we grote slagen maken in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder het beëindigen van extreme armoede. Dit bedrag staat ook gelijk aan de 0,7 norm! Als we niet nú onze stem laten horen zullen armoede, honger, en voorkombare ziektes blijven heersen in ’s werelds armste gebieden, en in Afrika in het bijzonder.

Op dit moment zorgt EU-ontwikkelingssamenwerking ervoor dat miljoenen kinderen naar school kunnen, toegang krijgen tot levensreddende medicijnen en het ondersteunt kansen voor vrouwen en meisjes. De EU en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van ontwikkelingssamenwerking. Maar de EU kan extreme armoede niet beëindigen als het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbudget niet wordt verhoogd – wat zij overigens wel beloofd hebben door zich te committeren aan de internationale 0,7% norm (oftewel 140 miljard euro).

Voor nu is het voorgestelde EU-ontwikkelingssamenwerkingsbudget nog niet toereikend. Er staat slechts 123 miljard euro ingepland.  Extra geld is niet alleen hard nodig om meer meisjes naar school te krijgen, en voor meer vaccinaties voor kinderen, maar ook voor het bevorderen van (gender)gelijkheid. Zo is de kans dat een kind voor zijn of haar vijfde verjaardag sterft bijvoorbeeld zestien keer hoger in Sub-Sahara Afrika dan in een hoge-inkomenslanden; hebben vrouwen in Sub-Sahara Afrika 92 keer meer kans om te streven tijdens een zwangerschap of de bevalling; en voor ieder meisje in de EU dat niet naar school gaat, gaan er 27 meisjes in Afrika niet naar school.

Als jij ook vindt dat we moeten vechten tegen deze ongelijkheden, voeg dan nu je naam toe en vraag onze EU-leiders te kiezen voor een toekomst zonder extreme armoede door het ontwikkelingssamenwerkingsbudget te verhogen en weer een leidende rol te nemen in de strijd tegen extreme armoede.

Gerelateerde blogs